Zajímavá čísla

Spravujeme vodní toky a vodohospodářské objekty

na území 21 137 km.

To je rozhloha, která odpovídá území cca. ¼ České republiky.

Působnost podniku sahá do území

7 krajů

Moravskoslezského, Pardubického, Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského, Vysočiny a Jihočeského

Staráme se o

téměř 11 000 km vodních toků

(3 778 km významných vodních toků a asi 7 200 km drobných vodních toků převzatých po Zemědělské vodohospodářské správě)

Udržujeme a spravujeme 

28 významných přehrad (z toho 14 vodárenských) a více než 200 vodních nádrží a rybníků, 189 jezů, 83 stupňů a 13 plavebních komor

Povodí Moravy je členěno na

3 závody a 17 provozů 

zaměstnáváme

674 lidí 

Celková délka řeky Moravy na území České republiky činí

284,5 km (celková délka až po soutok s Dunajem 354 km)