Referent BOZP a PO 

Generální ředitel Povodí Moravy, s. p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

Referent BOZP a PO

Místo výkonu funkce: útvar mezd a BOZP, ředitelství ZHM, U dětského domova 263, Olomouc

Termín nástupu: 1. 10. 2022 (příp. dohodou)

Požadovaný profil:

 • Min. středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, technické zaměření výhodou
 • Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění
 • Odborná způsobilost dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění
 • prokazatelná praxe v oblasti BOZP a PO minimálně 1 rok
 • praxe v oblasti BOZP a PO v oblasti lesního a vodního hospodářství výhodou
 • orientace v technické dokumentaci
 • trestní bezúhonnost
 • dobrá znalost právních předpisů a norem týkající BOZP a PO
 • dobrá uživatelská znalost PC především MS Office
 • schopnost samostatného rozhodování a schopnost řešení mimořádných úkolů a situací
 • odpovědnost a pečlivost
 • ochota dalšího odborného vzdělávání
 • řidičské oprávnění sk. B a praxe v řízení podmínkou
 • vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita
 • organizační a komunikační schopnosti, týmová práce
 • umění jednat s lidmi

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • spoluvytváří vnitropodnikové normy, předpisy a technologické postupy
 • metodicky řídí zavádění systému BOZP a PO na závodě 
 • zajišťuje lékařské prohlídky v rámci závodu
 • provádí kontrolní činnost, vyhledává a hodnotí rizika a navrhuje opatření k jejich odstranění
 • vyjadřuje se k projektové dokumentaci a účastní se kontrolních dnů na stavbách
 • provádí odborná školení, školení BOZP a PO
 • spolupracuje při šetření příčin pracovních úrazů a zajišťuje jejich odškodnění
 • zastupuje Povodí Moravy, s.p. při kontrolách SOD

Bližší informace: Ivana Dračková, vedoucí útvaru mezd a BOZP, tel.: 541 637 291 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 19. 8. 2022. První kolo bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

 

publikováno 2. srpna 2022, 08:03 štítky: pracovní nabídka, volná pracovní místa, kariéra,