Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 8. 2. 2018

1) Meteorologická situace, 19. 1. – 4. 2. 2018 (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 7. 2. 2018)

V pondělí 29. 1., postupovala přes západní Evropu studená fronta, před ní k nám proudil teplý vzduch. V noci na úterý 30. 1. přešla studená fronta k jihovýchodu, za ní se na naše území rozšířil výběžek vyššího tlaku od jihozápadu. Počasí v noci na středu 31.1 a zpočátku středečního dne ovlivňoval výběžek vyššího tlaku vzduchu, který zvolna slábnul. V následujícím období přecházel k východu frontální systém, ve středu teplá fronta, v noci na čtvrtek 1. 2. fronta studená, která se vlnila nad Slovenskem a částečně zpočátku ovlivňovala počasí na východě území. Za studenou frontou k nám po zbytek období proudil chladný vzduch. O víkendu se nad střední Evropou udržovala brázda nízkého tlaku vzduchu, která k nám zasahovala od severovýchodu, po její zadní straně k nám zesiloval příliv studeného vzduchu od severu až severovýchodu.

V pondělí se srážky vyskytovaly na studené frontě, která přecházela během noci na úterý. V průměru spadlo 1,9 mm. Na většině území se jednalo o déšť, v polohách nad 500 m se s výjimkou Šumavy, kde hranice činila 900 m, jednalo o sněžení. Nejvíce srážek spadlo v Peci pod Sněžkou 12,4 mm. Úterý bylo jediným dnem týdne, kdy se srážky nevyskytly. Ve středu se srážky vyskytovaly na teplé frontě, od západu postupně pršelo na většině území Čech, na Českomoravské vrchovině a později i na severu Moravy. Sněžilo pouze v nejvyšších polohách Krkonoš (nad 1000 m). Nejvíce srážek spadlo v Krkonoších, maximum zachytila stanice Labská bouda 23 mm. Čtvrtek byl nejvíce srážkovým dnem týdne s průměrným úhrnem 2,7 mm. Srážky se vyskytly téměř na celém území (v SZ polovině Čech na většině území), v polohách nad 700 m se jednalo o sněžení. Hranice sněžení v průběhu dne klesala na severozápadě Čech do středních poloh. Nejvyšší úhrny byly zachyceny srážkoměry na severu a severovýchodě Moravy a ve Slezsku (Moravskoslezský kraj 6 mm, Zlínský kraj 5,9 mm, Olomoucký kraj 5,5 mm). Nejvyšší úhrn byl naměřen v Rýmařově 12,1 mm. V pátek se srážky vyskytovaly místy, přičemž se jednalo většinou o slabé sněžení, v nejnižších polohách o déšť se sněhem. V sobotu se vyskytly sněhové přeháňky na většině území (jen zpočátku se v polohách pod 400 m vyskytl déšť se sněhem), v neděli pak místy. Úhrny byly po oba dny většinou slabé.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (1. 2. 2018 – 7. 2. 2018)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

14,3

Podhradí

7,1

2

Valašské Meziříčí

16,8

Ptáčov

7,5

3

Moravská Třebová

10,0

Jimramov

11,3

4

Opatovice

10,6

Nové Mlýny

15,7

5

Slušovice

12,0

Brno

8,9

6

Uherský Brod

10,2

Boskovice

7,9

Nebezpečné jevy

V současnosti je v platnosti Předpovědní výstražná informace na jevy: Náledí pro oblast Jihomoravského a Jihočeského kraje s platností od 08.02.2018 18:00 do 09.02.2018 08:0

3) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 31. 1. 2018):

Hladiny většiny vodních toků v povodí Moravy a Dyje měly na začátku týdne především mírně stoupající tendenci, v druhé půlce tendenci především zvolna klesající nebo mírně rozkolísanou. Nejvýraznější týdenní vzestup byl zaznamenán na Moravě v Olomouci, ve Spytihněvy a ve Strážnici (až +45/24 hod). Celkově se týdenní rozdíly hladin pohybovaly od -3 do +30 cm. Průměrné vodnosti toků se pohybovaly v rozpětí od 150 do 30 d.p. Nejméně vodná byla dolní Dyje (355 d.p.)a některé toky v povodí Svitavy (300-330 d.p.). V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry se průtoky na většině toků pohybovaly během týdne nejčastěji v rozmezí 70 – 180 % QII. Nejnižších hodnot průtoků dosahovaly některé toky v povodí Dyje (20 – 70 % QII). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici protékalo průměrně 121 % QII a Dyjí v Ladné 59 % QII.

Přehled průměrných a max. průtoků za týden 29. 1. 2018 – 4. 2. 2018

č

Tok

Profil

Prům. týd. Q

(m3/s)

Qm II

(m3/s)

Vodnost

(% Qm II)

Q355

(m3/s)

tendence*

1

Morava

Olomouc

50,0

31,7

157

5,44

mírný pokles

2

Bečva

Dluhonice

23,4

19,8

119

1,98

setrvalá

3

Morava

Strážnice

84,9

70,1

121

9,10

setrvalá

4

Svratka

Židlochovice

14,2

18,4

77

4,59

rozkolísaná

5

Jihlava

Ivančice

9,14

12,8

72

2,50

setrvalá

6

Dyje

Ladná

24,9

42,5

59

9,33

vzestup

Pozn.: * tendence hladiny je určena změnou hladiny za poslední 3 dny.

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru ve vybraných profilech k 8. 8. 2018

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech k 8. 2. 2018

3) Vodní nádrže:

Na všech vodních dílech zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů. V současné době dochází na většině nádrží k vzestupům z důvodu odtávání sněhové pokrývky. Nadále jsou zabezpečovány minimální průtoky v tocích pod nádržemi a odběry pro vodárenské účely a další povolené odběry. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky.

Na VD Opatovice, VD Koryčany, VD Boskovice a VD Ludkovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Na VD Brno je udržována zimní hladina. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 53 % (Jevišovice) až po 100 % (Ludkovice, Nové Mlýny).

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 8. 2. 2018

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění k zás. hl.

Aktuální přítok

Aktuální odtok 

Tendence hladiny

Změna hladiny

+

 -

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(slovní popis)

m/týden

tis.m3

1

Vranov

Dyje

341,14

62

6,131

4,090

vzestup

0,74

3465

2

Znojmo

Dyje

225,49

99

4,090

3,550

setrvalý

0,00

6

3

Nové mlýny

Dyje

170,18

100

20,272

32,800

setrvalý

-0,01

-241

4

Brno

Svratka

224,80

51

7,020

7,210

setrvalý

-0,04

-52

5

Mostiště

Oslava

476,53

97

1,440

1,700

slabý vzestup

0,13

108

6

Vír

Svratka

457,18

74

2,320

2,590

vzestup

1,03

1520

7

Hubenov

Maršovský p.

521,95

98

0,117

0,167

setrvalý

0,08

35

8

Letovice

Křetínka

356,19

66

0,443

0,115

vzestup

0,53

421

9

Landštejn

Pstruhovec

571,46

85

0,034

0,016

slabý vzestup

0,10

34

10

Jevišovice

Jevišovka

326,35

53

0,130

0,314

setrvalý

-0,09

-5

11

Nová Říše

Olšanský p.

552,85

72

0,040

0,014

slabý vzestup

0,14

49

12

Dalešice

Jihlava

377,32

88

6,860

3,010

vzestup

0,62

2580

13

Výrovice

Jevišovka

230,91

68

0,420

0,224

setrvalý

0,00

0

14

Opatovice

Haná

321,62

37

0,098

0,020

vzestup

0,35

126

15

Fryšták

Fryštácký p.

244,76

77

0,126

0,290

setrvalý

0,01

4

16

Luhačovice

Luhačovický p.

278,72

79

0,373

0,283

slabý pokles

-0,15

-32

17

Ludkovice

Ludkovický p.

284,16

100

0,110

0,065

setrvalý

-0,02

-2

18

Bojkovice

Kolelač

320,55

95

0,025

0,043

slabý pokles

-0,27

-36

19

Koryčany

Kyjovka

303,03

63

0,096

0,216

pokles

-0,38

-82

20

Slušovice

Dřevnice

316,05

97

0,217

0,185

slabý vzestup

0,15

108

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,82

95

0,070

0,076

setrvalý

-0,01

-1

22

Bystřička

Bystřička

376,05

93

0,499

0,415

setrvalý

-0,05

-11

23

Plumlov

Hloučela

273,17

93

0,400

0,462

setrvalý

-0,01

-5

24

Karolínka

Stanovnice

518,17

89

0,161

0,058

setrvalý

0,02

9

25

Boskovice

Bělá

417,52

33

0,266

0,354

setrvalý

-0,06

-14

Pozn.: tendence hladiny je určena týdenní změnou hladiny.

Celkové zadržení / nadlepšení

7985

Za uplynulý týden hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly vzestupné. Celkový objem vody zadržené nádržemi byl za uplynulý týden cca 8 mil. m3.

6) Předpokládaný vývoj

Výběžek vyššího tlaku vzduchu zeslábne, během středy bude přes střední Evropu přecházet k východu frontální systém. Za jeho studenou frontou k nám začne proudit chladnější vzduch od západu. Za okluzní frontou, která přejde přes naše území v neděli, zesílí příliv studeného vzduchu od severozápadu.

Hladiny sledovaných toků jsou převážně setrvalé nebo slabě klesající. Průtoky jsou v porovnání s dlouhodobými průměrnými hodnotami pro měsíc únor většinou průměrné až mírně nadprůměrné. Podprůměrné průtoky mají stále některé toky v povodí Dyje. Hladiny vodních toků budou i nadále setrvalé nebo slabě klesající. Na některých menších (především horských) tocích může být měření ovlivněno tvorbou ledových jevů.

V Brně dne 8. 2. 2018

Vodohospodářský dispečink PM

Ing. Tomáš Kříž