Úsekový technik (Dolní Věstonice)

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

úsekový technik

Místo výkonu funkce: provoz Dolní Věstonice 142, 691 29 

Termín nástupu: ihned, příp.dohodou

Požadovaný profil:

 • Vysokoškolské, vyšší odborné, příp. středoškolské vzdělání s maturitou se zaměřením na vodní hospodářství, vodní stavby, pozemní stavitelství
 • praxe v oboru výhodou
 • dobrý zdravotní stav (terénní pochůzky, vlhké a pylové prostředí)
 • zkušený uživatel PC, znalost (Word, Excel, Outlook) podmínkou
 • řidičské oprávnění sk. B a praxe v řízení podmínkou
 • schopnost týmové práce i samostatného rozhodování
 • dobré vyjadřovací schopnosti a to jak ústní – tak i písemné
 • profesionální vystupování a schopnost komunikace s veřejností
 • orientace v technických dokumentacích projektů a v mapových podkladech
 • znalost zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a související vodohospodářské legislativy
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost

 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • zajištění správy, provozu a údržby vodních toků, vodních děl a zařízení ve svěřeném úseku provozu, dle potřeby i v ostatních částech spravovaného území
 • koordinace prací v terénu, spolupráce na likvidaci havárií a mimořádných událostí, povodňové situace – účast v povodňových komisích
 • samostatné jednání s orgány státní správy, spolupráce s povodňovými orgány, řešení a koordinace povodňových, či jiných mimořádných stavů
 • vyjadřovací činnost a administrativní činnost dle potřeby provozu
 • Předává podklady pro plán oprav a údržby na základě zápisů TBD, zjištěných povodňových škod a pochůzkové činnosti
 • Zpracovává záměry oprav a evidenci povodňových škod
 • Dle potřeby provozu vykonává stavební dozor na akcích zajišťovaných dodavatelsky
 • Zajišťuje na svém úseku pochůzkovou činnost a pořádek kolem vodních toků, sleduje činnost ostatních organizací a subjektů, která by mohla ovlivnit kvalitu vody, nebo odtokové poměry
 • Provádí kontrolu a vedení podřízených zaměstnanců při výkonu jejich činnosti v terénu po stránce kvality a bezpečnosti práce a používání OOPP
 • Zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného v rámci vymezeného okruhu činností 

Bližší informace: Jindřich Grufík, vedoucí provozu Dolní Věstonice, tel. 602 181 657 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 16. 10. 2022. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 20. září 2022, 13:48 štítky: kariéra, volná pracovní místa,