Vápnění Podhradského rybníka začalo, po dně se pohybuje upravená rolba

PLUMLOV – Dno Podhradského rybníka v Plumlově se začalo od pondělí 19. prosince bělat. Povodí Moravy zde totiž aplikuje vápenný hydrát. Vedení podniku se také dohodlo se specialisty na odstranění plevelu ze dna Plumlovské nádrže. Pokračují i další menší projekty, jako je například výsadba 14 nových vrb na pláži „U Vrbiček“.

Na dně vypuštěného Podhradského rybníka se od pondělí pohybuje sněhová rolba. Místo odklizeného sněhu však za sebou bude zanechávat bílou vrstvu vápenného hydrátu. Specializovaná firma se totiž pustila do další fáze revitalizace Podhradského rybníka.

Základní fakta o vápnění na Podhradském rybníce

Zahájení akce: pondělí 19. prosince

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Náklady: 200 tisíc Kč

Plocha rybníka: 14, 5 hektaru

Odtěženo sedimentů: přes 59.000 m3

Povodí Moravy, s. p. tak investuje do akce, která je v souladu s doporučením docenta Maršálka z Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny Botanického ústavu Akademie věd ČR. Aplikace vápenného hydrátu je totiž historicky osvědčenou metodou, která pomůže mineralizovat zbylé živiny, aby nebyly dostupné pro sinice.

„Podle stanoviska odboru životního prostředí v Prostějově budeme aplikovat vápenný hydrát v množství asi 200 kilogramů na hektar. Dávku zvýšíme pouze u čistírny odpadních vod. Celkem tak spotřebujeme asi čtyři tuny materiálu,“ popsal ředitel závodu Horní Morava David Fína.

Akci předcházelo doporučené vysečení dostupných míst dna rybníka, sběr a odvoz vzniklé biomasy.

Podobný postup navrhli odborníci na sinice i na dně plumlovské nádrže. S aplikací se však začne až před napouštěním nádrže, tedy v roce 2013. Zatím však Povodí Moravy nechá v příštích týdnech odstranit přebujelou vegetaci, která se na dně vypuštěné nádrže objevila. Stejný postup se pak bude opakovat opět před napouštěním.

„Je dobré, že Povodí Moravy provede odstraňování rostlin ze dna přehrady, které odčerpávají z odtěženého prostoru další živiny. Pokud bychom rostliny na dně ponechali a zaplavili je vodou, dopustili bychom se hrubé chyby, neboť zaplavené rostliny by se staly významným zdrojem živin, což by se velmi rychle negativně projevilo na kvalitě vody. Také by posloužily jako výtěrový podklad pro drobné kaprovité ryby a naše snaha o udržení vyvážené rybí obsádky by byla naprosto marná,“ vysvětlil Petr Loyka, který nad akcí provádí biologický dozor.

Státní podnik zahájil i další drobné projekty, které zkvalitní ekosystém kolem plumlovské nádrže. V minulých týdnech pracovníci Povodí Moravy na pláži „U Vrbiček“ vysadili 14 nových vrb. Ty vzrostly z proutků odřezaných z původních starých a přeschlých vrb. „Pláž U Vrbiček je cenným místem Plumlovské nádrže. Kromě rekreačního a estetického významu, plní toto místo významnou funkci pro reprodukci ryb, v minulosti i sumců,“ doplnil Loyka. 

Ani příští rok revitalizační akce na Podhradském rybníce a samotné nádrži nekončí. 

„Na rybníce počítáme s realizací projektu revitalizace konce vzdutí rybníka, jejímž cílem je odbourání živin na přítoku a zamezení jejich dalšího nadměrného přísunu do nádrže. Součástí stavby bude i sedimentační nádrž s litorálním pásmem,“ uvedl ředitel Fína.

Na obou vodních nádržích se za poslední rok odehrálo několik významných opatření, která mají zlepšit kvalitu vody. Z obou míst bylo vytěženo a odvezeno téměř 300 tisíc m3 nánosů plných živin pro sinice. Na Podhradském rybníce vznikla i rekreační lokalita, takzvaná koupací zóna.

Při průběžném vyhodnocování účinnosti čištění nádrží v povodí Hloučely opakovali odborníci nutnost navazujících akcí, které umožní udržet kvalitní jakost vody. V půlce listopadu tak město Plumlov zahájilo poslední část výstavby kanalizace, což by mělo vodám ulehčit od dalšího vnosu volně dostupných živin pro sinice. Výstavbu kanalizace má v plánu také obec Vícov, stejně jako Žárovice, Soběsuky a Hamry.

publikováno 19. prosince 2011, 12:00aktualizováno 15. ledna 2012, 20:47 štítky: Podhradský rybník, Plumlov, sinice, těžba sedimentů, kvalita vody,