Referent útvaru správy majetku

Generální ředitel Povodí Moravy s. p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

referent útvaru správy majetku
(zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) 

Místo výkonu funkce: Povodí Moravy, s.p., Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766,

Uherské Hradiště 686 11 

Termín nástupu: ihned nebo dohodou

Požadovaný profil:

 • VŠ popř. SŠ vzdělání nejlépe v oboru geodezie a kartografie
 • Velmi dobrá znalost evidence nemovitých věcí
 • Velmi dobrá orientace v právních předpisech, týkajících se nemovitých věcí a jejich evidence
 • Základní znalost práce s geometrickými plány
 • Zkušenosti s řízením v rámci katastru nemovitostí (zápisem staveb do KN, odstraňování duplicitních zápisů v KN, apod.)
 • Orientace ve stavebním a vodoprávním řízení, vč. znalosti právních předpisů, upravujících stavební a vodoprávní řízení
 • Zkušenosti se správou dokumentů a vyhotovováním právních dokumentů a správních podání
 • Zkušenost s řízením v rámci pozemkových úprav
 • Zkušený uživatel PC (word, excel, microstation)
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Umění jednat s lidmi
 • Schopnost práce v týmu, vysoké pracovní nasazení
 • Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
 • Řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • Vedení pozemkové evidence závodu Střední Morava Povodí Moravy, s.p.
 • Zpracovávání podání na stavební úřady, vodoprávní úřady a katastrální úřady
 • Příprava podkladů pro majetkoprávní vypořádání nevyřešených majetkoprávních vztahů pozemků koryt vodních toků a pozemků pod vodními díly, zápisy vodních děl a jiných staveb do katastru nemovitostí
 • Zajištění výkupů pozemků a staveb
 • Příprava podkladů a zajištění zpracování geometrických plánů pro potřeby Povodí Moravy, s.p.
 • Zpracování podkladů pro přiznání k dani z nemovitých věcí
 • Plnění dalších úkolů podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností útvaru.

Bližší informace: Mgr. Dana Pukovcová, vedoucí útvaru správy majetku, kontakt tel. +420 571 425 204, email pukovcova@pmo.cz

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis a motivační dopis na e-mail magula@pmo.cz do 8. 7. 2022. První kolo bude realizováno vyhodnocením zaslaných životopisů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 9. června 2022, 08:19 štítky: kariéra, pracovní nabídka, volná pracovní místa,