Střelmistři začnou překážky na Nových Mlýnech odstřelovat v pondělí

Hasiči společně s Povodím Moravy, s.p. odstřelí kmeny stromů a další objekty, které komplikují plavební provoz na dolní nádrži Nových Mlýnů. Překážky nejblíže hlavním plavebním drahám odstraní v týdnu od 11. do 15. září. Hladina v nádrži klesla v důsledku dlouhotrvajícího sucha. Z důvodu odstřelů bude částečně omezována lodní doprava.

Vlivem poklesu se na hladině nebo těsně pod ní začaly objevovat plavební překážky. Ty se nyní hasiči společně se správci vodní nádrže chystají odstranit. Překážky způsobují komplikace především lodím při plavbě. „Jde zejména o pozůstatky stromů, které byly při stavbě ponechány v zátopě nádrže. Kromě těchto pařezů se objevují na hladině i staré stavby, např. mosty. Současně se zde vyskytují dočasně vybudované objekty, které sloužily při výstavbě vodního díla. Ty nebyly odstraněny, protože v době napouštění nádrže totiž přišla povodeň, která celou plochu rychle zatopila bez možnosti tyto objekty zlikvidovat. Jedná se o různé provizorní hrázky, skládky materiálu, dočasné přemostění apod.,“ vyjmenovává objekty skryté pod hladinou generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Václav Gargulák. 

Střelmistři začnou předem vytipované objekty odstřelovat v pondělí 11. září. „Odstřely se týkají nebezpečných překážek, převážně kořenů, pařezů a stromů. Není možné říct, kolik překážek se stihne odstranit. Jsou tam stromy s obvodem kmene 70 cm až 450 cm. Překážky se vytipovávaly průběžně a to Vodní záchrannou službou, Povodím Moravy a Státní plavební správou,“ říká ředitel Územního odboru Hodonín a vedoucí střelmistr plk. Martin Červenka. Kvůli odstřelům bude omezována v místech odstřelů plavba. „Před odstřelem určí vedoucí střelmistr bezpečnostní okruh. Ten se bude měnit podle stříleného objektu a v tomto okruhu bude zákaz jakéhokoliv pohybu. Akce bude probíhat od 11.9. od 12.00 hodin do 15.9. do cca 12.00 hodin,“ popisuje plánovaný průběh akce Červenka.

Výrazný pokles hladiny dolní nádrže vodního díla Nové Mlýny způsobilo dlouhotrvající sucho. Hladina je v současnosti na kótě 168,79 m n.m., naplněnost zásobních prostorů je 72 % a hladina sahá přibližně 120 cm pod úroveň hladiny zásobního prostoru. Pokles je způsoben zejména nutností pouštět do Dyje pod nádrží dostatek vody pro zachování všech funkcí toku. „Vodní dílo Nové Mlýny plní v průběhu léta svůj účel, tedy zajišťuje dostatečný průtok v řece Dyji a zajišťuje závlahové odběry. Bez soustavy vodních nádrží v povodí Dyje, které poměrně významně dotují řeky v povodí, by situace na Dyji a jejich přítocích byla opravdu špatná a hladina řady toků by klesla pod úroveň, která zabezpečuje vodním živočichům podmínky pro přežití, současně s tím by docházelo také ke zhoršení kvality vody z důvodu nedostatečného naředění odpadních vod,“ vysvětluje význam Nových Mlýnů Václav Gargulák. 

Objekty u hladiny se stávají hrozbou pro plavební provoz a je proto nutné je zlikvidovat odstřelem ještě letos na podzim, další budou označeny a odstraněny v dalších fázích dle personálních, časových a finančních možností zúčastněných stran. Podobná akce, avšak mnohem menšího rozsahu, proběhla i v loňském roce, kdy proběhnul odstřel tří kmenů stromů. Hladina ve VD Nové Mlýny za posledních 17 let neklesla pod stávající hranici. Během sucha v roce 2015 klesla hladina maximálně na úroveň 169,45 m n.m., tedy byla o více než 70 cm výš, než je dnes.

Fotografie pro média:

Odstřel kmenu na Nových Mlýnech
Vytažené kmeny, 12. 9. 2017
stáhnout originál (JPG, 2 MB)
stáhnout popis (TXT)

Odstřel kmenu na Nových Mlýnech
Příprava k odstřelu, 12. 9. 2017
stáhnout originál (JPG, 2 MB)
stáhnout popis (TXT)

Odstřel kmenu na Nových Mlýnech
VD Nové Mlýny - dolní nádrž, 12. 9. 2017
stáhnout originál (JPG, 148 kB)
stáhnout popis (TXT)

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 6. září 2017, 08:46aktualizováno 13. září 2017, 07:11 štítky: VD Nové Mlýny, Nové Mlýny, hasiči,