Zpravodaj o vodě 4/2018 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, máte před sebou závěrečné letošní číslo Zpravodaje o vodě.

Letošní rok byl pro Povodí Moravy v mnoha ohledech výjimečný – podařilo se nám zrealizovat mnoho projektů oprav drobných vodních toků, pokračovali jsme v budování protipovodňových opatření na vodních tocích a oslavili jsme 80 leté výročí Baťova kanálu. Velmi výjimečné bylo ale také letošní sucho, které nás stále nepřestává provázet. Snahou Povodí Moravy po celý rok tak bylo přijmout taková opatření, která sníží negativní dopady sucha a zajistí dodávky surové vody pro vodárenské účely. O tom všem se dočtete právě v tomto čísle – přejeme Vám příjemné čtení.

publikováno 11. prosince 2018, 07:43 štítky: Zpravodaj o vodě, časopis, Zpravodaj,