Projektový manažer – Brno

Generální ředitel Povodí Moravy, s. p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

Projektový manažer

Termín nástupu: dle dohody

Místo výkonu funkce: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 

Požadovaný profil:

 • VŠ – vzdělání (magisterský stupeň) stavebního směru, nejlépe se zaměřením na vodní stavby, popř. vodní hospodářství.
 • Výhodou – Osvědčení o autorizaci v oboru vodní hospodářství a vodní stavby nebo krajinné inženýrství.
 • Výhodou praxe na pozicích: pracovník samostatně vykonávající technický dozor stavebníka, projektový manažer nebo stavbyvedoucí na vodohospodářských, dopravních nebo jiných inženýrských stavbách.
 • Dobrá znalost stavebního a vodního zákona (zák. č. 183/2006 a 254/2001 Sb.)
 • Dobré uživatelské znalosti práce s PC, především MS Office, znalost systému řízení staveb ASPE výhodou.
 • Dobré organizační a vyjadřovací schopnosti. Schopnost samostatné práce a operativního rozhodování.
 • Platné řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič.
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání.

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • Projektový manažer je pověřen přípravou a vedením realizace zadaných investičních akcí (projektů), zodpovídá za zdárný průběh a dokončení investiční akce (projektu).
 • Zabezpečuje komplexní výkon inženýrské činnosti v rámci přípravy a realizace svěřených staveb v plném rozsahu činností výkonu technického dozoru stavebníka.
 • Podílí se na zpracování a přípravě podkladů pro podání žádostí o finanční podporu v rámci přípravy a realizace investičních akcí.
 • Spolupracuje při administraci všech etap procesu financování akcí (studií a staveb) z dotačních titulů.

 

V rámci přípravy a realizace staveb se řídí zejména ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách v platném znění, a právními předpisy upravujícími bezpečnost práce.

 

Zaměstnanecké výhody:

• vzdělávání

• stravenky

• příspěvek na penzijní připojištění

• dny volna (5 dní volna na základě kolektivní smlouvy)

• řádná dovolená nad zákonný nárok (25 dní)

• rekreace v podnikových zařízeních

• osobní účty FKSP zaměstnanců (využití např. na rekreaci, sport, kulturu)

Bližší informace: Ing. Katarzyna Drongova, PhD., vedoucí investičního útvaru, tel. 541 637 395, drongova@pmo.cz

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 14. 10. 2018. První kolo bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu.

 

Mgr. Petr Magula

pověřen vedením útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 21. září 2018, 14:13aktualizováno 21. září 2018, 14:44