Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 19. 7. 2017, 16:00 hod

1) Meteorologická situace, 10. 7. – 16. 7. 2017 (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 19. 7. 2017):

V pondělí ovlivňovala počasí u nás brázda nízkého tlaku a s ní spojené frontální rozhraní. Také k nám vrcholil příliv teplého vzduchu. Studená fronta přešla v noci na úterý přes střední Evropu k východu a za ní následovalo chladnější a vlhčí západní proudění. Ve středu odpoledne přešla přes republiku studená fronta od severozápadu a za ní k nám v dalších dnech proudil po přední straně výběžku vyššího tlaku nad západní Evropou chladný vzduch od severozápadu.

Většina týdne byla deštivá, srážky se vyskytovaly na většině území. V pondělí se objevily intenzivní bouřky: Plumlov 84 mm (54 mm/hod), Prostějov 53 mm (31 mm/3 hod). V úterý pršelo na jihu Čech a Moravy jen ojediněle, jinde na většině území Ve středu se opět vyskytly na většině území. Ve čtvrtek se déšť objevil ojediněle s úhrny do 0,6 mm, v pátek ojediněle, ale v západní polovině Čech na většině území. V sobotu se srážky vyskytly na většině území s úhrny do 20 mm, v neděli jen ojediněle, hlavně na severu s úhrny do 3 mm.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (12. 7. 2017 – 18. 7. 2017)

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

Raškov

28,0

Podhradí

12,0

Valašské Meziříčí

0,2

Ptáčov

0,4

Moravská Třebová

7,5

Jimramov

4,1

Opatovice

1,0

Nové Mlýny

0,0

Slušovice

2,0

Brno

9,5

Uherský Brod

5,7

Boskovice

5,3

Nebezpečné jevy: Středa a čtvrtek byly větrné dny. V pondělí se objevily intenzivní srážky: Plumlov 54 mm/h, 34 mm/h, Prostějov 31 mm/3h.

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 19. 7. 2017):

Hladiny toků v povodí Dyje a Moravy byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané. Celkové rozdíly hladin se v uplynulém týdnu pohybovaly nejčastěji v rozmezí od -4 cm do +4 cm. Průměrné týdenní vodnosti se nejčastěji pohybovaly v rozmezí od 355 do 180 d.p. Celkově největší vodnost byla dosažena na Romži a Malé Hané (120 d.p.). Nejméně vodné byly Juhyně, Brtnice, Moravská Dyje a Želetavka (364 d.p.). Týdenní průměry v povodí Moravy a Dyje byly v porovnání s dlouhodobými hodnotami pro červenec většinou v rozmezí od 10 do 70 % QVII.

Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici teklo průměrně 29 % QVII a Dyjí v Ladné 37 % QVII.

Přehled průměrných a max. průtoků za týden 10. 7. 2017 – 16. 7. 2017

Tok

Profil

Prům. týd. Q

(m3/s)

Q VII

(m3/s)

Vodnost

(% Q VII)

max Q

(m3/s)

datum

min Q

(m3/s)

datum

Morava

Olomouc

8,47

21,1

40

17,6

10.7.

5,60

14.7.

Bečva

Dluhonice

2,37

15,9

15

4,89

12.7.

1,61

10.7.

Morava

Strážnice

14,4

49,7

29

28,5

11.7.

12,1

10.7.

Svratka

Židlochovice

8,81

12,5

70

28,2

10.7.

5,72

16.7.

Jihlava

Ivančice

2,49

7,32

34

3,29

16.7.

1,88

16.7.

Dyje

Ladná

10,8

29,4

37

13,3

11.7.

8,25

15.7.

Hranice sucha je v současnosti dosažena na 42 ze 187 měřících stanic v povodí Moravy a Dyje.

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru ve vybraných profilech k 19. 7. 2017

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech k 19. 7. 2017

Přijatá opatření

V obci Víska na Blanensku bylo do odvolání zakázáno z obecního vodovodu zalévání, mytí vozidel, používání vody ke stavebním účelům, napouštění bazénů a plýtvání vodou.

Městský úřad Moravský Krumlov, OŽP vydal opatření obecné povahy zakazující obecné nakládání s povrchovými vodami (např. zalévání zahrad, napouštění nádrží, bazénů pro vlastní potřebu apod.), které se týká těchto toků: řeka Rokytná, Rešický potok, Čermákovický potok, Olešná, Trstěnický potok, Skalička, Hornodubňanský potok, Dolnodubňanský potok, Dobřínský potok, Míšovický potok, Miroslávka, Suchý potok, Šumický potok, Olbramovický potok, a přítoků uvedených vodních toků.

Městský úřad Třebíč, OŽP vyzval k dodržování vodního zákona, a to tak, že ve všech obcích a jejich katastrálních územích v ORP Třebíč nesmí být prováděny povolené i obecné odběry povrchové vody z vodních toků a vodních nádrží, jelikož průtoky povrchové vody ve vodních tocích klesly pod hranici minimálního zůstatkového průtoku a hladiny v korytech jsou na stavu sucha. Toto upozornění a výzva se týká všech povolených i obecných odběrů povrchové vody pro účely např. zalévání zahrad, mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění zásobních nádrží a bazénů apod. v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč i ve městě Třebíči.

Na základě žádosti byl pro závod pro zpracování dehtu DEZA a.s. byl dne 17. 7. 2017 na cca 10 hodin navýšen odtok na 300 l/s z VD Bystřička z důvodu extrémního nedostatku vody v řece Bečvě.

Doporučení vodoprávním úřadům ze strany Povodí Moravy, s. p.

Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci PM doporučilo vodoprávním úřadům na příslušných vodních tocích zvážit možnost omezit či zakázat obecné nakládání s vodami, popřípadě upravit povolené nakládání s vodami, provádět častější kontrolu dodržování manipulačních řádů rybníků a odběrů povrchových vod v tomto suchém období.

Z naší strany je odběratelům doporučováno hospodárné nakládání s odebíranou vodou z důvodu jejich zachování v nádržích pro následující období.

4) Vodní nádrže:

I přes přetrvávající srážkový deficit a vysoké teploty jsou na všech vodních dílech zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů. V současné době dochází na většině nádrží k poklesu hladin z důvodu nadlepšování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrům pro vodárenské účely, závlahové vody a dalších povolených odběrů.

V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Opatovice a VD Vír platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 62 % (Letovice) až po 97 % (Bystřička, Horní Bečva).

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 19. 7. 2017

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění k zás. hl.

Přítok

Odtok

Tendence hladiny

Změna hladiny

+ Zachyceno – Dotace do toku

 

m n. m.

%

m3/s

m3/s

(popis)

m/týden

tis. m3

Vranov

Dyje

343,38

72

0,466

5,400

pokles

-0,50

-2718

Znojmo

Dyje

224,98

92

3,190

6,220

slabý vzestup

0,30

143

Nové mlýny

Dyje

169,25

83

8,128

12,300

setrvalý

-0,07

-949

Brno

Svratka

228,73

95

2,770

1,900

setrvalý

-0,08

-152

Mostiště

Oslava

474,74

83

0,087

0,432

pokles

-0,33

-244

Vír

Svratka

453,30

63

0,685

1,520

slabý pokles

-0,27

-349

Hubenov

Maršovský p.

521,61

93

0,033

0,012

setrvalý

-0,09

-31

Letovice

Křetínka

355,66

62

0,117

0,524

pokles

-0,31

-242

Landštejn

Pstruhovec

571,61

87

0,016

0,010

setrvalý

-0,05

-16

Jevišovice

Jevišovka

328,14

93

0,003

0,019

setrvalý

-0,08

-2

Nová Říše

Olšanský p.

553,43

81

0,002

0,010

setrvalý

-0,07

-24

Dalešice

Jihlava

377,29

88

1,070

2,010

pokles

-0,31

-1300

Výrovice

Jevišovka

231,36

75

0,068

0,094

setrvalý

-0,10

-48

Opatovice

Haná

320,63

45

0,002

0,014

slabý pokles

-0,11

-33

Fryšták

Fryštácký p.

245,66

98

0,054

0,050

setrvalý

-0,03

-12

Luhačovice

Luhačovický p.

278,90

83

0,023

0,044

slabý pokles

-0,14

-30

Ludkovice

Ludkovický p.

283,07

80

0,004

0,014

slabý pokles

-0,16

-15

Bojkovice

Kolelač

320,04

86

0,032

0,010

slabý pokles

-0,13

-17

Koryčany

Kyjovka

304,65

80

0,069

0,017

setrvalý

-0,08

-18

Slušovice

Dřevnice

315,18

90

0,046

0,041

slabý pokles

-0,17

-107

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,93

97

0,040

0,028

setrvalý

-0,08

-6

Bystřička

Bystřička

376,37

97

0,140

0,104

slabý pokles

-0,12

-26

Plumlov

Hloučela

272,88

88

0,020

0,156

slabý pokles

-0,10

-54

Karolínka

Stanovnice

517,94

88

0,195

0,052

slabý pokles

-0,12

-43

Boskovice

Bělá

428,42

95

0,006

0,095

slabý pokles

-0,13

-61

   

Celkové zadržení / nadlepšení

-6354

5) Předpokládaný vývoj (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 19. 7. 2017)

Ze západní do střední Evropy se rozšíří mělká brázda nižšího tlaku vzduchu, po jejíž přední straně k nám bude proudit teplý vzduch od jihozápadu. Příliv teplého vzduchu ve čtvrtek ukončí zvlněná studená fronta, která bude postupovat k východu a počasí u nás bude ovlivňovat i v následujících dnech. Nad Britskými ostrovy se bude prohlubovat tlaková níže a po její přední straně k nám bude na přelomu týdnů proudit do střední Evropy teplý vzduch od jihozápadu, jeho příliv ukončí zvlněná studená fronta od západu

U povrchových vod neočekáváme v nejbližších dnech žádné výrazné změny, hladiny tak zůstanou nadále setrvalé případně zvolna klesající. V oblastech, kde se vyskytnou lokální bouřky a přeháňky, mohou být toky přechodně rozkolísané.

V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat setrvalý stav podzemních vod, v oblastech s nižšími úhrny srážek pokračování jejich klesající tendence.

V Brně dne 19. 7. 2017

Ing. Tomáš Kříž

Vodohospodářský dispečink PM