Vodohospodáři zvolili ve Slavíči unikátní stabilizaci břehu Bečvy

Státní podnik Povodí Moravy vyhověl požadavkům pro chráněná území NATURA 2000 a zvolil ve Slavíči unikátní stabilizaci břehu Spojené Bečvy. Stavbu za 6 miliónů Kč tvoří výhradně přírodní materiály, objemné kmeny stromů a těžké kamenné bloky. Náklady plně pokryl dotační program ministerstva zemědělství „Odstraňování povodňových škod 2010“.

SLAVÍČ – Koryto řeky Bečvy ve Slavíči u Hranic na Přerovsku se od roku 1997, kdy z něj zmizelo veškeré opevnění, postupně samo tvarovalo výhradně přírodními procesy. Byl to záměr. Povodí Moravy, s.p. jako správce toku přistoupil v tomto místě k tzv. zpřírodnění koryta v souladu s požadavky na chráněná území NATURA 2000. Za tu dobu se v řečišti vytvořil větší štěrkový nános u levého břehu a pravý břeh se posunul.

Bohužel při povodních 2010 se zde zvětšila tzv. pravobřežní nátrž (poškození břehů způsobené vodní erozí), která se přiblížila k nedalekým rekreačním objektům a hrázi. „Poškozený pravý břeh, vysoký až pět metrů, začal hrozit sesuvem. Proto bylo nutné situaci ihned řešit a pravobřežní část koryta Bečvy ve Slavíči zpevnit,“ uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Moravy Radim Světlík.

Klasické podélné opevnění nebylo možné použít kvůli požadavkům ochránců přírody. Ani vodohospodáři nechtěli zničit přírodní scenérii, kterou si mezitím řeka sama vytvořila. Navíc by taková úprava poškozeného břehu vyžadovala značné náklady.

„Jako ideální řešení se nakonec ukázalo stabilizování břehu pomocí příčných konstrukcí, tzv. výhonů,“ doplnil ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína. Ve Slavíči jsou tři a tvoří je výhradně přírodní materiály, konkrétně objemné kmeny stromů a těžké kamenné bloky. Jsou zapuštěny do břehu a mají za úkol usměrnit proud Bečvy tak, aby nadále pravý břeh nenarušoval, ale směřoval v kritickém místě vodu v řece více doleva. Mezi výhony se budou postupně usazovat splaveniny a přirozeně se tak bude vytvářet „nový“ břeh. Větší pevnost břehů zajistí také nově vysázené dřeviny.

Unikátní „přírodní“ sanaci narušeného břehu Bečvy realizovalo Povodí Moravy, s.p. v závěru loňského roku. Veškeré náklady, tedy 6 miliónů Kč, pokryla dotace Ministerstva zemědělství ČR z dotačního programu Odstraňování povodňových škod 2010.

Protože se jedná skutečně o unikátní způsob zabezpečení narušeného břehu, který státní podnik Povodí Moravy realizoval v tomto rozsahu vůbec poprvé, bude toto místo pod zvláštním dohledem vodohospodářů. Povodí Moravy, s.p. se totiž chystá podobně, tedy v souladu s přírodou, zpevňovat břehy Bečvy i v dalších částech toku, popřípadě na jiných řekách ve své správě

publikováno 23. dubna 2013, 07:06aktualizováno 23. dubna 2013, 07:06 štítky: Slavíč, ochrana před povodněmi, stabilizace břehů, Bečva,