Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 3. 3. 2021

1) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 22. 2. 2021 – 28. 2. 2021)

Od pondělí do čtvrtka k nám proudil kolem rozsáhlé tlakové výše nad jihovýchodní Evropou teplý vzduch od jihozápadu až jihu. Jeho příliv ukončila v pátek studená fronta, která postupovala přes naše území od severozápadu. V sobotu a neděli zasahovala nad naše území od západu oblast vyššího tlaku vzduchu a po její přední straně k nám proudil chladnější vzduch od severozápadu.

Z celého týdne se srážky vyskytovaly pouze v pátek, kdy byl průměrný srážkový úhrn 3,3 mm a srážky byly téměř na celém území. Nejvíce srážek bylo v Královéhradeckém, Pardubickém, Olomouckém a moravskoslezském kraji, kolem 5 mm. Naopak nejnižší úhrny byly na Vysočině, ve Zlínském a Ústeckém kraji, kolem 2 mm. Ze stanic nejvíce naměřili Nové Vilémovice 9,2 mm, Teplice nad Metují 8,9 mm, a Božanov 8,8 mm. Ostatní dny srážky neměly.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (24. 2. 2021 – 2. 3. 2021)

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

3,9

7

Podhradí

1,7

2

Valašské Meziříčí

0,9

8

Ptáčov

0,1

3

Moravská Třebová

2,6

9

Vír

1,3

4

Opatovice

4,1

10

Nové Mlýny

6,9

5

Fryšták

1,4

11

Brno

0,9

6

Uherský Brod

0,6

12

Blansko

0,6

Sněhová pokrývka (dle zprávy ČHMÚ za období 22. 2. 2021 – 28. 2. 2021)

Na počátku týdne ležel sníh od vyšších poloh, během týdne se jeho množství snižovalo. Během pátku nasněžilo v nejvyšších polohách kolem 5 cm sněhu, nejvíce na Lysé hoře 8 cm. Na konci týdne leželo na hřebenech Krušných hor 20 až 60 cm, na Šumavě 20 až 80 cm, v Jizerských horách 30 až 80 cm, v Krkonoších 30 až 130 cm, v Orlických horách 10 až 45 cm, v Jeseníkách 30 až 70 cm, v Beskydech 20 až 80 cm. V nejvyšších polohách Vysočiny bylo 0 až 5 cm.

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 1. 3. 2021 činí cca 0,481 mld.m³, což představuje v průměru cca 6,1 mm (11,5 litru na jeden metr čtvereční).

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území povodí Moravy a Dyje k 1. 3. 2021 činí cca 84,3 mil. m³, což představuje v průměru cca 3,5 mm (3,5 litru na jeden metr čtvereční).

Zásoby vody ve sněhu ve vybraných povodích (k 1. 3. 2021)

Povodí řeky Dyje:

       

Dílčí povodí – tok

Výška vodní hodnoty [mm]

Objem

Přírůstek za týden

Plocha povodí

[mil. m3]

[mil. m3]

[km2]

VD Vranov – Dyje

0

0

-5,98

2211,8

VD Vír – Svratka

7,8

3,2

-6,32

410,5

VD Vír – VD Brno – Svratka

0,5

0,59

-2,35

1175,7

VD Letovice – Křetínka

0

0

-0,03

126,3

VD Dalešice – Jihlava

0

0

-0,57

1138,3

VD Mostiště – Oslava

0,3

0,07

-0,64

222,9

Povodí řeky Moravy:

       

Dílčí povodí – tok

Výška vodní hodnoty [mm]

Objem

Přírůstek za týden

Plocha povodí

[mil. m3]

[mil. m3]

[km2]

Moravičany – Morava

31,8

49,58

-30,10

1605,8

Val. Meziříčí – Rožn. Bečva

25,6

6,46

-4,34

252,4

Vsetín – Vsetínská Bečva

13,4

6,77

-12,54

483,2

Profil Dluhonice – Bečva

9,0

14,57

-23,14

1593

Profil Strážnice – Morava

7,4

67,68

-67,68

9145,8

Morava pod soutokem s Dyjí

3,5

84,32

-91,54

24118,5

Pozn. Údaje poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

2) Hydrologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 22. 2. 2021 – 28. 2. 2021)

Pohyb hladin většiny vodních toků na našem území byl v uplynulém týdnu rozkolísaný. V důsledku oteplení byly průtoky toků odvodňujících střední a podhorské oblasti dotovány vodou z pozvolna odtávajícího sněhu.

V povodí horní, střední Moravy a zejména Bečvy, Svratky a Svitavy převažovaly v důsledku tání sněhu vzestupy hladin, které dosahovaly 10 až 140 cm, v povodí Dyje a přítoků dolní Moravy naopak byly hladiny spíš setrvalé nebo klesaly. Celkové týdenní změny hladin se většinou pohybovaly v rozmezí
od -2 do -90 cm.

Toky v povodí Moravy byly převážně v rozmezí 90 až 30 denního průměru. Průměrné týdenní průtoky pohybovaly převážně nad únorovým průměrem, nejčastěji dosahovaly 1,5 až 3násobku QII.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 3. 3. 2021

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

8,20

1,28

4,62

178

setrvalý stav

2

Svratka

Židlochovice

29,22

4,46

18,40

159

setrvalý stav

3

Jihlava

Ivančice

20,97

2,49

12,77

164

setrvalý stav

4

Dyje

Ladná

74,32

9,50

42,52

175

pokles

5

Morava

Moravičany

25,87

4,01

18,93

137

setrvalý stav

6

Morava

Olomouc

58,22

5,49

31,74

183

mírný pokles

7

Bečva

Dluhonice

29,18

2,08

19,75

148

mírný pokles

8

Morava

Strážnice

113,60

9,10

70,14

162

pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

3) Podzemní vody (dle zprávy ČHMÚ za období 22. 2. 2021 – 28. 2. 2021)

Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšil až na celkově silně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně rostla. Podíl mělkých vrtů s mírně až mimořádně nadnormální hladinou se výrazně zvýšil a tvoří 62 % všech objektů. Podíl mělkých vrtů, u kterých je hladina v mezích normálu, se snížil a tvoří 33 % všech objektů. Podíl mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silného, či mimořádného sucha se nezměnil a tvoří 2 % všech objektů.)

 

4) Vodní nádrže

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů.

Hladiny nádrží se postupně vlivem tání sněhu zvyšují (VD Vranov, VD Vír,
VD Mostiště, VD Letovice, VD Slušovice) a současně je ponechán prostor v nádržích pro zachycení vody z tajícího sněhu. Hladiny ostatních nádrží jsou setrvalé, případně vlivem stavebních prací je hladina dočasně snižována u VD Brno a VD Plumlov. Předepsaná snížená zimní hladina podle manipulačních řádů je nadále u VD Jevišovice a VD Fryšták.

 

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích 3. 3. 2021

  Název VD Vodní tok Hladina Naplnění  Přítok Odtok
      m n.m. % m3/s m3/s
1 Vranov Dyje 346,85 87 17,470 6,340
2 Znojmo Dyje 225,05 89 7,450 7,800
3 Nové mlýny Dyje 170,10 100 57,400 70,000
4 Brno Svratka 226,76 66 15,300 14,200
5 Mostiště Oslava 476,71 98 2,640 2,000
6 Vír Svratka 464,25 99 6,580 2,780
7 Hubenov Maršovský p. 522,01 99 0,231 0,149
8 Letovice Křetínka 357,49 72 1,220 0,920
9 Landštejn Pstruhovec 572,05 91 0,246 0,184
10 Jevišovice Jevišovka 327,31 55 0,830 0,728
11 Nová Říše Olšanský p. 554,61 100 0,231 0,206
12 Dalešice Jihlava 380,20 98 9,960 10,300
13 Výrovice Jevišovka 232,99 100 1,170 1,190
14 Opatovice Haná 333,32 99 0,510 0,365
15 Fryšták Fryštácký p. 244,75 55 0,127 0,168
16 Luhačovice Luhačovický p. 279,18 85 0,233 0,157
17 Ludkovice Ludkovický p. 284,14 100 0,095 0,080
18 Bojkovice Kolelač 320,76 98 0,079 0,020
19 Koryčany Kyjovka 305,98 97 0,166 0,176
20 Slušovice Dřevnice 316,02 96 0,590 0,185
21 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,64 91 0,525 0,396
22 Bystřička Bystřička 374,58 52 1,060 1,230
23 Plumlov Hloučela 272,75 84 1,925 2,950
24 Karolínka Stanovnice 519,84 100 0,240 0,180
25 Boskovice Bělá 429,52 96 0,464 0,641

V uplynulém týdnu bylo nádržemi akumulováno cca 3,38 mil. m3 vody.

5) Předpokládaný vývoj

Po zadní straně tlakové výše nad jižní Evropou k nám bude zpočátku proudit teplejší vzduch od jihu. Za studenou frontou, která bude ve čtvrtek a v pátek postupovat přes naše území k jihovýchodu, k nám mezi tlakovou výší nad Britskými ostrovy a tlakovou níží nad severovýchodní Evropou bude proudit studený vzduch od severu. Tlaková výše se bude z Britských ostrovů postupně přesouvat k východu a příliv studeného vzduchu bude zvolna slábnout. Koncem období začne ovlivňovat počasí u nás brázda nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou.

Do čtvrtka budou vlivem oteplování a ve čtvrtek i srážek toky slabě kolísat. V noci na pátek a v pátek dojde k ochlazení a očekáváme převážně setrvalé stavy nebo poklesy hladin.


V Brně dne 3. 3. 2021

 Ing. Michal Červenec

Vodohospodářský dispečink PM

 

 

 

V Brně dne 24. 2. 2021

Ing. Ondřej Zezula

Vodohospodářský dispečink PM