VD Nemilka

Základní údaje:

Nádrž:VD Nemilka
Tok:Nemilka, km 0,60
Správce:
Závod:závod Horní Morava
Účel:zajištění MQ, rybolov
Uvedení do provozu:1971

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,145 mil. m³
Hladina stálého nadržení:299,40 m n.m.
Zásobní prostor:1,219 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:309,30 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,187 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:310,00 m n.m.
Celkový objem:1,551 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:kamenitá sypaná
Těsnění:střední zemní
Kóta koruny:310,91 m n.m.
Šířka koruny:4,00 m
Délka hráze v koruně:151,0 m
Výška hráze nade dnem:16,70 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 600  mm
Provozní uzávěr:klínové šoupátko
Kapacita při max. hladině:2 × 3,55  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:2 × 200  mm
Kapacita při max. zás. hladině:0,3  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:boční, nehrazený
Počet polí x délka přelivu:1 × 37,95  m
Kóta přelivu:309,32  m n.m.
Kapacita při max. hladině:45  m³/s

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-10-02-047 
Plocha povodí:28,75 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,174 m³/s
Q100 :31,500 m³/s
Q355d:0,019 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:7,000 m³/s
Minimální odtok:0,010 m³/s

Poloha:

Kraj:Olomoucký
Okres:Šumperk
Obec s rozš. působností:Zábřeh
Obec:Nemile
Katastr. území:Nemile

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:1/2012