Probíhající protipovodňové stavby

Aktuálně probíhá výstavba ochrany měst před velkou vodou v Olomouci, v Břeclavi, ve Svitavách a v Pohořelicích, na rekonstrukci hráze se pracuje na vodním díle Vranov, Opatovice, Koryčany a Boskovice. Všechny stavby běží dle harmonogramů a při jejich realizaci se nepočítá se zdržením.

Seznam právě prováděných investičních akcí financovaných zprostředků dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi III“

Název akce

Náklady stavební části (tis. Kč)

po VŘ

II. B etapa protipovodňové ochrany Olomouce 655 000

Svitavy, Svitavy – zvýšení kapacity koryta III. etapa

57 152

Protipovodňová opatření města Pohořelice

44 960

Dyje, Břeclav – protipovodňová opatření, I. etapa

41 800

VD Vranov – rekonstrukce koruny hráze vč. průzkumu a jeřábové dráhy

58 477

VD Boskovice – rekonstrukce VD

138 000

VD Opatovice – rekonstrukce VD

78 397

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 2. listopadu 2017, 10:48aktualizováno 3. listopadu 2017, 06:53