Vodohospodářský dělník, provoz Olomouc

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

vodohospodářský dělník, provoz Olomouc 

Místo výkonu funkce: provoz Olomouc, U Dětského domova 263, Olomouc

Termín nástupu: ihned (případně dohodou)

Požadovaný profil:

 • střední vzdělání s výučním listem, obor vodní hospodářství, lesnictví, stavební, strojní nebo zemědělský
 • řidičské oprávnění sk. B včetně praxe podmínkou
 • řidičské oprávnění sk. B+E, T a C (včetně platného profesního osvědčení) výhodou
 • dobrý zdravotní stav (práce v terénu, pylovém a vlhkém prostředí)
 • časová flexibilita (pohotovost, přesčasy při mimořádných událostech)
 • praxe v oboru vítána, manuální zručnost
 • schopnost týmové práce
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
 • platné osvědčení na motorovou pilu a křovinořez výhodou
 • platný vazačský či jeřábnický průkaz výhodou

 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • strojní a ruční sečení travních porostů, údržba břehových porostů včetně manipulace, soustřeďování a odvozu dřevní hmoty
 • práce vyplývající z protipovodňové a havarijní služby
 • obsluha pracovních strojů a zařízení v rámci výkonu dané profese a platných oprávnění (traktor s žacím ramenem, traktor s lesní nástavbou, jednoosé a dvouosé žací stroje, štípačky, elektrocentrály, štěpkovače, čerpadla, míchačky aj.)
 • údržba a opravy svěřených strojů a zařízení v rámci běžné údržby
 • údržba vodních toků a vodohospodářských zařízení a objektů (drobné stavební práce) ve správě provozu
 • pomocné stavební, zámečnické a tesařské práce
 • řízení a obsluha služebních vozidel pro přepravu osob a materiálů dle řidičského oprávnění
 • zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností 

Bližší informace: Josef Holásek, vedoucí provozu Olomouc, tel.: 585 711 229, mobil: 602 756 281 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 29. 2. 2024. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

 

publikováno 2. února 2024, 11:15 štítky: kariéra, volná pracovní místa, pracovní nabídka, nabídka práce,