Vodohospodáři z jihu Moravy a Dolního Rakouska se shodli na společných opatřeních na Dyji

Opatření, vedoucí mimo jiné ke zlepšení kvality vody ve Vranovské přehradě, už mají konkrétní obrysy. Zástupci Jihomoravského kraje se dohodli spolu s dolnorakouskými a jihomoravskými vodohospodáři v Brně na Studii o společných opatřeních v oblasti ochrany vod na hraniční řece Dyji. Zároveň projednali další projekty ke zkvalitnění informovanosti a připravenosti při povodních na jižní Moravě a v Rakousku. Společný projekt požádá o dotaci ve výši téměř 45 milionů Kč a mohl by se uskutečnit v letech 2012 až 2014.

BRNO – Zástupci Jihomoravského kraje se v Brně dohodli spolu s dolnorakouskými a jihomoravskými vodohospodáři na Studii o společných opatřeních v oblasti ochrany vod na hraniční řece Dyji. Projednali i další projekty ke zkvalitnění informovanosti a připravenosti při povodních na jižní Moravě a v Rakousku. Partneři tak mohou předložit společný projekt Evropskému fondu regionálního rozvoje. Pokud bude dotace ve výši téměř 45 milionů korun schválena, může celá akce odstartovat již v říjnu 2012 a skončit o dva roky později.

Už příští rok v létě tak budou Vranovskou přehradu tři měsíce brázdit aerační lodě. Ty by měly prověřit účinnost metody provzdušnění vody, zejména v problematickém úseku u Bítovské zátoky, kde hrozí rozmnožení sinic. Další typ lodi bude v případě jejich zvýšeného výskytu sinice z hladiny sbírat a ekologicky likvidovat.

„Jedná se o pilotní projekty. Na Vranovské vodní nádrži jsme tyto lodě ještě nepoužili, ale výborné výsledky měla aerační loď v roce 2009 na Brněnské přehradě. Nesmíme však zapomenout, že Vranovská přehrada je zcela jiného rázu a proto mohou být výsledky odlišné,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy s.p. Radim Světlík. Podle něj je udržení kvality vody v nádrži Vranov prioritou zejména proto, že je zdrojem pitné vody a zároveň slouží i k rekreaci.

Kromě čistoty vody trápí vodohospodáře i takzvané rizikové dřeviny v úsecích pod nádrží Vranov, které jsou při povodních naplaveny do níže položené nádrže Znojmo. Kritická situace nastala za povodně v roce 2006, kdy náplavy dřeva ohrozily jak vodní dílo Znojmo, tak i občany města. Česko-rakouská skupina má nyní zmapovat množství rizikových dřevin ve vybraných úsecích řeky a navrhnout opatření k ochraně vodního díla Znojmo.

Povodňová opatření mají posílit také další měřící stanice. Stanice Červený Hrádek na řece Vápovce bude mít charakter ultrazvukového čidla, stejně jako v Hardeggu na Dyji. V obci Podhradí nad Dyjí bude zřízeno nové ultrazvukové měření, v Dačicích na Moravské Dyji je pak navržena nová limnigrafická stanice a dále na vodním díle Dešná srážkoměrná stanice.

„Nový systém bude napojen na systém dosavadní, který komunikuje s vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy, “ doplnil ředitel pro správu povodí (Povodí Moravy, s.p.) Antonín Tůma.

Dalším z bodů jednání bylo, zda a jakým způsobem zprůchodnit Dyji mezi Vranovskou a Znojemskou přehradou pro migraci ryb i ostatních živočichů. Havarijnímu znečištění na řece pak mají zabránit norné stěny, pro něž chtějí vodohospodáři vybudovat na řece Dyji v Podhradí nad Dyjí a na Želetavce u Koberova jezu zázemí pro instalaci zařízení k eliminaci dalšího šíření ropných látek a jiných havárií.

Gabriela Tomíčková

tisková mluvčí

Tel.: +420 606 044 895

E-mail: tomickova@pmo.cz

publikováno 25. května 2012, 14:36aktualizováno 25. května 2012, 15:20 štítky: Vranov, Dyje, protipovodňová opatření,