Zpravodaj 4/2012 

V posledním letošním čísle Zpravodaje o vodě najdete hned zpočátku velký materiál o posouzení efektivity provizorních protipovodňových opatření. Následuje zajímavý článek o zarybňování vodárenských nádrží ve správě Povodí Moravy, s.p. a problematiky pytláctví. Zajímavostí je informace o Dni otevřených dveří na přehradě Bystřička, která oslavila stoleté výročí od své výstavby.

Zpravodaj 4/2012

publikováno 20. prosince 2012, 16:02aktualizováno 25. dubna 2013, 10:58 štítky: Zpravodaj o vodě,