Pozemky k zemědělskému pachtu – k. ú. Pouzdřany, Vranovice nad Svratkou a Uherčice u Hustopečí , úsek 16P

Článek není zveřejněný.