Vodohospodářský dělník – středisko Vnorovy

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

Vodohospodářský dělník – středisko Vnorovy

Místo výkonu funkce: provoz Veselí nad Moravou, závod Střední Morava

Termín nástupu: 1. 8. 2020 (příp. dohodou)

Požadovaný profil:  

 • Střední vzdělání s výučním listem – obor vodní hospodářství, lesnictví, strojní nebo zemědělský
 • Spolehlivost, zodpovědnost
 • Manuální zručnost
 • Časová flexibilita (pohotovost, přesčasy při mimořádných událostech)
 • Dobrý zdravotní stav (práce v terénu, pylovém a vlhkém prostředí)
 • Platné osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem
 • Řidičské oprávnění sk. B, E, průkaz VMP či strojnický průkaz – výhodou
 • Praxe v oboru vítána

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • Údržba vodních toků a vodohospodářských zařízení a objektů (drobné stavební práce a opravy technologie) ve správě
 • Práce vyplívající z protipovodňové a havarijní služby, údržba a opravy svěřených strojů a zařízení
 • Obsluha pracovních strojů v rámci výkonu dané profese a platných oprávnění
 • Strojní a ruční sečení travních porostů, údržba břehových porostů včetně manipulace, soustřeďování a odvozu dřeva
 • Pomocné stavební a zámečnické práce
 • Zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího zaměstnance v rámci vymezeného okruhu činností 

Bližší informace poskytne: Ing. Lukáš Navrátil vedoucí provozu Veselí nad Moravou,
tel. 602 756 291 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail hrackova@pmo.cz do 12. 7. 2020. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Petr Magula

pověřen vedením útvaru vzdělávání

a péče o zaměstnance

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 26. června 2020, 09:36aktualizováno 3. července 2020, 08:50