Vedoucí provozu Náměšť nad Oslavou

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

vedoucí provozu Náměšť nad Oslavou

Místo výkonu funkce: Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

Termín nástupu: 1. 4. 2022 (případně dohodou)

Požadovaný profil:

 • řádně ukončené vyšší odborné nebo vysokoškolské (VOŠ, VŠ) vzdělání v oboru vodní hospodářství a vodní stavby, krajinné inženýrství, technického nebo stavebního zaměření,
 • praxe v oboru vodního hospodářství min. 5 let,
 • zkušenosti s vedením pracovní skupiny (min. 5 pracovníků),
 • dobrá znalost vodního a stavebního zákona (zákon č. 254/2001 Sb. a 183/2006 Sb.),
 • zodpovědnost a schopnost samostatného rozhodování,
 • schopnost řešení mimořádných úkolů a krizových situací pod tlakem,
 • velmi dobré organizační a vyjadřovací schopnosti,
 • komunikativnost, spolehlivost,
 • dobré uživatelské znalosti práce s PC, především MS Office,
 • platné řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič,
 • ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání.

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • zajišťuje řídící a kontrolní činnost podřízených pracovníků (celkem 19),
 • zabezpečuje řádnou správu vodních toků, vodních děl, pozemků a ostatních staveb v územní působnosti provozu,
 • odpovídá za ochranu svěřeného majetku,
 • v rámci přípravy a realizace staveb v územní působnosti provozu vykonává za závod funkci uživatele,
 • vykonává činnosti související s péčí o jakost vod, zejména naplňuje rozhodnutí správního úřadu v ochranných pásmech,
 • spolupracuje na vyjadřovací činnosti PM jako účastníka stavebního řízení k zamýšleným stavbám, které mohou mít vliv na správu vodních toků a mohly by negativním způsobem ovlivnit zájmy PM,
 • spolupracuje s útvarem správy povodí a vykonává podpůrnou vyjadřovací činnost pro zpracování posudků
 • a vyjádření pro správní rozhodnutí a opatření vodoprávních úřadů při výkonu státní správy ve vodním hospodářství,
 • spolupracuje s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností a krajů při provádění povodňových prohlídek vodních toků a děl,
 • v případě nebezpečí zajišťuje výkon nepřetržité havarijní a pohotovostní služby,
 • poskytuje odbornou pomoc obecním povodňovým komisím a povodňovým komisím obcí s rozšířenou působností,
 • účinně spolupracuje s vodoprávními úřady a orgány státní správy,
 • je oprávněn jednat a zavazovat se jménem PM a zastupovat jej při jednáních vyplývajících z činnosti provozu s orgány státní správy a samosprávy, s jinými právnickými a fyzickými osobami, v rámci jemu vyhrazených pravomocí organizačním řádem PM, závodu a dalšími interními pokyny,
 • při provádění svěřených činností dbá na dodržování předpisů BOZP a PO, technologických postupů a používání ochranných pracovních prostředků, které ve stanoveném rozsahu zaměstnancům poskytuje. 

Zaměstnanecké výhody:

 • pracovní doba 37,5 hod/týden
 • řádná dovolená nad zákonný nárok (25 dní)
 • dalších 5 dní volna (sick-days) na základě kolektivní smlouvy
 • příspěvek na stravné
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • možnost rekreace v podnikových zařízeních
 • osobní účty FKSP zaměstnanců (využití např. na rekreaci, sport, kulturu) 

Bližší informace: Ing. Marie Kutílková, ředitelka závodu Dyje, tel. 541 637 601, kutilkova@pmo.cz 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail hrackova@pmo.cz do 23. 1. 2022. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. 

 

Mgr. Petr Magula

vedoucí útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 14. ledna 2022, 08:07aktualizováno dnes 07:43