Zpravodaj o vodě 4/2017 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, máte před sebou závěrečné letošní číslo Zpravodaje o vodě, které se věnuje zejména problematice protipovodňových opatření. Právě v letošním roce jsme si připomněli povodeň, která Moravu zasáhla před dvaceti lety. Zároveň se nám letos podařilo zahájit mnoho projektů protipovodňových staveb a také některé stavby zdárně dokončit. Kromě budování protipovodňových staveb se v tomto čísle také dočtete o pracech, které právě probíhají na Baťově kanále a seznámíte se také s výsledky výlovů rybníků i shrnutím suchého roku 2017 z pohledu závlah. Přejeme Vám příjemné čtení.

publikováno 7. prosince 2017, 08:31 štítky: Zpravodaj o vodě, časopis,