vodohospodářský specialista – útvar provozu a TBD (Brno)

statutární zástupce Povodí Moravy, s.p., ve spolupráci s útvarem řízení lidských zdrojů vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

vodohospodářský specialista – útvar provozu a TBD

Místo výkonu funkce: ředitelství Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, útvar provozu a TBD

Termín nástupu: 1. červen 2017 (dohodou)

Požadovaný profil:

 • VŠ – vodní hospodářství a vodní stavby 
 • Praxe v provádění technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) výhodou
 • Znalost vodního zákona
 • Velmi dobré uživatelské znalosti PC
 • Dobré organizační a vyjadřovací schopnosti
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Schopnost samostatného rozhodování a řešení mimořádných úkolů
 • Časté služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání

Charakteristika pracovní činnosti:

 • vedení agendy TBD vodních děl ve správě PM, a to především nádrží IV. a vybraných suchých nádrží III. kategorie dle TBD v rozsahu vyhl. č. 471/2001 Sb. v platném znění, vč. zpracování posudků zabezpečenosti vodních děl za povodní u vybraných nádrží (IV. kategorie) dle příslušných technických norem (TNV a ČSN)
 • kontrola pracovníků obsluhy VD při měření a pozorování v rámci TBD a koordinace provádění TBD na vodních dílech PM zastupování PM při vybraných vodohospodářských řízeních a jiných závažných jednáních, které se týkají provozní činnosti a technicko-bezpečnostního dohledu v působnosti PM
 • vyjadřovací činnost z pohledu TBD a provozních činností k záměrům cizích investorů u dotčených vodních děl v působnosti PM
 • spolupráce s provozy, závody PM a s investičním úsekem při zajišťování projekční přípravy a realizaci významných oprav a rekonstrukcí vodních děl; tj. zpracování zadání rozsahu stavby pro rekonstrukce a opravy malých vodních nádrží PM
 • spolupráce s provozy při zpracování konečné podoby provozních řádů nádrží IV. resp. III. kategorie
 • příprava návrhů metodických pokynů a příkazů týkajících se TBD a provozní činnosti PM

Bližší informace: Ing. Vlastimil Krejčí, vedoucí útvaru provozu a TBD, tel. 541 637 239, email: krejci@pmo.cz

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 2. 4. 2017. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. 

 

Ivana Dračková

pověřena vedením útvaru řízení lidských zdrojů

 

publikováno 16. března 2017, 07:59aktualizováno 16. března 2017, 09:56