Zpravodaj o vodě 3/2018 

Zpravodaj o vodě 3/2018 se věnuje především extrémně suchému počasí, které se odrazilo jak na množství povrchových vod, tak také na jejich kvalitě. Seznámí Vás ale i s průběhem rekonstrukcí nádrží Vranov a Koryčany, s dokončením protipovodňové ochrany Poštorné nebo s nově opravenými úseky toků v našem povodí.

publikováno 27. září 2018, 10:57aktualizováno 8. října 2018, 10:57