Nové hráze chrání Mitrovice před stoletou vodou

MITROVICE, LOŠTICE, MORAVIČANY – Ještě na jaře tohoto roku byly Mitrovice na Šumpersku ochráněny pouze před pětiletou vodou. Od srpna je však nově chrání protipovodňové hráze, které dokážou zadržet až stoletý průtok.

Obyvatelé Mitrovic ještě v loňském roce sledovali s obavami, zda se voda z nedaleké Třebůvky a Moravy nevylije z břehů a nedostane se tak k nim do domu. Nyní jim však záplavy nehrozí. Povodí Moravy zde totiž dostavělo protipovodňové zemní hráze, které dokážou zastavit až stoletou vodu. Stavba byla zahájena v dubnu tohoto roku a vyžádala si investici téměř 7,5 milionu korun.

„Jsem velmi rád, že se podařilo obec Mitrovice ochránit. Zdejší obyvatelé totiž mají stále v živé paměti povodeň v roce 1997, kdy v této malé obci spadlo devět domů a 15 hospodářských stavení,“ připomněl ředitel závodu Horní Morava David Fína.

Hrázový systém obepíná zastavěnou část obce v celkové délce jednoho kilometru. Na jeho vybudování bylo potřeba navést za obec asi 10 000 m3 zeminy.

Stavba hrází v Mitrovicích je tak předzvěstí mnohem rozsáhlejších protipovodňových opatření, která Povodí Moravy staví v nedalekých Moravičanech a v Lošticích.

Stavba „Třebůvka, Moravičany – hrázování“ zahrnuje vybudování protipovodňové ochrany kolem Moravičan v celkové délce 2020 metrů. Její součástí bude zemní hráz, 1578 metrů dlouhá a v koruně 3,5 metru široká. Zbývající úsek představuje protipovodňová ochranná zídka, přičemž křížení hráze se silnicí Moravičany – Doubravice zajistí v případě potřeby před velkou vodou mobilní hrazení.

V korytě Třebůvky dále vznikne nový rozdělovací objekt s tabulovou hradicí konstrukcí, který omezí průtok do zástavby Moravičan a rozdělí jej mezi vlastní koryto řeky a odlehčovací rameno. Při povodňových průtocích toto zařízení vodohospodáři uzavřou. Zpětnému vzdutí Moravy do obecní zástavby pak zabrání nový omezovací objekt na Třebůvce.

„Celá protipovodňová ochrana je navržena na hladiny při průtoku stoleté povodně s převýšením 50 centimetrů,“ doplnil Fína.

V Lošticích stavbaři zrekonstruují dosavadní jez do podoby balvanitého skluzu se sníženou přelivnou hranou. Pod jezem se pak směrem k dálničnímu mostu rozšíří koryto Třebůvky do tvaru složeného příčného profilu, což v Lošticích příznivě ovlivní odtokové poměry.

Celkové náklady stavby, která byla zahájena v říjnu 2010 a potrvá do konce letošního roku, dosáhnou bez DPH zhruba 116 miliónů Kč.

publikováno 31. srpna 2011, 12:10aktualizováno 30. prosince 2011, 11:00 štítky: Moravičany, Loštice, Mitrovice, protipovodňové hráze, protipovodňová opatření, PPO, Morava, Třebůvka,