Vyhodnocení povodňové situace – leden 2011

17. leden, 2011 – Přes naše území přecházela od západu fronta, která přinesla výrazné oteplení doprovázené srážkami. Srážky v uplynulých dnech byly zaznamenány do cca 15 mm/den, největší srážky v intenzitě 15 mm byly naměřeny na VD Landštejn dne 13. 1. 2011, na ostatním území byly srážky do 10 mm/den. Teploty byly do 12 °C.

Toto oteplení a srážky způsobily od 13. 1. 2011 rychlý vzestup hladin a průtoků ve všech horních tocích v povodí Dyje a následné dosažení 1. stupňů povodňové aktivity, na Rakouské a Moravské a Dyji nad VD Vranov 2. stupně povodňové aktivity. Vysoké průtoky v povodí Dyje byly řízenými manipulacemi na nádržích Dyjsko-svratecké soustavy díky včasnému předpuštění nádrží transformovány na neškodné průtoky pod vodními díly. Ve střední a dolní části toků tak nedocházelo k výraznému vzestupu hladin a dosažení stupňů povodňové aktivity. Pod VD Nové Mlýny byl řízenou manipulací a z důvodu zachování volných retenčních prostor v soustavě dosažen 1. stupeň povodňové aktivity, avšak pro celé území pod VD představoval neškodný odtok.

Dostatečné a včasné předpuštění nádrží celé Dyjsko-svratecké soustavy umožnilo s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky (území bez sněhu a schopnosti zadržet, či zpomalit odtok po dešťových srážkách, nasycenost území vodou, či zmrzlý povrch s rychlým odtokem) i po transformaci povodňových průtoků zachovat volné retenční prostory nádrží pro další a dnes neočekávané povodňové stavy.

Na řece Moravě byly vlivem odtávání sněhové pokrývky a spadlých srážek dosaženy ve stanicích Loštice na Třebůvce a Moravě v Moravičanech 2. stupně povodňové aktivity, kulminace proběhla v neděli 16. 1. 2011.

Aktuální situace dne 17. 1. 2011 v 10:00 hodin:

V současné době se srážky nevyskytují. Dosažené stupně povodňové aktivity:

1. stupeň povodňové aktivity:

Křetínka – Prostřední Poříčí, Svratka – Veverská Bitýška a Brno – Poříčí (řízená manipulace na VD Brno), Dyje – Nové Mlýny, Ladná (řízená manipulace na VD Nové Mlýny), Morava – Raškov, Třebůvka – Loštice a Morava – Moravičany.

Na vodních tocích je zaznamenáván pokles hladin a postupné odeznívání stupňů povodňové aktivity.

Stav na vybraných nádržích:

- VD Vranov – hladina 345,65 m n.m., tj. 2,8 m pod max.zásobní hladinou, přítok 45 m3/s, odtok 45 m3/s

- VD Brno – hladina 225,29 m n.m., tj. 3,8 m pod max.zásobní hladinou, přítok 45 m3/s, odtok 40 m3/s

- VD Vír – hladina 461,43 m n.m., 3,0 m pod max.zásobní hladinou, přítok 15 m3/s, odtok 15 m3/s

- VD Nové Mlýny – dolní – hladina 170,09 m n.m., přítok 165 m3/s, odtok 150 m3/s

publikováno 17. ledna 2011, 10:36aktualizováno 13. ledna 2012, 18:02 štítky: dispečink, povodně, 2011, situace, hodnocení,