VD Mohelno

Základní údaje:

Nádrž:VD Mohelno
Tok:Jihlava, km 58,94
Správce:ČEZ, a.s.
Závod:závod Dyje
Účel:vyrovnávací nádrž VD Dalešice, zajištění MQ, odběr pro JE Dukovany, odběr pro závlahy a průmysl pod nádrží , výroba elektrické energie, protipovodňová ochrana
Uvedení do provozu:1977

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:5,700 mil. m³
Hladina stálého nadržení:290,80 m n.m.
Zásobní prostor:11,300 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:303,20 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,100 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:303,30 m n.m.
Celkový objem:17,100 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:betonová gravitační
Kóta koruny:307,15 m n.m.
Šířka koruny:7,75 m
Délka hráze v koruně:185,0 m
Výška hráze nade dnem:38,65 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 3000  mm
Provozní uzávěr:rozstřikovací
Kapacita při max. hladině:2 × 109  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:1 × 700  mm
Kapacita při max. zás. hladině:6,1  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:korunový, hrazený segmentem
Počet polí x délka přelivu:2 × 11,5  m
Kóta přelivu:299,67  m n.m.
Kapacita při max. hladině:2 × 155  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:1 × Kaplan, 1 × Francis
Výkon elektrárny:1,2; 0,6  MW
Hltnost:0,8 - 4,1; 1,3 - 2,0  m³/s
Provozovatel:ČEZ, a.s.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-16-01-105 
Plocha povodí:1 154,84 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:5,351 m³/s
Q100 :192,000 m³/s
Q355d:1,190 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:40,000 m³/s
Minimální odtok:0,780 m³/s

Poloha:

Kraj:Vysočina
Okres:Třebíč
Obec s rozš. působností:Třebíč
Obec:Mohelno
Katastr. území:Mohelno

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Poznámka:Zásobní prostor je zároveň retenční ovladatelný. 11,3 mil. m³s-1 se denně prečerpává mezi VD Dalešice a VD Mohelno.
Naposledy aktualizováno:9/2022