Zpravodaj o vodě 4/2015 

V posledním čísle Zpravodaje roku 2015 se ohlédneme za vodohospodářskou konferencí Vodní nádrže 2015, která se konala v říjnu a účastnilo se jí přes 200 odborníků. Pozornost byla věnována tématu obnovy Baťova kanálu nebo novinkám ve vodoprávní legislativě v roce 2015 a výhledu na rok 2016. Stránky Zpravodaje přináší také pravidelný přehled zásadních událostí posledních měsíců, k nimž patří podpis smlouvy mezi státním podnikem Povodí Moravy s obcí Troubky, týkající se spolupráce při přípravě a realizaci protipovodňové ochrany obce nebo zahájení provozu unikátního obslužbného plavidla Jožin, vyrobeného speciálně pro Baťův kanál. 

publikováno 18. prosince 2015, 07:38aktualizováno 18. prosince 2015, 07:40