VD Podhradský rybník

Základní údaje:

Nádrž:VD Podhradský rybník
Tok:Hloučela, km 11,75
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Horní Morava
Účel:Zajištění MQ, rekreace, rybí hospodářství, energetické využití.

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,005 mil. m³
Hladina stálého nadržení:282,88 m n.m.
Zásobní prostor:0,234 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:284,48 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,092 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:285,18 m n.m.
Celkový objem:0,331 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:zemní sypaná
Kóta koruny:285,34 m n.m.
Šířka koruny:7,00 m
Délka hráze v koruně:278,0 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:800  mm
Provozní uzávěr:kanalizační šoupě
Kapacita při max. hladině:1,1  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:práh
Počet polí x délka přelivu:7  m
Kóta přelivu:282,90  m n.m.
Kapacita při max. hladině:10  m³/s

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-12-01-055 
Plocha povodí:100,73 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,578 m³/s
Q100 :45,000 m³/s
Q355d:0,009 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:43,000 m³/s
Minimální odtok:0,010 m³/s

Poloha:

Kraj:Olomoucký
Okres:Prostějov
Obec s rozš. působností:Prostějov
Obec:Plumlov
Katastr. území:Plumlov

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:1/2012