Rekonstrukce a čištění vodních nádrží

ilustrace

Nejčastější otázky a odpovědi k čištění vodní nádrže Luhačovice

Jak je nakládáno s bahnem vytěženým z přehrady? V současné době odváží zhotovitel stavby (OHL ŽS) vytěžené sedimenty zásadně...

9. 3. 2011
ilustrace

Souhrnné informace o průběhu prací na vodním díle Luhačovice

Předmětná akce je realizována v rámci programu Ministerstva Zemědělství 129 170 „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“....

24. 2. 2011
ilustrace

Čisté povodí Svratky

Brno, 26. leden 2011 – V roce 2010 byl spuštěn projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži. Přípravy tohoto...

26. 1. 2011
ilustrace

Setkání Povodí Moravy, s.p. se starosty obcí a zástupci státní...

Pozlovice, 20. ledna 2011 – Dne 20. ledna 2011 od 10:00 proběhla v prostorách Úřadu městyse Pozlovice prezentace akce „VD...

20. 1. 2011
stránka: 123