Pozemky k zemědělskému pachtu – k. ú. Ladná a Podivín, úsek 5 

Článek není zveřejněný.