Vodní nádrž Boskovice je po rekonstrukci a plná

Povodí Moravy, s. p. dokončilo rekonstrukci vodní nádrže Boskovice. Nádrž prošla úpravami a modernizací a v současnosti tak plní nejnovější požadavky na zabezpečení vodních děl. Samotná stavba si vyžádala řadu jedinečných postupů, které se běžně na podobných stavbách nepoužívají. V současnosti je zásobní objem nádrže zcela zaplněný.

Stavební práce při rekonstrukci vodní nádrže Boskovice spočívaly zejména ve zvýšení kapacity přelivu, skluzu a vývaru, úpravě odpadního koryta, úpravě horní části těsnícího jádra a navazujících úpravách koruny hráze. Rekonstrukce vedla ke zvýšení bezpečnosti nádrže, která nyní převede až 1000 leté povodně. Práce si v průběhu rekonstrukce vyžádaly změnu původně plánovaných kroků a využití jedinečných postupů. Vodohospodáři proto museli najít nové řešení, zpracovat novou projektovou dokumentaci a pracovní postupy. „Až v průběhu prací se například ukázalo, že geologické podmínky v některých místech neumožní provést práce dle původního plánu. Proto jsme museli například využít i trhavinu, abychom odstranili části velmi pevné skály a mohli v náročné rekonstrukci pokračovat. Vše samozřejmě probíhalo za velmi přísných bezpečnostních podmínek tak, aby nedošlo k sebemenšímu ohrožení hráze nebo kvality vody ve vodárenské nádrži Boskovice,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

Současně s rekonstrukcí funkčních objektů se hráz dočkala obnovení dvou mostních konstrukcí přes skluz a přes odpadní koryto, umožňujícími převedení povodní. „Rekonstrukcí jsme dosáhli zvýšení bezpečnosti vodního díla během případných povodní tak, aby povodňové ohrožení oblastí podél toku a ohrožení potenciálními poruchami vodního díla bylo minimální,“ dodává Gargulák. 

Zatímco před koncem loňského roku bylo v nádrži sotva třetina vody, aktuálně Povodí Moravy, s. p. hlásí naplněnost zásobního prostoru nádrže na 100 %. Vodní nádrž má totiž velký význam pro nadlepšování průtoků v řece Svitavě v období sucha, kdy přirozený průtok v řece může klesat pod hodnoty zajišťující biologickou a ekologickou funkci vodního toku. Aktuálně se také zvažuje s ohledem na klimatickou změnu obnovení vodárenského odběru vody z nádrže. „Nádrž se nám podařilo naplnit poměrně rychle a už na počátku června jsme byli téměř plní. Nádrž proto může spolehlivě vedle protipovodňové funkce i nadále nadlepšovat průtoky v říčce Bělé a jejím prostřednictvím i ve Svitavě tak, aby se na ni negativně neprojevovalo dlouhodobé sucho. Z naší strany je nádrž navíc připravena obnovit svoji vodárenskou funkci a v případě potřeby pokrýt vodárenský odběr z nádrže,“ vysvětluje Gargulák.

Dokonce i všechny stavební práce probíhaly za přísných podmínek tak, aby nedošlo k znečistění vodního zdroje. Celkové náklady na rekonstrukci vodního díla Boskovice jsou cca 160 mil. Kč.

Reporáž o dokončení rekonstrukce v Událostech České televize.

 

 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 1. července 2020, 10:08aktualizováno 24. března 2021, 13:52 štítky: Boskovice, VD Boskovice, rekonstrukce vodního díla, rekonstrukce hráze,