Zpravodaj o vodě 1/2018 

Milí čtenáři, první letošní číslo Zpravodaje se dotýká motta Světového dne vody 2018, kterým je „Příroda pro vodu“. Toto téma je velmi výstižné a jistě reaguje na člověkem pozměněný stav přírody. Prioritou se stává udržení vody v krajině, což přímo souvisí se zajištěním udržitelnosti vodních zdrojů pro další generace.

S péčí o vodní zdroje souvisí také práce vodohospodářských laboratoří Povodí Moravy, s. p., které každoročně zpracují desítky tisíc analýz. Proto máme velkou radost, že se nám podařilo otevřít nově zakreditovanou laboratoř v Uherském Hradišti, která vyhovuje náročným požadavkům na analytickou práci, rozbory vod a sedimentů i zkoušek půd. Prostřednictvím našeho Zpravodaje se můžete s laboratořemi seznámit také Vy. Přejeme Vám příjemné čtení.

publikováno 13. března 2018, 13:56 štítky: Zpravodaj o vodě, časopis,