Pozemky k zemědělskému pachtu – k. ú. Ladná a Podivín, úsek 4 

Článek není zveřejněný.