Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 20. 9. 2017, 16:00 hod

1) Meteorologická situace, 11. 9. – 17. 9. 2017 (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 20. 9. 2017):

 

Počasí u nás ovlivňovala po celý týden tlaková níže postupující z Britských ostrovů nad Skandinávii. Kolem ní postupovaly přes naše území v západním proudění v pondělí okluzní fronta, ve středu studená fronta a ve čtvrtek frontální vlna. V pondělí ovlivňovala počasí na Moravě a ve Slezsku zvlněná studená fronta ležící východně od našeho území. V závěru týdne ovlivňovalo počasí u nás zvlněné frontální rozhraní ležící jihovýchodně od našeho území, v neděli se na něm utvořila tlaková níže, která postupovala přes Slovensko k severu.

 

Srážkově nejvydatnějšími dny uplynulého týdne byly pondělí a neděle. V pondělí se v severozápadní polovině Čech vyskytly místní přeháňky, jinde pršelo a déšť byl místy trvalý. Příčinou byla zvlněná studená fronta ležící východně od našeho území. V průměru napršelo 5,9 mm, nejvíce v Olomouckém (19 mm) a Pardubickém kraji (16 mm). V sobotu pršelo v souvislosti se zvlněným frontálním rozhraním nad Slovenskem a Maďarskem na 90 % území, v průměru napršelo 2,8 mm, nejvíc v Moravskoslezském kraji (Čeladná 19 mm, Ondřejník 16 mm). Nejdeštivějším dnem byla neděle s průměrným úhrnem 6,6 mm. V Čechách se vyskytly místní přeháňky, na Moravě a ve Slezsku trvale a vydatně pršelo, nejvíce v Moravskoslezském (33 mm) a Zlínském kraji (27 mm). Během noci na pondělí déšť postupně ustával. Nejvyšší úhrny zaznamenaly do pondělního rána (06 UTC): Tyra (60 mm), Lysá hora (54 mm), Bojkovice a Nýdek, Filipka (shodně 50 mm).

 

 

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (14. 9. 2017 – 20. 9. 2017)

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

Raškov

14,5

Podhradí

18,6

Valašské Meziříčí

45,0

Ptáčov

8,5

Moravská Třebová

21,5

Jimramov

15,3

Opatovice

17,9

Nové Mlýny

16,7

Slušovice

44,7

Brno

16,0

Uherský Brod

44,3

Boskovice

17,8

 

 

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 20. 9. 2017):

 

Hladiny většiny sledovaných vodních toků v povodí Moravy a Dyje byly během uplynulého týdne převážně setrvalé nebo jen mírně kolísaly. Podobně jako v povodí Odry se i v povodí Moravy u některých toků projevily úterní a víkendové srážky rozkolísáním či mírnými vzestupy hladin. Vzestupy byly opět nejvýraznější během neděle u toků odvodňujících oblast Beskyd. 1. SPA byl krátkodobě překročen na Bystřičce v profilu Bystřička nad nádrží a na Vsetínské Bečvě ve Velkých Karlovicích. Oba toky kulminovaly kolem 21 hodiny a do půlnoci již klesaly.

 

Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly většinou v rozmezí od -5 do +14 cm. Průměrné týdenní vodnosti toků se pohybovaly nejčastěji mezi 355–120 d. p.. Nejmenších vodností (364 d. p.) dosahovaly Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, Brtnice v profilu Brtnice, Svratka pod VD Vír, Fryšávka v Jimramově, Želetavka ve Vysočanech a Brodečka v Otaslavicích. Nejvíce vodná byla Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích (90 d. p.) a Malá Haná a Bělá pod nádržemi. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry se průtoky na většině toků pohybovaly během týdne nejčastěji v rozmezí 15–85 % QIX. Největších průtoků dosahovala kromě toků pod nádržemi Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích (139 % QIX), nejmenších (do 5 % QIX) Jevišovka v Jevišovicích a Brtnice v profilu Brtnice. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici protékalo průměrně 36 % QIX a Dyjí v Ladné 47 % QIX.

 

 

Přehled průměrných a max. průtoků za týden 11. 9. 2017 – 17. 9. 2017

Tok

Profil

Prům. týd. Q

(m3/s)

Q IX

(m3/s)

Vodnost

(% Q IX)

max Q

(m3/s)

datum

min Q

(m3/s)

datum

Morava

Olomouc

8,44

14,6

58

18,3

12.9.

4,4

11.9.

Bečva

Dluhonice

2,76

11,8

23

7,5

17.9.

1,45

11.9.

Morava

Strážnice

12,60

34,7

36

27,9

17.9.

7,75

11.9.

Svratka

Židlochovice

8,78

8,96

98

17,2

12.9.

6,2

15.9.

Jihlava

Ivančice

2,32

5,92

39

5,27

14.9.

0,68

14.9.

Dyje

Ladná

10,20

21,7

47

10,9

11.9.

7,91

11.9.

Hranice sucha je v současnosti dosažena v 8 z 200 měřících stanic v povodí Moravy a Dyje.


Přijatá opatření

V obci Víska na Blanensku bylo do odvolání zakázáno z obecního vodovodu zalévání, mytí vozidel, používání vody ke stavebním účelům, napouštění bazénů a plýtvání vodou.

Městský úřad Moravský Krumlov, OŽP vydal opatření obecné povahy zakazující obecné nakládání s povrchovými vodami (např. zalévání zahrad, napouštění nádrží, bazénů pro vlastní potřebu apod.), které se týká těchto toků: řeka Rokytná, Rešický potok, Čermákovický potok, Olešná, Trstěnický potok, Skalička, Hornodubňanský potok, Dolnodubňanský potok, Dobřínský potok, Míšovický potok, Miroslávka, Suchý potok, Šumický potok, Olbramovický potok, a přítoků uvedených vodních toků.

 

Městský úřad Třebíč, OŽP vyzval k dodržování vodního zákona, a to tak, že ve všech obcích a jejich katastrálních územích v ORPTřebíč, nesmí být prováděny povolené i obecné odběry povrchové vody z vodních toků a vodních nádrží, jelikož průtoky povrchové vody ve vodních tocích klesly pod hranici minimálního zůstatkového průtoku a hladiny v korytech jsou na stavu sucha. Toto upozornění a výzva se týká všech povolených i obecných odběrů povrchové vody pro účely např. zalévání zahrad, mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění zásobních nádrží a bazénů apod. v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč i ve městě Třebíči.

 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm vydal opatřením obecné povahy (dále jen OOP) zákaz „povolených nakládání s povrchovými vodami (odběr)“ dle § 109 odst. 1 vodního zákona pro celý správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP).

 

Městský úřad Valašské Meziříčí vydal OOP zákaz „obecného nakládání s povrchovými vodami“ dle § 6 odst. 4 vodního zákona a to pro správní obvod pouze města Valašské Meziříčí.

 

Pro Závod pro zpracování dehtu DEZA a.s. byl ve dnech 4. 8. a 31. 8. 2017 po dohodě zvýšen odtok z VD Bystřička na 250 – 300 l/s na cca 10 hodin.

 

Do odvolání byly zrušeny veškeré vodácké akce pod nádržemi ve správě Povodí Moravy, s.p. (neplatí pro VD Mohelno, která je v majetku ČEZ, a.s.)

4) Vodní nádrže:

 

Na všech vodních nádržích jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů. V současné době je stav hladin v nádržích přibližně ustálený. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Opatovice, VD Vír a VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 49 % (Letovice) až po 100 % (Bystřička).


Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 20. 9. 2017

 č

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění

k zás. hl.

Přítok

Odtok 

 Tendence

hladiny

Změna

hladiny

+ Zachyceno

 - Dotace

     

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(popis)

m/týden

tis. m3

1

Vranov

Dyje

339,95

57

1,742

4,160

pokles

-0,45

-2030

2

Znojmo

Dyje

225,42

98

3,480

4,160

setrvalý

0,08

39

3

Nové mlýny

Dyje

168,92

75

24,930

11,643

slabý vzestup

0,25

3642

4

Brno

Svratka

228,82

96

3,280

2,200

setrvalý

0,06

118

5

Mostiště

Oslava

473,45

74

0,111

0,464

slabý pokles

-0,29

-198

6

Vír

Svratka

450,15

54

2,010

1,380

pokles

-0,36

-425

7

Hubenov

Maršovský p.

520,96

84

0,019

0,014

slabý vzestup

0,11

49

8

Letovice

Křetínka

353,72

49

0,508

0,115

slabý pokles

-0,12

-77

9

Landštejn

Pstruhovec

571,34

84

0,008

0,010

setrvalý

-0,06

-18

10

Jevišovice

Jevišovka

327,77

86

0,009

0,017

setrvalý

-0,01

0

11

Nová Říše

Olšanský p.

552,97

74

0,007

0,010

setrvalý

-0,06

-19

12

Dalešice

Jihlava

376,00

84

1,950

1,150

slabý pokles

-0,10

-399

13

Výrovice

Jevišovka

230,20

59

0,122

0,078

slabý pokles

-0,10

-40

14

Opatovice

Haná

319,84

41

0,217

0,014

setrvalý

-0,05

-12

15

Fryšták

Fryštácký p.

245,76

100

0,085

0,210

setrvalý

0,06

27

16

Luhačovice

Luhačovický p.

279,25

90

0,256

0,138

slabý vzestup

0,27

59

17

Ludkovice

Ludkovický p.

282,29

68

0,065

0,010

slabý vzestup

0,11

10

18

Bojkovice

Kolelač

319,14

71

0,136

0,013

setrvalý

0,06

7

19

Koryčany

Kyjovka

304,13

74

0,161

0,014

setrvalý

0,09

22

20

Slušovice

Dřevnice

313,90

80

0,347

0,041

setrvalý

-0,06

-29

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,96

97

0,830

0,786

setrvalý

-0,02

-2

22

Bystřička

Bystřička

376,68

100

2,270

2,900

setrvalý

0,06

14

23

Plumlov

Hloučela

271,54

66

0,060

0,365

pokles

-0,35

-171

24

Karolínka

Stanovnice

517,26

83

1,046

0,056

vzestup

0,84

336

25

Boskovice

Bělá

418,50

37

0,137

0,174

pokles

-2,83

-789

     

Celkové zadržení / nadlepšení

111

 

Za uplynulý týden hladiny ve všech nádržích v povodí Moravy i Dyje klesaly. Celkový objem zadržené vody přehradami byl za uplynulý týden 111 tis. m3.

 

 

5) Předpokládaný vývoj (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 20. 9. 2017)

 

Počasí u nás ovlivňovala po celý týden tlaková níže postupující z Britských ostrovů nad Skandinávii. Kolem ní postupovaly přes naše území v západním proudění v pondělí okluzní fronta, ve středu studená fronta a ve čtvrtek frontální vlna. V pondělí ovlivňovala počasí na Moravě a ve Slezsku zvlněná studená fronta ležící východně od našeho území. V závěru týdne ovlivňovalo počasí u nás zvlněné frontální rozhraní ležící jihovýchodně od našeho území, v neděli se na něm utvořila tlaková níže, která postupovala přes Slovensko k severu.

 

Hladiny sledovaných toků jsou většinou setrvalé nebo jsou mírně rozkolísané. Hladiny toků zasažené srážkami jsou většinou rozkolísané. Průtoky se v porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry pohybují převážně v rozmezí 20 až 150 % Qm, na tocích odvodňujících Beskydy až 800 %.

 Nadále bude většina toků setrvalá nebo mírně rozkolísaná. Na severovýchodě území budou hladiny vzhledem ke spadlým srážkám rozkolísané a nelze vyloučit přechodné vzestupy.

 

V Brně dne 20. 9. 2017

Ing. Ondřej Zezula; Ing. Michal Červenec

vodohospodářský dispečink PM