Vodohospodářský dělník, provoz Přerov

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

vodohospodářský dělník, provoz Přerov
(doba určitá, zástup za dlouhodobou nemoc)

Místo výkonu funkce: provoz Přerov, pracoviště Přerov

Termín nástupu: 1. 11. 2019 (případně dohodou)

Požadovaný profil: 

 • střední vzdělání s výučním listem, obor vodní hospodářství, lesnictví či stavební, nebo vyučen ve strojním nebo zemědělském oboru
 • řidičské oprávnění sk. B podmínkou
 • platné osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem podmínkou
 • dobrý zdravotní stav (práce v terénu, pylovém a vlhkém prostředí)
 • časová flexibilita (pohotovost, přesčasy při mimořádných událostech)
 • řidičské oprávnění sk. B+E a T, C výhodou
 • praxe v oboru vítána, manuální zručnost
 • schopnost týmové práce
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost

 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • strojní a ruční sečení travních porostů, údržba břehových porostů (mýcení a kácení) včetně manipulace, soustřeďování a odvozu dřevní hmoty, likvidace dřevní hmoty (štěpkování, pálení)
 • obsluha pracovních strojů a zařízení v rámci výkonu dané profese a platných oprávnění (jednoosé a dvouosé žací stroje, štípačky, elektrocentrály, štěpkovače, čerpadla, míchačky aj.)
 • údržba a opravy svěřených vozidel, strojů a zařízení v rámci běžné údržby
 • údržba vodních toků a vodohospodářských zařízení a objektů (drobné stavební práce) ve správě provozu
 • pomocné stavební, zámečnické a tesařské práce
 • řízení a obsluha služebních vozidel pro přepravu osob a materiálů dle řidičského oprávnění
 • zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností

Bližší informace: Veronika Mazánová, DiS, vedoucí provozu Přerov, tel.: 588 200 493, mobil: 725 002 112 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail soukup@pmo.cz do 22. 9. 2019. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 9. září 2019, 07:03 štítky: pracovní nabídka, kariéra,