Vodohospodářský dělník – provoz Jihlava

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

Vodohospodářský dělník – provoz Jihlava

(zástup za dlouhodobou nemoc)

Místo výkonu funkce: provoz Jihlava

Termín nástupu: ihned (případně dohodou)

Požadovaný profil: 

 • střední vzdělání s výučním listem – obor vodní hospodářství, lesnictví, stavební, strojní nebo zemědělský
 • spolehlivost, zodpovědnost
 • manuální zručnost
 • časová flexibilita (pohotovost, přesčasy při mimořádných událostech)
 • dobrý zdravotní stav (práce v terénu, pylovém a vlhkém prostředí)
 • platné osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem
 • řidičské oprávnění B, E – a praxe v řízení
 • řidičské oprávnění sk. T a strojnický průkaz – výhodou
 • praxe v oboru vítána

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • údržba vodních toků a vodohospodářských zařízení a objektů (drobné stavební práce a opravy technologie) ve správě provozu
 • práce vyplývající z protipovodňové a havarijní služby
 • údržba a opravy svěřených strojů a zařízení
 • obsluha pracovních strojů v rámci výkonu dané profese a platných oprávnění
 • strojní a ruční sečení travních porostů, údržba břehových porostů včetně manipulace, soustřeďování a odvozu dřeva
 • pomocné stavební a zámečnické práce
 • zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností. 

Bližší informace: Jindřich Kult, vedoucí provozu Jihlava, tel. 602 596 453, email: kult@pmo.cz 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail hrackova@pmo.cz do 31. 10. 2020. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Petr Magula

pověřen vedením útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 16. října 2020, 13:04aktualizováno 16. října 2020, 13:11