Pozemky k zemědělskému pachtu – k. ú. Podivín a Rakvice, úsek 14P

Článek není zveřejněný.