Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 13. 2. 2019

1) Meteorologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 12. 2. 2019)

V pondělí se za výraznou studenou frontou rozšiřoval od jihozápadu do střední Evropy výběžek tlakové výše a na jeho přední straně k nám proudil od severozápadu studený vzduch. Tlaková výše se během první polovině týdne přesouvala přes střední Evropu k severovýchodu a příliv studeného vzduchu byl vystřídán přílivem teplejšího vzduchu od jihu na její zadní straně. Tlaková výše ve čtvrtek postoupila nad Ukrajinu a od západu postupovala studená fronta, která ve čtvrtek ve druhé polovině dne a v pátek v první polovině dne postupovala přes naše území k východu. V sobotu se prohloubila v oblasti Britských ostrovů tlaková níže a s ní spojený frontální systém postoupil v sobotu ze západní do střední Evropy. Současně se nad Atlantikem prohloubila brázda nízkého tlaku vzduchu, postupovala k východu a s ní související studená fronta přešla v neděli od západu přes naše území. Za studenou frontou k nám začal v závěru týdne proudit od severozápadu až severu studený vzduch.

 Na srážky byl týden (s výjimkou jižní Moravy) poměrně chudý. V úterý, středu, pátek a sobotu byly zaznamenány jen nepatrné srážky, v celostátním průměru do 0,1 mm. V pondělí byl průměr 0,3 mm jen díky srážkám ve východních Čechách a na Moravě, kde za odcházející studenou frontou ještě napršelo v průměru 0,7 mm. Ve čtvrtek na studené frontě napršelo v Čechách v průměru 2 mm, na Moravě a ve Slezsku jen 0,1 mm. V neděli na studené frontě se vyskytlo nejvíce srážek – v celostátním průměru 2,8 mm (nejméně na západě Čech a nejvíce na severu Moravy) Největší 24 - hodinový úhrn byl zaznamenán na stanici Prášily (okr. Klatovy), kde za neděli spadlo 17,3 mm srážek.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (7. 2. 2019 – 13. 2. 2019)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

9,8

Podhradí

3,0

2

Valašské Meziříčí

7,1

Dalešice

2,6

3

Moravská Třebová

3,3

Jimramov

12,0

4

Opatovice

4,0

Nové Mlýny

2,9

5

Slušovice

6,3

Brno

7,0

6

Uherský Brod

4,8

Boskovice

5,0

Nebezpečné jevy (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 12. 2. 2019)

V úterý až čtvrtek se v nočních hodinách vyskytl silný mráz (viz část o minimálních teplotách). Následkem mrznoucích srážek se ve čtvrtek odpoledne a večer místy v Čechách tvořila ledovka. Silný vítr se vyskytoval zejména na horách ve druhé polovině týdne, největší nárazy zaznamenala Sněžka, ve čtvrtek 37,9 m/s, v pátek 30,8 m/s, v sobotu 42,4 m/s a v neděli 39,7 m/s. Z poloh pod 600 m se vyskytly největší nárazy: ve čtvrtek Krnov 21,5 m/s, v sobotu Hejnice 21,9 m/s a v neděli Frýdlant 22,5 m/s.

 Sněhové zpravodajství (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 12. 2. 2019)

Začátkem týdne byla souvislá sněhová pokrývka téměř na celém území ČR, výjimkou byl jih Moravy. V nižších a středních polohách leželo většinou od 5 do 20 cm sněhu, ve vyšších polohách do 70 cm, na horách do 120 cm a na hřebenech hor přes 150 cm sněhu. Nejvyšší polohy Šumavy měly kolem 180 cm a na hřebenech Krkonoš bylo až do 230 cm sněhu. Denní přírůstky nového sněhu byly během celého týdne zanedbatelné nebo žádné. Vlivem kladných denních teplot v nižších a středních polohách sníh během týdne zvolna odtával, a tak v neděli byly nižší polohy většinou beze sněhu, střední polohy měly sněhovou pokrývkou od 5 do 15 cm. Ve vyšších a horských polohách sníh sesedal, celkově během týdne se sněhová pokrývka zmenšila o 5 až 20 cm.

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 11. 2. 2019 činí cca 2,75 mld. m³, což představuje v průměru cca 34,9 mm (34,9 litrů na jeden metr čtvereční).

Zásoby vody ve sněhu ve vybraných povodích ke dni 11. 2. 2019

Povodí řeky Dyje:

       

Dílčí povodí – tok

Výška vodní hodnoty [mm]

Objem

Změna za týden

Plocha povodí

[mil. m3]

[mil. m3]

[km2]

VD Vranov – Dyje

19,9

44,1

-6,87

2211,8

VD Vír – Svratka

84,8

34,8

-2,99

410,5

VD Vír – VD Brno – Svratka

21,4

25,16

-6,47

1175,7

VD Letovice – Křetínka

37,2

4,7

-0,93

126,3

VD Dalešice – Jihlava

20,6

23,46

-8,55

1138,3

VD Mostiště – Oslava

42,7

9,52

-1,01

222,9

         

Povodí řeky Moravy:

       

Dílčí povodí – tok

Výška vodní hodnoty [mm]

Objem

Změna za týden

Plocha povodí

[mil. m3]

[mil. m3]

[km2]

Moravičany – Morava

90,9

141,73

-5,46

1605,8

Val. Meziříčí – Rožn. Bečva

101,2

25,54

-3,03

252,4

Vsetín – Vsetínská Bečva

90,3

45,66

0,11

483,2

Profil Dluhonice – Bečva

54,4

88,05

-14,25

1593

Profil Strážnice – Morava

30,4

278,03

-75,91

9145,8

Morava pod soutokem s Dyjí

20

481,82

-144,54

24118,5

Pozn. Údaje poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 12. 2. 2019)

 V průběhu týdne byly hladiny převážně na poklesu (po vzestupech na přelomu minulého týdne). Poklesy se pohybovaly nejčastěji do -40 cm, nejvýraznější však byly v povodí Bečvy, střední Moravy a Olšavy (až -110 cm). Průměrné týdenní vodnosti se v povodí většinou udržely v rozmezí 180 až 30 d.p., menší hodnoty se ojediněle vyskytovaly na malých tocích či v úsecích toků pod vodními díly (364 až 240 d.p.). Průměrné týdenní průtoky byly vzhledem k dlouhodobému únorovému průměru v povodí Moravy 30 až 180 % QII, jen místy více. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 129 % QII a Dyjí v Ladné 85 % QII.

Přehled průtoků ve vybraných profilech k 13. 2. 2019

č

Vodní tok

Profil

Vodní stav

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(cm)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

86

2,680

1,280

4,615

58

rozkolísaný

2

Svratka

Židlochovice

65

7,190

4,460

18,395

39

rozkolísaný

3

Jihlava

Ivančice

127

8,560

2,490

12,766

67

rozkolísaný

4

Dyje

Ladná

57

33,300

9,500

42,522

78

setrvalý

5

Morava

Moravičany

98

13,200

4,010

18,926

70

pokles

6

Morava

Olomouc

159

35,700

5,490

31,743

112

pokles

7

Bečva

Dluhonice

166

33,200

2,080

19,750

168

pokles

8

Morava

Strážnice

245

91,500

9,100

70,141

130

pokles

Pozn.: * tendence hladiny je určena změnou hladiny za poslední 3 dny.

Vlivem mírného oteplení se na většině tocích ledová celina uvolnila, na Svratce nad VD Vír a na Oslavě v Oslavanech došlo k nahromadění ledů a jejich následnému odchodu.

 Některé vodoměrné profily ve vyšších polohách jsou v důsledku ledových jevů stále ovlivněny.

 Pozor! Upozorňujeme, že vstupovat na zamrzlé plochy vodních toků je značně nebezpečné. Ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak i při menším zatížení prolomení ledu.

Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí.

 Dále upozorňujeme, že vodní nádrže Bojkovice, Boskovice, Fryšták, Hubenov, Karolinka, Koryčany, Landštejn, Mostiště, Nová Říše, Opatovice, Slušovice, Vír a Znojmo jsou vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy, kde platí zákaz vstupu obecně.

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru ve vybraných profilech k 13. 2. 2019

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech k 13. 2. 2019

3) Podzemní voda (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 12. 2. 2019)

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení se v celkovém průměru mírně zlepšil, ale nadále zůstal mírně podnormální. K mírnému zlepšení došlo zejména v povodí horního Labe, Orlice, Labe od Orlice po Doubravu, horní Sázavy, Odry, Bečvy a střední Moravy. K mírnému zhoršení došlo pouze v povodí Lužnice, Otavy, horní Ohře a Lužické Nisy a Smědé. Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně mírně rostla.

V povodí střední Moravy, Svratky a Svitavy, Jihlavy a oblasti soutoku Dyje a Moravy je stav podzemní vody hodnocen jako silně podnormální.

Hodnocení změn hladiny v mělkých vrtech celé ČR ve srovnání s předchozím týdnem.

ČR

velký pokles

pokles

stagnace až

mírný pokles

stagnace až

mírný vzestup

vzestup

velký vzestup

% objektů

0

1

17

70

10

2

 Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální vydatnosti, tj. silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu mírně snížil a tvoří 53 % všech objektů.

 Hodnocení změn vydatnosti pramenů celé ČR ve srovnání s předchozím týdnem.

ČR

velký pokles

pokles

stagnace až

mírný pokles

stagnace až

mírný vzestup

vzestup

velký vzestup

% objektů

1

2

25

63

5

4

 

4) Vodní nádrže:

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 13. 2. 2019

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění zás. prostoru

Přítok

Odtok

 Tendence hladiny v nádrži

Změna

hladiny

+ Zachycené množství

   

 - Dotace do toku

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(slovní popis)

m

tis. m3

1

Vranov

Dyje

346,26

82

15,980

11,640

slabý vzestup

0,26

1617

2

Znojmo

Dyje

225,35

95

12,700

13,200

slabý vzestup

0,20

98

3

Nové mlýny

Dyje

170,05

100

30,100

30,000

setrvalý

-0,09

-2239

4

Brno

Svratka

225,89

56

5,500

4,500

pokles

-1,23

-2021

5

Mostiště

Oslava

475,68

89

1,520

0,970

vzestup

0,64

500

6

Vír

Svratka

451,71

55

3,080

1,020

vzestup

2,48

2997

7

Hubenov

Maršovský p.

520,63

73

0,334

0,004

vzestup

0,53

235

8

Letovice

Křetínka

352,44

31

0,460

0,100

vzestup

0,50

307

9

Landštejn

Pstruhovec

570,87

75

0,105

0,010

slabý vzestup

0,17

54

10

Jevišovice

Jevišovka

326,45

17

0,132

0,145

setrvalý

0,06

3

11

Nová Říše

Olšanský p.

552,32

61

0,106

0,005

vzestup

0,36

113

12

Dalešice

Jihlava

378,30

84

7,000

2,560

vzestup

1,00

4266

13

Výrovice

Jevišovka

232,36

89

0,156

0,100

slabý vzestup

0,27

132

14

Opatovice

Haná

319,87

16

0,362

0,014

vzestup

0,60

191

15

Fryšták

Fryštácký p.

244,79

56

0,455

0,561

setrvalý

0,05

18

16

Luhačovice

Luhačovický p.

279,56

95

0,728

0,940

vzestup

1,09

237

17

Ludkovice

Ludkovický p.

283,80

92

0,274

0,013

vzestup

3,44

298

18

Bojkovice

Kolelač

320,60

95

0,333

0,256

vzestup

1,72

227

19

Koryčany

Kyjovka

298,13

22

0,082

0,010

vzestup

0,47

62

20

Slušovice

Dřevnice

314,00

77

0,555

0,041

vzestup

1,24

782

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,82

94

0,307

0,307

setrvalý

-0,06

-5

22

Bystřička

Bystřička

375,03

61

2,090

2,230

pokles

-0,59

-117

23

Plumlov

Hloučela

272,20

74

0,557

0,132

vzestup

1,25

601

24

Karolínka

Stanovnice

515,94

72

0,470

0,040

vzestup

2,20

801

25

Boskovice

Bělá

416,14

23

0,388

0,062

vzestup

2,21

409

     

min.

16

 

Celkové zadržení / nadlepšení

9569

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů, případně mimořádných manipulací. V současné době dochází k plnění zásobních prostorů většiny nádrží. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely a dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. 

 

Na VD Opatovice, VD Koryčany, VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 16 % (Opatovice) až po 100 % (Nové Mlýny).

Odtoky z VD Vranov, Bystřička, Mostiště, Nové Mlýny, jsou upravovány v souvislosti s vysokým odhadovaným množstvím vody ve sněhu v povodí nad nádržemi.

Během uplynulého týdne docházelo k navýšení hladin v nádržích v povodí Moravy a Dyje. Celkový objem vody zadržené nádržemi byl za uplynulý týden cca 9,57 mil. m3.

5) Předpokládaný vývoj

Vlhkost půdy se bude v průběhu týdne místy zvyšovat v povrchové vrstvě, jinak zůstane většinou na setrvalém stavu.

Vzhledem k očekávané meteorologické situaci budou v následujících dnech hladiny toků mírně kolísat, převážně se stoupající tendencí. V průběhu týdne mohou výrazněji kolísat menší toky ve středních polohách, a to v důsledku odtávání sněhové pokrývky.

V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat mírný vzestup stavu podzemních vod.

V Brně dne 13. 2. 2019, vodohospodářský dispečink PM, Ing. Michaela Juříčková