Vodní dílo Fryšták po opravách zvládne 10tisíciletou vodu

FRYŠTÁK – Skluz bezpečnostního přelivu na vodním díle Fryšták bude moci zvládnout povodně až na úrovni takzvané 10 tisícileté vody. Jeho správce, státní podnik Povodí Moravy, nyní zahájil rekonstrukci tohoto stavebního prvku, doplněnou o navazující opravy vývaru a odpadního koryta. Stavba potrvá zhruba tři až čtyři měsíce a vyjde na 2,5 milionu korun. Nádrž ve Fryštáku dokázala již letos v srpnu transformovat beze škod dvousetletou vodu po prudkých přívalových deštích na Zlínsku a v Beskydech.


Základní fakta o rekonstrukci skluzu VD Fryšták

Oficiální název: VD Fryšták – Zkapacitnění skluzu

Vodní tok: Fryštácký potok; km 4,255

Plocha povodí: 43,70 km2

Celkový objem a zatopená plocha: 2,950 miliónu m3;

Zatopená plocha: 62,2 ha

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Dotaci poskytlo Ministerstvo zemědělství

Dodavatel: IMOS Zlín

Náklady: 2,5 milionu korun bez DPH

Termín realizace: 2011 – 2012

Státní podnik Povodí Moravy zahájil v uplynulých dnech rekonstrukci skluzu bezpečnostního přelivu na vodním díle Fryšták. Jedná se o umělé betonové koryto, do něhož teče voda ve chvíli vysokých povodňových průtoků. „Rozšíříme jej tak, aby zvládl transformovat až 10 tisíciletou vodu,“ vysvětlil ředitel závodu Střední Morava (povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek. Celá stavba potrvá podle něj tři až čtyři měsíce a vyjde zhruba na 2,5 milionu korun.

Stavební práce zajistí navýšení opěrných zdí skluzu a úpravu koncového úseku odpadní štoly. Pravý břeh vývaru získá dále opevnění kamennou dlažbou a spolu s tím opraví stavbaři dále i jeho zavazovací křídla, očistí kamenné zdivo a doplní chybějící kámen. Nebude chybět ani přespárování dosavadní dlažby odpadního koryta.

Vodní dílo Fryšták

Vodní dílo Fryšták prošlo již více etapami oprav. Jedná se například o rekonstrukci koruny hráze, jejíž součástí je oprava vozovky se zvýšením na kótu v ose hráze249,10 mn.m., dále obnova betonové zídky na návodní straně hráze, obnova ocelového zábradlí a branek. Obnoveno je rovněž přemostění skluzu a opravy se také dočkala věž spodních výpustí, dále byla provedena nová přitěžovací lavice a drenážní prvky.

O důležitosti vodní nádrže Fryšták se přesvědčili obyvatelé regionu při prudkých přívalových deštích na Zlínsku a v Beskydech v polovině letošního srpna. Díky úspěšným manipulacím na tomto vodním díle totiž nemusela povodňová komise řešit ničivé následky vodního živlu v ohrožených částech krajského města Zlína. Na VD Fryšták tak zvládli transformovat extrémní průtok dvousetleté vody (80 m3/s) na neškodnou vodu dvouletou (11 m3/s). Hodnoty na přítoku do nádrže byly přitom dokonce o 25 m3/s vyšší než v roce 1997, kdy se přes území Moravy přehnaly ničivé povodně.

publikováno 30. září 2011, 08:44aktualizováno 30. prosince 2011, 10:18 štítky: oprava hráze, oprava skluzu, rekonstrukce vodního díla, vodní dílo Fryšták, protipovodňová ochrana, 10tisíciletá voda,