Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem Agilent

Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 602 00 Brno, nabízí k prodeji plynový chromatograf Agilent 6890 N s hmotnostním detektorem Agilent 5975 Inert MSD EI/PCI/NCI Mainframe

Technický popis: GC-MS byl uveden do provozu v roce 2006.

Zařízení se skládá s těchto modulů:

GC 6890N (G1530N) výrobní číslo: CN10619093

MSD 5975C XL inert EI/CI (G3174A) výrobní číslo: US61643020

GC je osazen dvěma inlety (PTV a S/SL)

PTV G2618A Cap PTV Inlet, w/EPC, Septum Head, LC02 Tepelně programovatelný nástřik používaný k plynovým chromatografům

Rotační olejová vývěva Pfeiffer DUO

 

Zařízení bude prodáváno bez Traye a Autosampleru.

 

Základní výše kupní ceny je stanovena dle znaleckého posudku č. 1785 – 40 – 2021 na 110.000,- Kč bez DPH tj. 133.100,- Kč vč. DPH.. Kupní cenu je kupující povinen uhradit do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami. Každý zájemce je oprávněn požádat o prohlídku přístroje po dohodě na tel. č. 541 637 350 – Ing. Marek Burian, Ph.D., vedoucí VH laboratoří Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11.

 

Přístroj bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny. Zájemce o koupi musí podat svoji nabídku v zapečetěné obálce s označením „GC-MS Agilent – nabídka – neotevírat“, kterou zašle doporučeně na adresu Povodí Moravy, s.p. VH laboratoře, Dřevařská 11, 602 00 Brno, nebo předá osobně na podatelně na výše uvedené adrese sídla podniku.

Nabídka zájemce musí obsahovat jméno a příjmení zájemce, adresu, telefonní kontakt a výši nabízené kupní ceny.

Příjem nabídek bude ukončen dne 18. 3.2022 v 9:00 hodin. Vybraný zájemce bude vyzván k uzavření kupní smlouvy nejpozději do 1. 4. 2022. Všichni uchazeči, kteří podali nabídku, budou o výsledku výběrového řízení informováni.

 

Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, a to bez udání důvodů.

 

Identifikace přístroje:

Značka a typ přístroje: plynový chromatograf Agilent 6890 N s hmotnostním detektorem Agilent 5975 Inert MSD EI/PCI/NCI Mainframe

Výrobce: Agilent

Rok výroby: 2006

Zařízení se skládá s těchto modulů:

GC 6890N (G1530N) výrobní číslo: CN10619093

MSD 5975C XL inert EI/CI (G3174A) výrobní číslo: US61643020

GC je osazen dvěma inlety (PTV a S/SL)

PTV G2618A Cap PTV Inlet, w/EPC, Septum Head, LC02 Tepelně progr. nástřik používaný k plynovým chromatografům

 

 

 

 

publikováno 23. února 2022, 08:49 štítky: prodej majetku, prodej,