Vodohospodáři čistí před zaplavením dno nádrže Plumlov i okolí

Část obnaženého dna vodní nádrže Plumlov a její bezprostřední okolí prochází čištěním a přípravou před chystaným zaplavením. Vodohospodáři zde nyní odstraňují porosty, křoviny a vegetaci. Převážně do chatových oblastí, odkud registrují přítok znečištěné vody, pak plánují instalaci informačních tabulí s upozorněním a zákazy.

PLUMLOV – Pracovníci státního podniku Povodí Moravy odstraňují z části dna a okolí vodní nádrže Plumlov porosty, křoviny a vegetaci. Pracují z loděk v převážně velmi obtížně přístupných lokalitách, například v korytě Hloučely nebo na březích laguny Bagr. Zopakují ještě i sběr naplavených odpadků, postupně dosečou břehy a vegetaci shromáždí k odvozu do kompostárny. „Připravujeme teď plochu, která bude zaplavena na hladinu 265,50 metrů nad mořem,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík s tím, že zbývající část dna se bude čistit při postupném zvyšování hladiny v nádrži.

Stavbaři na vodním díle Plumlov aktuálně dokončili opěrnou zeď u věže, na koruně hráze je odkopaná zemina a základové pásy jsou hotovy ze dvou třetin. Na mostě, kde je už hotova jeho konstrukce, pak začaly betonářské práce. Na návodním líci je k dnešnímu dni navezeno 64.000 tun lomového kamene, k návozu tedy zbývá dalších ještě asi 6.000 tun. „V nejbližších dnech začnou dělníci dláždit návodní líc. Stavební firma předpokládá, že posílí směny a pracovat se bude i o víkendech a svátcích,“ doplnil generální ředitel.

Vodohospodáři se rozhodli také upozornit především majitele okolních chat, aby do přítoků nevypouštěli znečištěnou vodu, plnou živin pro sinice. V první fázi rozmístí tam, kde už registrují problémy, informační tabule s nápisy „Zákaz skládky odpadu“ a „Zákaz vypouštění splaškových vod do vodoteče a jejího okolí“. Jedná se o lokality chatových oblastí, chodník od laguny Valášek k hrázi nebo přítok Čubernice. „Podle potřeby připravíme a doplníme i další stojany a infotabule,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína.

Z dalších navazujících prací na Plumlově upozornil dále na úterní opravu opevnění před nátokem do věže, kterou provede kráčející bagr. Další stroj bude pokračovat na opravě hráze kolem Hloučely, kterou poškodil zvýšený průtok a přívaly vody. Pracovníci Povodí Moravy, s.p. se pak budou snažit svážet postupně všechen přebytečný materiál na jedno místo k centrálnímu odvozu. „Momentálně se také vybírá firma k dodávce technologie pro připravované srážecí stanice,“ uzavřel David Fína. Srážením přebytečného fosforu na přítocích do nádrže se tato základní a limitující živina pro sinice znepřístupní.

Oprava hráze za 136 milionů Kč je jednou z nejnáročnějších vodohospodářských akcí v ČR. Sdružení firem IMOS Brno, a.s. a DIS, spol. s r.o. už tak má za sebou například zpevnění podloží před návodní zdí 970 štěrkopískovými pilíři. Vodní nádrž v Plumlově začalo Povodí Moravy, s.p. vypouštět v září roku 2009. Koncem roku 2010 zahájili stavbaři bagrování dna a loni na podzim začali s rekonstrukcí návodního líce a vypouštěcí věže. I po dostavbě všech opatření bude na nádržích v Plumlově jakost vody vždy závislá především na teplotě, velikosti průtoků a kázni znečišťovatelů. 

Přehrada má po dalších opravách minimálně dalších 50 let sloužit své hlavní funkci, tedy ochraně lidských životů a obydlí při povodních. Hráz po ukončení celé akce dokáže převést až desetitisíciletou kontrolní povodňovou vlnu. Těžištěm zájmu vodohospodářů v Plumlově je vedle stejnojmenné přehrady z roku 1936 další dvojice vodních ploch. Podhradský rybník pod zámkem v Plumlově má plochu asi 100 km2 povodí k profilu hráze, zatopenou plochu asi 14,3 ha a celkový objem 0,33 miliónu m3. Bidelec je boční rybník s požerákovou výpustí, jehož primárním využitím je chov ryb. Plocha povodí Roudníka nad profilem rybníka je 6,2 km2, objem rybníka je pak 29.750 m3.

publikováno 6. května 2013, 15:33 štítky: Plumlov, čištění vodní nádrže, Podhradský rybník, rekonstrukce vodního díla,