Vodohospodářský dělník – Uherský Brod

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

vodohospodářský dělník

Místo výkonu funkce: závod Střední Morava, středisko Uherský Brod – Těšov 

Termín nástupu: 1. 1. 2020 (příp. dohodou)

Požadovaný profil:

 • Minimálně výuční list v oboru vodní hospodářství, lesnictví, stavební, strojní nebo zemědělský
 • spolehlivost, zodpovědnost
 • manuální zručnost
 • časová flexibilita (pohotovost, přesčasy při mimořádných událostech)
 • dobrý zdravotní stav (práce v terénu, pylovém a vlhkém prostředí)
 • platné osvědčení pro práci s křovinořezem a motorovou pilou
 • řidičské oprávnění sk. B, E a praxe v řízení
 • Řidičské oprávnění sk. T a strojnický průkaz výhodou
 • praxe v oboru vítána

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • údržba vodních toků a vodohospodářských zařízení a objektů (drobné stavební práce a opravy technologie) ve správě provozu
 • práce vyplývající z protipovodňové a havarijní služby
 • údržba a opravy svěřených strojů a zařízení
 • obsluha pracovních strojů v rámci výkonu dané profese a platných oprávnění
 • strojní a ruční sečení travních porostů, údržba břehových porostů včetně manipulace, soustřeďování a odvozu dřeva
 • pomocné stavební a zámečnické práce
 • další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností

Bližší informace: Tomáš Macháček, DiS., vedoucí provozu Uherské Hradiště, Mob.: +420 724 093 049. 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail hrackova@pmo.cz do 17. 11. 2019. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Mgr. Petr Magula

pověřen vedením útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 25. října 2019, 07:42aktualizováno 25. října 2019, 07:43