Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 26. 10. 2016

1) Meteorologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ)

Brázda nízkého tlaku vzduchu postoupila v úterý nad střední Evropu a s ní spojená okluzní fronta přecházela přes naše území k východu. V dalších dnech se v brázdě nízkého tlaku vzduchu nad střední Evropou osamostatnila tlaková níže, která se o víkendu zvolna vyplňovala.

V pondělí, v pátek a o víkendu se srážky vyskytovaly místy s průměrnými úhrny od 0,2 mm v sobotu do 0,8 mm v neděli. V dalších dnech se srážky vyskytovaly na většině území s průměrnými úhrny od 3,6 mm v úterý do 4,2 mm ve středu. Během čtvrtka napadlo na Lysé hoře 15 cm nového sněhu. Nejvyšší množství srážek bylo naměřeno ve čtvrtek stanici Lysá hora 20 mm.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (12. 10. - 18. 10. 2016)

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

Raškov

24,0

Podhradí

3,1

Valašské Meziříčí

31,3

Ptáčov

2,5

Moravská Třebová

9,6

Jimramov

12,0

Opatovice

7,7

Nové Mlýny

14,2

Slušovice

30,5

Brno

8,3

Uherský Brod

24,7

Boskovice

4,0

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ)

Hladiny sledovaných vodních toků v povodí Moravy byly během uplynulého týdne setrvalé či jen mírně kolísaly. V povodí Moravy a Bečvy převažovaly v důsledku srážek vzestupy hladin, v povodí Dyje pak poklesy. Nejvíce stoupla hladina Moravy ve Strážnici (+43 cm). Průměrné týdenní vodnosti se pohybovaly ponejvíce mezi 344–120 d. p., v povodí Bečvy až 60 d. p. V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry se průtoky na většině sledovaných toků pohybovaly během týdne nejčastěji v rozmezí 50–120 % QX, v povodí Bečvy až 330 % QX. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici protékalo průměrně 100 % QX a Dyjí v Ladné 72 % QX.

Vodní toky v hlavních profilech (průměr za posledních 24 hodin):

Vodní tok

Profil

(název stanice)

Průtok (m3/s)

Vodnost

(% Q X)

dosažená

m-dennost

Tendence stavu

Dyje

Podhradí

3,4

63

Q270

pokles

Oslava

Oslavany

1,3

58

Q270

setrvalý

Jihlava

Ivančice

3,1

46

Q330

setrvalý

Svitava

Bílovice nad Svitavou

1,8

64

Q330

setrvalý

Svratka

Veverská Bítýška

3,1

66

Q300

setrvalý

Svratka

Židlochovice

6,2

63

Q270

ovlivněno manipulací

Dyje

Ladná

14,0

53

Q300

ovlivněno manipulací

Morava

Moravičany

4,9

52

Q330

setrvalý

Bečva

Dluhonice

10,2

112

Q180

setrvalý

Dřevnice

Zlín

1,5

147

Q120

setrvalý

Olšava

Uherský Brod

0,4

35

Q300

setrvalý

Morava

Strážnice

25,2

80

Q270

setrvalý

Hranice sucha (podkročení průtoku Q355d) na tocích ve správě PM prakticky ne registrujeme.

3) Monitoring sucha

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech

4) Vodní nádrže

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky dle platných manipulačních řádů. V současné době jsou přítoky do nádrží většinou setrvalé. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí 60 (Ludkovice) – 100%.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích:

Název VD

Vodní tok

Plocha

Hladina

Naplnění k zás. hl.

Odtok

Tendence hladiny

Změna hladiny

km2

m n.m.

%

m3/s

(popis)

cm

Vranov

Dyje

2211,3

343,03

70

3,190

setrvalý

0,02

Znojmo

Dyje

2464,1

225,31

96

2,880

slabý pokles

-0,13

Nové mlýny

Dyje

11853

170,05

100

11,000

setrvalý

0,00

Brno

Svratka

1586,2

228,02

86

2,610

slabý pokles

-0,11

Mostiště

Oslava

222,8

474,70

83

0,394

vzestup

0,43

Vír

Svratka

410,5

454,02

65

2,190

pokles

-0,33

Hubenov

Maršovský p.

20,24

521,77

96

0,012

setrvalý

-0,02

Letovice

Křetínka

126,32

357,94

80

0,322

setrvalý

-0,07

Landštejn

Pstruhovec

12,7

571,40

85

0,008

setrvalý

-0,05

Jevišovice

Jevišovka

140,17

327,77

86

0,057

slabý pokles

-0,17

Nová Říše

Olšanský p.

21,31

553,84

87

0,060

setrvalý

-0,04

Dalešice

Jihlava

1138,3

374,75

80

1,820

pokles

-0,35

Výrovice

Jevišovka

382,5

232,39

91

0,102

slabý vzestup

0,30

Opatovice

Haná

40,88

327,87

88

0,049

setrvalý

-0,06

Fryšták

Fryštácký p.

43,68

245,03

83

0,690

pokles

-0,31

Luhačovice

Luhačovický p.

44,87

278,16

69

0,038

slabý vzestup

0,26

Ludkovice

Ludkovický p.

13,1

281,78

60

0,013

setrvalý

0,07

Bojkovice

Kolelač

13,81

320,33

91

0,006

slabý vzestup

0,14

Koryčany

Kyjovka

27,28

304,96

84

0,030

setrvalý

-0,04

Slušovice

Dřevnice

42,4

313,77

79

0,041

setrvalý

0,07

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

14,4

560,85

95

0,098

setrvalý

-0,08

Bystřička

Bystřička

64,01

376,61

100

0,898

slabý vzestup

0,12

Plumlov

Hloučela

118,5

272,42

80

0,203

setrvalý

-0,03

Karolínka

Stanovnice

22,8

517,54

85

0,062

vzestup

0,31

Boskovice

Bělá

57,78

428,24

94

0,115

setrvalý

-0,08

5) Předpokládaný vývoj (převzato ze zprávy ČHMÚ)

Od západu se bude do střední Evropy rozšiřovat hřeben vyššího tlaku vzduchu. Po jeho severní straně k nám bude přechodně proudit chladnější vzduch od severozápadu. Tlaková výše nad západní Evropou zmohutní a bude zasahovat až do střední Evropy. Po severní straně této výše budou postupovat frontální systémy, které částečně ovlivní počasí u nás. Koncem týdne bude tlaková výše nad západní a střední Evropou slábnout a z Norského moře se bude přesouvat přes Skandinávii nad Pobaltí tlaková níže, kolem které k nám v závěru období pronikne studený vzduch od severu.

Hladiny sledovaných toků budou setrvalé nebo slabě rozkolísané. V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry se průtoky pohybují v širokém rozmezí od 20 do 120 %., v povodí Moravy až 210 % QX.

V Brně dne 26. 10. 2016

Ing. Tomáš Kříž

Vodohospodářský dispečink PM