Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 8. 9. 2021

1) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 30. 8. 2021 – 5. 9. 2021)

Na začátku týdne bylo počasí u nás pod vlivem výškové tlakové níže postupující ze střední Evropy k východu. Během středy se k nám od severozápadu rozšířil výběžek tlakové výše nad Britskými ostrovy. Tato tlaková výše se pozvolna přesouvala do východní Evropy a ovlivňovala počasí u nás až do konce týdne.

Vzhledem k převažujícímu anticyklonálnímu rázu počasí byl týden od 30. srpna do 5. září srážkově podnormální, v Čechách a na jihu Moravy místy silně až mimořádně podnormální. Významné srážky se vyskytly pouze na začátku týdne ve spojitosti s výškovou tlakovou níží. V Beskydech během středečního dne při doznívajícím dešti napršelo ještě až 20 mm, jinde byly srážky ojedinělé a velmi slabé. Období od čtvrtka do soboty bylo beze srážek, v neděli odpoledne se v Čechách ojediněle vyskytovaly přeháňky, na západě výjimečně i bouřky.

Hladiny neovlivněných toků jsou od ustání srážek na poklesu nebo setrvalé a pohybují se převážně v rozmezí od 40 do 120 % dlouhodobého průměru pro měsíc září.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (2. 8. 2021 – 8. 9. 2021)

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

0,8

7

Podhradí

0,0

2

Valašské Meziříčí

0,0

8

Nová Ves

0,0

3

Moravská Třebová

0,1

9

Vír

0,6

4

Opatovice

0,4

10

Nové Mlýny

0,1

5

Fryšták

0,0

11

Brno

0,0

6

Uherský Brod

0,6

12

Blansko

0,0

 2) Hydrologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 30. 8. 2021 – 5. 9. 2021)

V povodí Moravy a Dyje se vodnosti pohybovaly mezi Q300d a Q60d. Více vodné byly toky v povodí Bečvy (Q30d).

Úroveň hydrologického sucha Q364d aktuálně registrují stanice převážně na drobnějších tocích: Fryšávka-Jimramov, Křetínka-Prostřední Poříčí, Jevíčka-Chornice, Hučivá Desná-Kouty nad Desnou, Bystřice-Velká Bystřice, Moštěnka-Prusy, Dřevnice-Kašava, Senice-Ústí, Brumovka-Brumov a Oslava-Náměšť n.O.

V povodí Moravy a Dyje se průměrné týdenní průtoky pohybovaly v rozmezí 45 až 250 % QIX. V povodí Bečvy dosahovaly až několikanásobku QIX.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 8. 9. 2021

č.

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

3,51

1,28

2,92

120

mírný pokles

2

Svratka

Židlochovice

9,79

4,46

8,96

109

rozkolísaná

3

Jihlava

Ivančice

6,44

2,49

5,92

109

setrvalá

4

Dyje

Ladná

15,59

9,50

21,74

72

mírný pokles

5

Morava

Moravičany

4,69

4,01

10,17

46

mírný pokles

6

Morava

Olomouc

9,58

5,49

14,60

66

setrvalá

7

Bečva

Dluhonice

7,59

2,08

11,79

64

setrvalá

8

Morava

Strážnice

21,94

9,10

34,71

63

setrvalá

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

3) Podzemní vody (dle zprávy ČHMÚ za období 30. 8. 2021 – 5. 9. 2021)

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 35. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. V povodí Svratky a Svitavy, byla hladina silně nadnormální. V povodí Bečvy byla hladina mírně nadnormální. Na ostatním území ČR byla hladina normální.

Oproti předcházejícímu týdnu došlo ke zlepšení stavu podzemních vod, i přesto, že hladina spíše stagnovala. K nejvýraznějšímu zlepšení došlo na severní Moravě, kde se stav v povodí Odry, Opavy, Olše a Ostravice zlepšil z normálního až na silně nadnormální. Ke zhoršení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Podíl mělkých vrtů se silně až mimořádně podnormální hladinou (2 %) se téměř nezměnil, podíl mělkých vrtů s normální hladinou (53 %) poklesl a podíl mělkých vrtů se silně až mimořádně nadnormální hladinou (25 %) vzrostl.

Porovnání hladiny v mělkých vrtech s předchozím týdnem v % počtu objektů

ČR

velký pokles

pokles

stagnace až

mírný pokles

stagnace až

mírný vzestup

vzestup

velký vzestup

% objektů

0

0

41

47

8

5

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 35. týdnu celkově normální. Situace však byla nadále regionálně odlišná. V povodí Bečvy a Dyje byla vydatnost silně nadnormální.

Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo ke zlepšení stavu vydatnosti, a to i přesto, že vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala. Podíl pramenů se silně až mimořádně podnormální (9 %) a normální (64 %) vydatností se téměř nezměnil. Podíl pramenů se silně až mimořádně nadnormální vydatností (12 %) mírně vzrostl.

Vydatnost pramenů v % počtu objektů.

ČR

mimořádně podnormální vydatnost

silně podnormální vydatnost

mírně podnormální vydatnost

normální vydatnost

mírně nadnormální vydatnost

silně nadnormální vydatnost

mimořádně nadnormální vydatnost

% objektů

5

4

5

64

11

4

8

4)Vodní nádrže

Nádrže mají většinou téměř plné zásobní prostory. Hladiny na většině nádrží jsou převážně setrvalé.

Na VD Plumlov je hladina snížena z důvodu rekonstrukce. Hladina VD Letovice se snižuje z důvodu chystané rekonstrukce.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky z přívalových srážek.

V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží povodí Moravy a Dyje nadlepšeno cca 6,2 mil. m3 vody.

 Aktuální stav na vybraných vodních nádržích 8. 9. 2021

  Název VD Vodní tok Hladina Naplnění  Přítok Odtok  Tendence  Změna hladiny  + Akumul. – Nadlepš.
      m n.m. % m3/s m3/s (slovní popis) m tis. m3
1 Vranov Dyje 346,74 86 2,030 4,260 slabý pokles -0,17 -1078
2 Znojmo Dyje 224,57 80 5,650 6,100 pokles -0,34 -154
3 Nové mlýny Dyje 170,07 100 21,900 20,000 setrvalý -0,04 -950
4 Brno Svratka 228,84 96 3,800 3,300 setrvalý 0,04 79
5 Mostiště Oslava 476,62 97 0,000 0,000 slabý pokles -0,29 -238
6 Vír Svratka 462,81 93 1,030 2,050 slabý pokles -0,24 -416
7 Hubenov Maršovský p. 522,07 100 0,144 0,013 setrvalý -0,02 -2
8 Letovice Křetínka 354,15 43 0,070 1,870 pokles -1,50 -1101
9 Landštejn Pstruhovec 572,01 90 0,028 0,023 setrvalý -0,01 -2
10 Jevišovice Jevišovka 328,73 100 0,157 0,150 setrvalý 0,09 5
11 Nová Říše Olšanský p. 554,59 100 0,031 0,010 setrvalý -0,02 -6
12 Dalešice Jihlava 378,85 88 0,000 0,000 pokles -0,40 -1770
13 Výrovice Jevišovka 232,99 100 0,090 0,216 setrvalý -0,08 -44
14 Opatovice Haná 333,11 97 0,013 0,043 setrvalý -0,06 -37
15 Fryšták Fryštácký p. 245,76 100 0,024 0,065 setrvalý -0,05 -25
16 Luhačovice Luhačovický p. 279,70 99 0,036 0,063 slabý pokles -0,12 -27
17 Ludkovice Ludkovický p. 284,13 100 0,015 0,013 setrvalý -0,05 -5
18 Bojkovice Kolelač 320,58 95 0,011 0,008 setrvalý -0,01 0
19 Koryčany Kyjovka 305,86 95 0,032 0,042 setrvalý -0,03 -7
20 Slušovice Dřevnice 315,30 89 0,029 0,041 setrvalý -0,05 -25
21 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,96 97 0,148 0,110 setrvalý 0,03 2
22 Bystřička Bystřička 376,64 100 0,375 0,295 pokles -0,47 -109
23 Plumlov Hloučela 271,32 59 0,137 0,137 slabý pokles -0,11 -50
24 Karolínka Stanovnice 518,40 89 0,020 0,050 pokles -0,36 -150
25 Boskovice Bělá 428,93 91 0,015 0,129 setrvalý -0,07 -34

5) Předpokládaný vývoj

Po zadní straně tlakové výše nad východní Evropou k nám bude proudit teplý vzduch od jihu. V pátek začne postupovat do střední Evropy od západu mělká brázda nízkého tlaku vzduchu a očekáváme místy přeháňky a ojediněle bouřky.

V Brně dne 8. 9. 2021

Ing. Rostislav Hamal

Vodohospodářský dispečink PM