Zpravodaj o vodě 2/2017 

V loňském roce si státní podniky Povodí připomínaly 50 let od svého založení. Také v letošním roce si připomínáme významnou událost – před dvaceti lety postihla katastrofální povodeň území v povodích řek Morava, Odra a horní Labe. Měla velmi rychlý a dravý průběh s tak ničivou sílou, že na horních tocích došlo k téměř totální devastaci koryt vodních toků. Tato zásadní událost se významně odrazila na náplni naší činnosti v uplynulých dvaceti letech. Právě událostem z července 1997 se věnuje speciální příloha našeho Zpravodaje.

V tomto čísle Zpravodaje ale naleznete mnohem více zajímavých informací. Věnujeme se v něm nejen plavbě a Baťově kanálu, ale především Vám zprostředkujeme rozhovor s novým generálním ředitelem státního podniku Povodí Moravy, ve kterém se dočtete nejen o jeho vztahu k vodě, ale právě také o tom, co dělal během povodní v roce 1997 a co pro něj představuje vodní cesta Baťův kanál.

publikováno 12. června 2017, 08:56aktualizováno 13. června 2017, 08:58 štítky: Zpravodaj o vodě, Zpravodaj,