Protikorupční program

Povodí Moravy, s.p. vydalo strategický dokument Interní protikorupční program (dále jen IPP PM), s účinností od 15. 9. 2014. Tento program vychází z programového dokumentu „Od korupce k integritě – Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013-2014“ a z na něj navazujícího „Resortního interního protikorupčního programu“ MZe a stanovuje základní principy protikorupční politiky Povodí Moravy, s.p.

Plné znění IPP PM naleznete zde

Etický kodex PM naleznete zde

Jedním z úkolů Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, které jsou ministerstva, úřady a jim podřízené organizace povinni plnit, je bod 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů.

K plnění úkolu kap. IV, bod 2.2.4 ze Strategie vlády v boji s korupcí za 1. pololetí 2017 sdělujeme, že Povodí Moravy, s.p. má uzavřenou smlouvu o poskytování právních služeb s AK Mgr. Michalem Mazlem, se Strelička&Partners, advokátní kancelář, s.r.o. a smlouvu s Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. na právní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek a smluvních vztahů v nich, a smlouvu s JUDr. Bohumíra Kestlová, AK Keslová, Rotterová & Mádr ve věci vyřizování záležitostí podle zákona č. 428/2012 Sb.ve věci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Protikorupční linka

Tel: +420 725 901 887

e-mail: korupce@pmo.cz