Vodní dílo Karolinka je po zásadní rekonstrukci opět plně funkční

Hráz vodního díla Karolinka prošla v průběhu posledního roku zcela zásadní a ojedinělou rekonstrukcí. Při opravě bylo využito speciální technologie zakládání staveb ve vodním stavitelství, a to nejen na úrovni České republiky, ale i ve světě. Rekonstrukce se týkala opravy hráze a odpadní štoly a navzdory svému rozsahu nevyžadovala ani úplné vypouštění nádrže. Stavba v hodnotě 94,5 mil. korun byla úspěšně ukončena v měsíci říjnu. Slavnostní přestříhnutí pásky pak proběhlo 13.listopadu 2013.

VSETÍN –Náročný stavební projekt zahrnoval kompletní rekonstrukci mezipatra odpadní štoly a vtoku do odpadní štoly, dále provedení těsnicí clony zemní hráze, rekonstrukci koruny hráze včetně vozovky a vybudování nových pozorovacích vrtů a automatického monitoringu, který bude přenášet data na centrální dispečink. Veškeré práce probíhaly za snížené hladiny v nádrži, a to o 8,5m oproti původnímu stavu, tak, aby nebyla ohrožena kvalita surové vody pro vodárenské účely.

„Akce si vyžádala celkem 94,5 mil. Kč. Podstatnou část nákladů pokryly dotace z Ministerstva zemědělství ČR, zhruba desetina této částky připadla k úhradě státnímu podniku Povodí Moravy,“ uvedl Jan Hodovský pověřený výkonem funkce generálního ředitele Povodí Moravy, s.p.

Zjištění průsaků a prováděné průzkumy

Stavba vodního díla Karolinka byla ukončena roku 1985 a prakticky od prvního napouštění v roce 1986 byla provozována v omezeném režimu, protože na vzdušném líci hráze se objevily průsaky. Průzkumy prokázaly, že průsaky jsou způsobeny nedostatečnou propustností a technologickou nekázní v sypání jednotlivých zón dodavatelem stavby. Zásadní kroky pro zvýšení bezpečnosti díla byly prováděny již od počátku 90. let minulého století. Studie z roku 2005 a další průzkumy prokázaly, že je potřeba situaci řešit. K vlastní realizaci navržených opatření přistoupilo Povodí Moravy, s. p. v období od listopadu 2012 do srpna 2013.

Rekonstrukce odpadní štoly zahrnovala kompletní opravu mezipatra odpadní štoly a kolenového vtoku do odpadní štoly. Stavbaři snížili železobetonový strop odpadní chodby. Následně opravili poškozené stěny, dno i strop odpadní chodby.

Rekonstrukce těsnícího jádra byla provedena podzemní svislou těsnící jílocementovou clonou. Těsnící clona byla vybudována v celé délce koruny hráze a zasahuje do hloubky minimálně 16 m a v minimální tloušťce 40 cm. „Vybudováním clony jsme chtěli dosáhnout snížení průsaků přes těsnící jádro hráze, zvýšení bezpečnosti hráze a současně snížení rizika poruchy přehrady za povodní,“ uzavřel ředitel závodu Horní Morava David Fína (Povodí Moravy, s.p.)

publikováno 13. listopadu 2013, 17:26aktualizováno 14. listopadu 2013, 08:51 štítky: Karolinka, rekonstrukce vodního díla, oprava hráze,