Úsekový technik – provoz Blansko

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

 úsekový technik
(zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Místo výkonu funkce: provoz Blansko, Poříčí 7, 678 01 Blansko

Termín nástupu: 1. 7. 2018, příp.dohodou

Požadovaný profil:

 • Vysokoškolské, vyšší odborné, příp. středoškolské vzdělání s maturitou se zaměřením na vodní hospodářství, vodní stavby, pozemní stavitelství
 • praxe v oboru výhodou
 • dobrý zdravotní stav (terénní pochůzky, vlhké a pylové prostředí)
 • zkušený uživatel PC, znalost (Word, Excel, Outlook) podmínkou
 • řidičské oprávnění sk. B a praxe v řízení podmínkou
 • schopnost týmové práce i samostatného rozhodování
 • dobré vyjadřovací schopnosti a to jak ústní – tak i písemné
 • profesionální vystupování a schopnost komunikace s veřejností
 • orientace v technických dokumentacích projektů a v mapových podkladech
 • znalost zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a související vodohospodářské legislativy

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • zajištění správy, provozu a údržby vodních toků, vodních děl a zařízení ve svěřeném úseku provozu, dle potřeby i v ostatních částech spravovaného území
 • koordinace prací v terénu, spolupráce na likvidaci havárií a mimořádných událostí, povodňové situace – účast v povodňových komisích
 • samostatné jednání s orgány státní správy, spolupráce s povodňovými orgány, řešení a koordinace povodňových, či jiných mimořádných stavů
 • vyjadřovací činnost a administrativní činnost dle potřeby provozu
 • kontrolní činnost v terénu, pochůzky
 • Předává podklady pro plán oprav a údržby na základě zápisů TBD, zjištěných povodňových škod a pochůzkové činnosti
 • Zpracovává záměry oprav a evidenci povodňových škod
 • Dle potřeby provozu vykonává stavební dozor na akcích zajišťovaných dodavatelsky
 • Zpracovává a doplňuje technickou evidenci vodohospodářských děl a toků
 • Zajišťuje na svém úseku pochůzkovou činnost a pořádek kolem vodních toků, sleduje činnost ostatních organizací a subjektů, která by mohla ovlivnit kvalitu vody, nebo odtokové poměry
 • Provádí kontrolu a vedení podřízených zaměstnanců při výkonu jejich činnosti v terénu po stránce kvality a bezpečnosti práce a používání OOPP
 • Zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného v rámci vymezeného okruhu činností

Bližší informace: : Petr Havlík, DiS., vedoucí provozu Blansko, tel. 724 938 714, email: havlik@pmo.cz

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail hrackova@pmo.cz do 31. 5. 2018. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Mgr. Petr Magula

útvar vzdělávání a péče o zaměstnance

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely výběrového řízení. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Subjekt údajů (uchazeč) má právo na přístup k osobním údajům ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, a pokud se domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého života či v rozporu se zákonem, může dle § 21 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů požadovat po správci vysvětlení, či aby odstranil vzniklý stav.

publikováno 17. května 2018, 14:57aktualizováno 21. května 2018, 08:55