Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 18. 4. 2018

1) Meteorologická situace, 9. 4. – 15. 4. 2018 (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 18. 4. 2018):

Po většinu pracovního týdne zasahovala ze západní do střední Evropy svým okrajem brázda nízkého tlaku vzduchu a po její přední straně na naše území proudil teplý vzduch od jihu. V noci ze čtvrtka (12.4) na pátek (13.4) přešla přes naše území od jihozápadu studená fronta. Za ní se do střední Evropy rozšířil od východu okraj talkové výše, po jejíž zadní straně pokračoval na naše území příliv teplého vzduchu od jihu.

V pondělí a v sobotu se srážky nevyskytly. Ve středu se vyskytly jen ojediněle na západě a severozápadě, kdy byly soustředěny do části oblasti Krušných hor a Smrčin. Nejvyšší srážkové úhrny byly zaznamenány v noci ze čtvrtka na pátek a v průběhu pátku. Ve čtvrtek v Čechách, s výjimkou východu, pršelo jen ojediněle a většinou slabě, na Moravě a ve Slezsku postupně ve večerních a nočních hodinách na většině území. V Čechách spadlo v průměru 1 mm srážek (průměr za území zvedají úhrny dosažené v Královéhradeckém a Pardubickém kraji), na Moravě a ve Slezsku 3,5 mm, celorepublikově 1,8 mm). Nejvyšší srážkové úhrny byly dosaženy v Jihomoravském kraji, v průměru zde spadlo 9,4 mm, nejvíce na stanici Bukovinka 21,1 mm. V ostatních krajích východní poloviny území většinou kolem 4 mm. V pátek pršelo zpočátku na severu a severovýchodě Moravy a ve Slezsku, během odpoledne se potom vyskytly na většině území Čech přeháňky, místy bouřky. V průměru spadlo 3,9 mm. Nejvyšší úhrn zaznamenal srážkoměr na stanici Verneřice 22,7 mm, přes 20 mm spadlo ještě na stanici Tuhaň (21 mm). Méně intenzivní, většinou slabé srážky se vyskytly během noci z neděle na pondělí, kdy spadlo v průměru 2,1 mm, zapršelo však na celém území. Naopak ve středu pršelo pouze na západě a východě území a to většinou místy (Karlovarský a Plzeňský kraj 1,6 mm, Zlínský kraj 1,1 mm), v ostatních krajích se srážky pohybovaly pod 0,5 mm nebo se nevyskytly.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (11. 3. 2018 – 17. 4. 2018)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

25,6

Podhradí

4,4

2

Valašské Meziříčí

7,8

Ptáčov

14,8

3

Moravská Třebová

17,8

Jimramov

16,6

4

Opatovice

19,7

Nové Mlýny

10,6

5

Slušovice

7,9

Brno

12,0

6

Uherský Brod

14,9

Boskovice

21,0

Nebezpečné jevy:

V úterý a ve čtvrtek ojedinělé nárazy větru kolem 20 m/s v oblasti Českomoravské vrchoviny. V pátek v bouřkách přechodně místy nárazy 20 až 25 m/s, ojediněle i vyšší.

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 18. 4. 2018):

V povodí Moravy a Dyje během týdne hladiny slabě kolísaly s celkovými rozdíly od +20 do -7 cm. Celkově převládly v povodí Moravy setrvalé vodnosti, většinou s hodnotami v rozmezí od 30 do 180 d. p., v povodí Dyje a Bečvy 180 až 300 d. p. Nejmenší vodnosti byly zaznamenány na Rožnovské Bečvě, dolní Dyji, Svratce a Svitavě (300 až 355 d. p.). Průměrné týdenní průtoky neovlivněných toků zůstávaly většinou výrazně podprůměrné a v porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry odpovídaly nejčastěji 20 až 65 % QIV, v povodí horní Moravy až kolem 100 % QIV. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 53 % QIV a Dyjí v Ladné 31 % QIV.

Přehled průměrných a max. průtoků za týden 9. 4. 2018 – 15. 4. 2018

č

Tok

Profil

Prům. Q

(m3/s)

Měsíční Q IV

(m3/s)

Vodnost

(% Q IV)

Q355d

(m3/s)

tendence*

1

Morava

Olomouc

40,2

66

83

5,44

mírný pokles

2

Bečva

Dluhonice

6,67

33

25

1,98

setrvalá

3

Morava

Strážnice

52,8

50

53

9,10

setrvalá

4

Svratka

Židlochovice

8,77

39

37

4,59

rozkolísaná

5

Jihlava

Ivančice

3,88

24

21

2,50

setrvalá

6

Dyje

Ladná

19,6

35

31

9,33

setrvalá

Pozn.: * tendence hladiny je určena změnou hladiny za poslední 3 dny.

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru ve vybraných profilech k 18. 4. 2018

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech k 18. 4. 2018

3) Vodní nádrže:

Na všech vodních dílech zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů. V současné době dochází na většině nádrží k pomalému vzestupu hladin. Daří se tak plnit zásobní prostory. Řada nádrží má zásobní prostor zcela plný. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely a dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky.

Na VD Opatovice, VD Koryčany, VD Boskovice a Ludkovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Na VD Vranov z důvodu nízkých přítoků byl odtok snížen na nezbytné minimum.

Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 77 % (Vranov) až po 100 %.

Za uplynulý týden hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly vzestupné. Celkový objem vody zadržené nádržemi byl za uplynulý týden cca 1,3 mil. m3.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 18. 4. 2018

 

Název VD 

Vodní tok 

Hladina

Naplnění k zás. hl.

Aktuální přítok

Aktuální odtok 

Tendence hladiny

Změna hladiny

+

 -

 

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(popis)

m/týden

tis.m3

1

Vranov

Dyje

344,34

77

4,100

2,790

slabý vzestup

0,11

624

2

Znojmo

Dyje

225,39

97

3,150

3,200

setrvalý

-0,06

-23

3

Nové mlýny

Dyje

170,15

100

16,200

19,000

setrvalý

0,02

499

4

Brno

Svratka

228,78

96

4,500

4,500

setrvalý

0,04

79

5

Mostiště

Oslava

476,83

99

0,870

0,970

setrvalý

0,09

76

6

Vír

Svratka

458,75

79

1,540

1,870

slabý pokles

-0,12

-184

7

Hubenov

Maršovský p.

522,04

99

0,095

0,015

setrvalý

-0,04

-10

8

Letovice

Křetínka

357,78

79

0,270

0,170

slabý vzestup

0,11

99

9

Landštejn

Pstruhovec

571,84

90

0,008

0,024

setrvalý

-0,01

-2

10

Jevišovice

Jevišovka

328,83

100

0,216

0,267

slabý pokles

-0,10

-7

11

Nová Říše

Olšanský p.

553,23

78

0,040

0,010

setrvalý

0,00

2

12

Dalešice

Jihlava

379,10

95

2,550

2,010

setrvalý

0,00

3

13

Výrovice

Jevišovka

232,84

98

0,230

0,174

setrvalý

0,10

49

14

Opatovice

Haná

322,77

42

0,112

0,014

slabý vzestup

0,17

65

15

Fryšták

Fryštácký p.

244,95

81

0,110

0,042

slabý vzestup

0,15

57

16

Luhačovice

Luhačovický p.

279,81

100

0,108

0,189

setrvalý

0,05

11

17

Ludkovice

Ludkovický p.

284,15

100

0,048

0,018

setrvalý

0,00

1

18

Bojkovice

Kolelač

320,85

100

0,034

0,018

setrvalý

0,00

1

19

Koryčany

Kyjovka

301,32

48

0,016

0,359

pokles

-0,73

-134

20

Slušovice

Dřevnice

316,01

97

0,102

0,041

setrvalý

-0,02

-5

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,94

97

0,067

0,067

setrvalý

-0,02

-2

22

Bystřička

Bystřička

376,41

97

0,120

0,080

slabý vzestup

0,26

57

23

Plumlov

Hloučela

273,58

100

0,498

0,564

setrvalý

0,06

34

24

Karolínka

Stanovnice

518,07

88

0,114

0,050

setrvalý

-0,08

-27

25

Boskovice

Bělá

417,62

34

0,233

0,260

slabý vzestup

0,17

39

Pozn.: tendence hladiny je určena týdenní změnou hladiny.

Celkové zadržení / nadlepšení

1 303

5) Předpokládaný vývoj

Nad střední Evropou se bude udržovat tlaková výše. V sobotu přejde přes naše území slabá studená fronta od severu. Za ní bude přes střední Evropu od západu přecházet oblast vyššího tlaku vzduchu. V závěru k nám začne proudit vlhčí vzduch od západu.

Hladiny vodních toků jsou většinou setrvalé nebo mírně rozkolísané s pozvolna klesající tendencí. Průtoky jsou v porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry nejčastěji podprůměrné, toky odvodňující Krkonoše a Šumavu převážně nadprůměrné. Hladiny toků budou i nadále převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané s pozvolna klesající tendencí.

V Brně dne 18. 4. 2018

Vodohospodářský dispečink PM

Ing. Tomáš Kříž