Odborný technický pracovník – Brno

Generální ředitel Povodí Moravy, s. p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

odborný technický pracovník

Pracoviště: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Termín nástupu: 1. 1. 2024  

Požadovaný profil:

 • Úplné vysokoškolské nebo vzdělání technického směru se zaměřením na vodní stavby a vodní hospodářství
 • zkušený uživatel PC (Word, Excel, Outlook)
 • orientace v technických dokumentacích projektů a v mapových podkladech
 • řidičský průkaz skupiny B
 • znalost zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a související vodohospodářské legislativy výhodou
 • schopnost komunikace a práce v kolektivu, dobré vyjadřovací schopnosti
 • efektivní a profesionální vystupování
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
 • ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání
 • praxe v oboru výhodou 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • zpracování komplexních vyjádření a stanovisek správce povodí a správce toku k čištění odpadních vod (kanalizace, ČOV apod.)
 • především kancelářská práce u pc, s využitím podkladů, možnost vyjíždění do terénu
 • účast na jednáních v dané oblasti za správce povodí a hájení zájmů správce povodí a správce toku
 • spolupráce s našimi provozními středisky a odbornými útvary při zpracování vyjádření
 • posouzení vodoprávními úřady vydaných rozhodnutí k uvedeným akcím, zda jsou v souladu s požadavky správce povodí 

Bližší informace: Ing. Jan Pešek, vedoucí útvaru správy povodí, kontakt tel. 541637308 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 30. 9. 2023. První kolo bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu. 

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

 

 

publikováno 7. září 2023, 08:00 štítky: kariéra, volná pracovní místa, pracovní nabídka,