Referent útvaru správy majetku

Generální ředitel Povodí Moravy s. p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje vnitřní výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

referent útvaru správy majetku

Místo výkonu funkce: Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava, U Dětského domova 263,

 Olomouc 772 11 

Termín nástupu: ihned (popřípadě dohodou)

Požadovaný profil:

 • SŠ vzdělání nejlépe v oboru geodezie a kartografie
 • Velmi dobrá znalost evidence nemovitých věcí
 • Velmi dobrá orientace v právních předpisech, týkajících se nemovitých věcí a jejich evidence
 • Základní znalost práce s geometrickými plány
 • Zkušenosti s řízením v rámci katastru nemovitostí (zápisem staveb do KN, odstraňování duplicitních zápisů v KN, apod.)
 • Orientace ve stavebním a vodoprávním řízení, vč. znalosti právních předpisů, upravujících stavební a vodoprávní řízení
 • Zkušenosti se správou dokumentů a vyhotovováním právních dokumentů, smluv a správních podání
 • Zkušenost s řízením v rámci pozemkových úprav
 • Zkušený uživatel PC (word, excel, microstation)
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
 • Řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • Vedení pozemkové evidence závodu Horní Morava, Povodí Moravy, s.p.
 • Smluvní agenda
 • Zpracovávání podání na stavební úřady, vodoprávní úřady a katastrální úřady
 • Příprava podkladů pro majetkoprávní vypořádání nevyřešených majetkoprávních vztahů pozemků koryt vodních toků a pozemků pod vodními díly, zápisy vodních děl a jiných staveb do katastru nemovitostí
 • Zajištění výkupů pozemků a staveb
 • Příprava podkladů a zajištění zpracování geometrických plánů pro potřeby Povodí Moravy, s.p.

Bližší informace: Mgr. Ivana Špičková, vedoucí útvaru správy majetku, kontakt tel. +420 585 711 213, email: spickova@pmo.cz 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis a motivační dopis na e-mail soukup@pmo.cz do 16. 6. 2019. První kolo bude realizováno vyhodnocením zaslaných životopisů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu.

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu
s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 5. června 2019, 11:58aktualizováno 5. června 2019, 11:59 štítky: pracovní nabídka, volná pracovní místa, kariéra,