Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 25. 11. 2020

 1) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 16. 11. - 22. 11. 2020)

V pondělí přes naše území postupovala studená fronta k východu. Za ní se k nám přechodně rozšířil nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu od jihozápadu, který zesiloval, a současně po jeho severním okraji postupovala teplá fronta k východu. Ve středu se začala přesouvat tlaková výše ze střední Evropy k východu a po její zadní straně k nám proudil teplý vzduch od jihozápadu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry. Příliv teplého vzduchu ukončila studená fronta, která ve čtvrtek postupovala od severozápadu přes střední Evropu k východu. Za ní se k nám začala rozšiřovat tlaková výše od jihozápadu, která během pátku a v sobotu ovlivňovala počasí u nás. V sobotu po jejím severním okraji

postupovala teplá fronta k východu a její jižní konec částečně ovlivnil počasí u nás. V neděli se tlaková výše přesunula ze střední Evropy k východu a naše území od západu začala ovlivňovat zvlněná studená fronta, která jen zvolna postupovala k jihovýchodu.

Větší plošný výskyt srážek byl jen na frontách, které výrazněji přešly přes naše území a to zejména ve čtvrtek a v pondělí. Již méně územně pršelo v pátek a v úterý. Ve středu a v sobotu nepršelo vůbec nebo byly zaznamenány nepatrné srážkové úhrny. V neděli se srážky vyskytovaly jen na horách na severozápadě, severu a jihu Čech, na ostatním území srážky nebyly žádné nebo jen nepatrné srážkové úhrny.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (18. 11. 2020 – 24. 11. 2020)

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

3,4

7

Podhradí

2,3

2

Valašské Meziříčí

1,2

8

Ptáčov

2,5

3

Moravská Třebová

2,3

9

Vír

1,2

4

Opatovice

3,3

10

Nové Mlýny

0,5

5

Fryšták

3,4

11

Brno

1,2

6

Uherský Brod

4,3

12

Blansko

0,6

2) Hydrologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 16. 11. - 22. 11. 2020)

V povodí Moravy a Dyje v průběhu uplynulého týdne celkově převažovaly mírné poklesy hladin vodních toků. Celkové týdenní změny hladin se pohybovaly nejčastěji od -10 do -2 cm, na dolním toku Moravy ve Strážnici až -36 cm a na Dyji v Trávním Dvoře -31 cm. Průměrné týdenní vodnosti odpovídaly převážně hodnotám v rozmezí 150 až 60 d. p. Průměrné týdenní průtoky byly na většině toků průměrné až nadprůměrné, nejčastěji s hodnotami 90 až 200 % QXI. Výrazně nadprůměrné průtoky (2 až 7násobné) zůstávaly během týdne zejména v povodí dolní Dyje, Svratky, Svitavy, Veličky a Oslavy. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 167 % QXI a Dyjí v Ladné 211 % QXI.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 25. 11. 2020

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

4,568

1,280

2,827

162

mírný pokles

2

Svratka

Židlochovice

19,870

4,460

10,943

182

mírný pokles

3

Jihlava

Ivančice

9,433

2,490

7,012

135

setrvalý stav

4

Dyje

Ladná

47,889

9,500

27,112

177

mírný pokles

5

Morava

Moravičany

13,511

4,010

12,437

109

mírný pokles

6

Morava

Olomouc

26,962

5,490

18,662

144

mírný pokles

7

Bečva

Dluhonice

9,638

2,080

12,504

77

setrvalý stav

8

Morava

Strážnice

56,206

9,100

40,762

138

mírný pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

3) Podzemní vody (dle zprávy ČHMÚ za období 16. 11. - 22. 11. 2020)

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, zůstal však mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně klesala. Počet mělkých vrtů s mírně až mimořádně nadnormální hladinou se mírně snížil a tvoří 59 % všech objektů. Počet mělkých vrtů, u kterých je hladina v mezích normálu, se mírně zvýšil a tvoří 30 % všech objektů. Počet mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silného, či mimořádného sucha se příliš nezměnil a tvoří 7 % všech objektů.

Ke zhoršení stavu hladiny podzemní vody v mělkých vrtech došlo v povodí Bečvy (ze silně na mírně nadnormální) a střední Moravy (z mimořádně na silně nadnormální). Ke zlepšení nedošlo na žádném povodí.

Hodnocení změn hladiny v mělkých vrtech celé ČR ve srovnání s předchozím týdnem.

ČR

velký pokles

pokles

stagnace až

mírný pokles

stagnace až

mírný vzestup

vzestup

velký vzestup

% objektů

2

14

73

11

0

0

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 24 % všech objektů.

Hodnocení změn vydatnosti pramenů celé ČR ve srovnání s předchozím týdnem

ČR

velký pokles

pokles

stagnace až

mírný pokles

stagnace až

mírný vzestup

vzestup

velký vzestup

% objektů

7

12

48

29

2

2


4) Vodní nádrže

Nádrže v povodí Moravy a Dyje mají vesměs plné zásobní prostory. Hladiny v nádržích jsou vesměs setrvalé. Z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje bylo za minulý týden v součtu nadlepšeno do toků pod nádržemi cca 4,7 mil. m3 vody. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích 25. 11. 2020

Název VD Vodní tok Hladina Naplnění  Přítok Odtok  Tendence  Změna hladiny
    m n.m. % m3/s m3/s (slovní popis) m
Vranov Dyje 346,57 84 10,260 8,800 slabý pokles -0,14
Znojmo Dyje 225,46 97 8,100 7,900 vzestup 1,41
Nové mlýny Dyje 170,08 100 33,100 47,000 slabý pokles -0,12
Brno Svratka 225,43 50 10,700 14,250 pokles -3,63
Mostiště Oslava 477,17 100 0,000 0,000 setrvalý 0,02
Vír Svratka 463,38 95 3,310 4,830 pokles -0,54
Hubenov Maršovský p. 521,94 97 0,132 0,086 setrvalý -0,09
Letovice Křetínka 357,05 68 0,500 0,600 setrvalý -0,02
Landštejn Pstruhovec 571,99 90 0,116 0,052 slabý pokles -0,22
Jevišovice Jevišovka 326,74 30 0,402 0,530 pokles -0,65
Nová Říše Olšanský p. 554,62 100 0,146 0,120 setrvalý -0,01
Dalešice Jihlava 380,45 100 5,310 6,200 slabý pokles -0,10
Výrovice Jevišovka 233,02 100 0,584 0,450 setrvalý -0,02
Opatovice Haná 329,11 66 0,079 0,015 slabý vzestup 0,17
Fryšták Fryštácký p. 244,76 55 0,079 0,062 setrvalý -0,05
Luhačovice Luhačovický p. 279,04 81 0,106 0,157 pokles -0,61
Ludkovice Ludkovický p. 284,15 100 0,042 0,031 setrvalý 0,00
Bojkovice Kolelač 320,78 99 0,027 0,169 slabý pokles -0,11
Koryčany Kyjovka 305,92 96 0,074 0,050 setrvalý 0,04
Slušovice Dřevnice 315,92 95 0,173 0,185 slabý pokles -0,12
Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,94 97 0,101 0,110 setrvalý -0,07
Bystřička Bystřička 376,63 100 0,230 0,290 setrvalý 0,04
Plumlov Hloučela 273,07 90 0,384 0,448 pokles -0,47
Karolínka Stanovnice 519,78 100 0,155 0,050 setrvalý -0,05
Boskovice Bělá 429,22 93 0,209 0,036 setrvalý 0,05

5) Předpokládaný vývoj

Vzhledem k meteorologické situaci očekáváme i nadále setrvalé stavy či velmi slabé poklesy hladin většiny vodních toků.

V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat mírný pokles stavu podzemních vod.

V Brně dne 25. 11. 2020

Ing. Rostislav Hamal

Vodohospodářský dispečink PM