Strojní technik závodu Dyje

Generální ředitel Povodí Moravy s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

strojní technik závodu Dyje

Místo výkonu funkce: ředitelství závodu Dyje, Povodí Moravy, s.p. , Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

Termín nástupu: od 1. 7. 2019, příp. dohodou

Požadovaný profil:

 • VŠ nebo SŠ strojírenského zaměření, vhodné i pro absolventy
 • Velmi dobrá orientace v projektových dokumentacích, výrobní dokumentaci
 • Velmi dobrá znalost technologie používané na vodních dílech výhodou
 • Praxe v provádění provozních prohlídek strojních technologií výhodou
 • Praxe v oblasti MVE, strojní výroby výhodou 
 • Znalost vodního zákona výhodou
 • Velmi dobré uživatelské znalosti PC
 • Dobré organizační a vyjadřovací schopnosti
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Schopnost samostatného rozhodování a řešení mimořádných úkolů
 • Časté služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • zajišťuje a provádí provozní prohlídky strojních technologií v působnosti závodu Dyje, PM, s.p.,
 • sleduje technický stav a kontroluje kvalitu obsluhy a údržby technologických zařízení vodních děl,
 • účastní se přejímky staveb s technologickým zařízením získaného vlastní investiční činností nebo činností externích investorů. Dtto u důležitých modernizací, rekonstrukcí a oprav v působnosti závodu Dyje, PM, s.p.,
 • samostatně posuzuje provozuschopnost hradících konstrukcí přehrad, nádrží, jezů, MVE, stavidlových objektů a čerpacích stanic ve správě PM, s.p., posuzuje jejich stav při provádění provozních prohlídek a kontrol, dále spolupůsobí při provádění TBD v rozsahu vyhlášky
  č. 471/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 255/2010 Sb. o TBD nad vodními díly, při provozních kontrolách, provozních prohlídkách a komplexních prohlídkách,
 • účastní se technicko-bezpečnostních prohlídek vodních děl ve správě PM, s.p. s technologickým zařízením,
 • spolupracuje s provozy, závody a investičním útvarem při zajišťování přípravy a realizace oprav
  a investic strojního zařízení vodních děl ve správě závodu Dyje, PM, s.p.
 • spolupracuje při sestavování plánu strojních investic a oprav vodních děl ve správě závodu Dyje, PM, s.p.
 • podílí se na zpracovávání návrhů metodických pokynů a příkazů týkajících se technologických zařízení PM, s.p.,
 • připomínkuje případně zpracovává návrhy technologických částí provozních řádů manipulovatelných vodních děl ve správě PM, s.p. včetně cykličnosti údržby,
 • zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností.

 

Bližší informace: Petr Hirsch, vedoucí provozního úseku, tel. 541 637 572, 602 768 261, hirsch@pmo.cz 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail hrackova@pmo.cz do 14. 6. 2019. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu
s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

 

publikováno 7. června 2019, 10:20 štítky: pracovní nabídka, volná pracovní místa, kariéra,