Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 21. 9. 2016, 15:30 hod

1) Meteorologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ):

Od pondělí 12. 9. do pátku 16. 9. ovlivňovala počasí nad střední Evropou rozsáhlá tlaková výše se středem nad Baltským mořem, která byla vyplněna teplým vzduchem. V průběhu čtvrtka 15. 9. a pátku postupovala ze západní do střední Evropy brázda nízkého tlaku vzduchu a v ní položená studená fronta začala během pátečního odpoledne ovlivňovat počasí u nás. Zvlněná studená fronta ovlivňovala počasí v průběhu celého víkendu, kdy se nad střední Evropou prohloubila tlaková níže, která začala ustupovat zvolna k jihovýchodu až v samotném závěru týdne.

Od pondělí do čtvrtka se měřitelné srážky nevyskytly. V průběhu pátečního odpoledne, večera a noci se vyskytly na území ležícím západně od patnáctého poledníku (zjednodušeně západní polovina Čech) četné přeháňky a bouřky, ve kterých spadlo v průměru 5 až 25 mm vody. Nejvydatnější lijáky postihly oblasti středních Čech (23,8 mm) a severozápadních Čech (západočeská 21,2 mm, severočeská oblast 13,6 mm), kde ojediněle napršelo i přes 50 mm. Nejdeštivějším dnem období byla sobota s průměrným celorepublikovým úhrnem 14,5 mm. Déšť proměnlivé intenzity, přeháňky a ojedinělé bouřky se vyskytly téměř na celém území, průměrný úhrn činil 5 až 35 mm. Nejvyšší úhrn zaznamenaly horské oblasti v Čechách a severozápad území. Nejméně srážek vypadlo v centrální části území (Vysočina a sousední okresy), kde v průměru napršelo 0 až 10 mm. V neděli pršelo v Čechách místy, zejména na severozápadě a jihozápadě území. Ve východní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku se srážky vyskytly jen ojediněle (Čechy 4 mm, Morava a Slezsko 0,2 mm).

Nebezpečné jevy:

průběhu pátečního odpoledne se výjimečně vyskytly bouřky provázené přívalovými srážkami, při kterých dle radarových odrazů spadlo lokálně v oblasti na jihu středních Čech i přes 50 mm srážek. V sobotu se vyskytl místy vydatný, ojediněle i velmi vydatný déšť v horských a podhorských oblastech Čech.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (14. 9. - 20. 9. 2016)

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

Raškov

18,3

Podhradí

3,3

Valašské Meziříčí

10,6

Ptáčov

1,8

Moravská Třebová

3,1

Jimramov

1,4

Opatovice

1,3

Nové Mlýny

0,2

Slušovice

6,4

Brno

0,2

Uherský Brod

8,5

Boskovice

0,3

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ):

Hladiny sledovaných vodních toků v povodí Moravy byly po většinu týdne setrvalé či jen mírně kolísaly. V závěru týdne se i v povodí Moravy projevily u některých toků víkendové srážky doprovázené mírnými vzestupy hladin. Rozdíly hladin se pohybovaly většinou v rozmezí od -4 do +9 cm. Nejvyšší týdenní vzestup hladiny zaznamenala Morava v profilu Spytihněv (+23 cm). Průměrné týdenní vodnosti se pohybovaly ponejvíce mezi 364–210 d. p.. Více vodné (180 d. p.) byly například Velička v profilu Hranice či Dyje v profilu Trávní Dvůr. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry se průtoky na většině sledovaných toků pohybovaly během týdne nejčastěji v rozmezí 10–90 % QIX. Nejmenších průtoků dosahovala Jevišovka v Jevišovicích (4 % QIX). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici protékalo průměrně 32 % QIX a Dyjí v Ladné 64 % QIX.

Vodní toky v hlavních profilech:

Stav ve vybraných profilech (průměr za posledních 24 hodin):

Vodní tok

Profil

(název stanice)

Průtok (m3/s)

Vodnost

(% QIX)

dosažená

m-dennost

Tendence stavu

Dyje

Podhradí

0,9

21

Q364

rozkolísaný

Oslava

Oslavany

0,6

38

Q355

setrvalý

Jihlava

Ivančice

2,4

41

Q355

setrvalý

Svitava

Bílovice nad Svitavou

1,3

46

Q355

setrvalý

Svratka

Veverská Bítýška

3,1

72

Q300

setrvalý

Svratka

Židlochovice

5,3

59

Q330

ovlivněno manipulací

Dyje

Ladná

12,0

56

Q330

ovlivněno manipulací

Morava

Moravičany

5,9

58

Q330

setrvalý

Bečva

Dluhonice

3,4

29

Q330

setrvalý

Dřevnice

Zlín

0,2

20

Q355

setrvalý

Olšava

Uherský Brod

0,2

22

Q355

setrvalý

Morava

Strážnice

13,6

39

Q330

pokles

Hranice sucha (podkročení průtoku Q355d) na tocích ve správě PM registrujeme v profilech

Janov (Moravská Dyje), Vysočany (Želetavka), Brtnice (Brtnice), Baliny (Balinka), Dalečín (Svratka), Vlaské, Raškov (Morava), Šumperk (Desná), Hoštejn (Březná), Lupěné (Moravská Sázava), Velká nad Veličkou (Velička)

3) Monitoring sucha 

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech

4) Vodní nádrže:

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky dle platných manipulačních řádů. V současné době jsou přítoky do nádrže většinou setrvalé. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí 66 (Ludkovice) – 100%.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích:

Název VD

Vodní tok

Plocha

Hladina

Naplnění

k zás. hl.

Odtok

 Tendence

hladiny

Změna

hladiny

km2

m n.m.

%

m3/s

slovní popis

cm/týden

Vranov

Dyje

2211,3

343,77

74

3,190

pokles

-0,45

Znojmo

Dyje

2464,1

225,37

97

4,060

setrvalý

-0,09

Nové mlýny

Dyje

11853

169,83

96

13,000

slabý pokles

-0,18

Brno

Svratka

1586,2

228,62

94

2,330

setrvalý

-0,06

Mostiště

Oslava

222,8

472,75

70

0,428

pokles

-0,41

Vír

Svratka

410,5

456,26

71

4,010

pokles

-0,56

Hubenov

Maršovský p.

20,24

521,17

87

0,008

setrvalý

-0,03

Letovice

Křetínka

126,32

358,84

88

0,524

slabý pokles

-0,25

Landštejn

Pstruhovec

12,7

571,60

87

0,008

setrvalý

-0,04

Jevišovice

Jevišovka

140,17

328,53

98

0,020

setrvalý

-0,07

Nová Říše

Olšanský p.

21,31

554,05

91

0,044

setrvalý

-0,06

Dalešice

Jihlava

1138,3

375,72

83

2,010

setrvalý

0,00

Výrovice

Jevišovka

382,5

232,36

90

0,089

slabý pokles

-0,12

Opatovice

Haná

40,88

328,28

91

0,062

slabý pokles

-0,13

Fryšták

Fryštácký p.

43,68

245,31

89

0,040

setrvalý

-0,03

Luhačovice

Luhačovický p.

44,87

278,06

67

0,026

slabý pokles

-0,20

Ludkovice

Ludkovický p.

13,1

282,19

66

0,014

slabý pokles

-0,15

Bojkovice

Kolelač

13,81

320,46

93

0,006

setrvalý

-0,09

Koryčany

Kyjovka

27,28

305,29

88

0,037

setrvalý

-0,10

Slušovice

Dřevnice

42,4

314,10

82

0,041

slabý pokles

-0,12

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

14,4

560,95

97

0,028

setrvalý

-0,05

Bystřička

Bystřička

64,01

376,48

98

0,104

setrvalý

0,06

Plumlov

Hloučela

118,5

273,02

90

0,203

slabý pokles

-0,16

Karolínka

Stanovnice

22,8

517,87

87

0,326

pokles

-0,67

Boskovice

Bělá

57,78

428,71

98

0,115

slabý pokles

-0,13

5) Předpokládaný vývoj (převzato ze zprávy ČHMÚ)

Ve středu k nám bude mezi tlakovou níží nad východní Evropou a tlakovou výší nad Skandinávií nadále proudit chladnější vzduch od severovýchodu. Od čtvrtka se bude nad střední Evropou udržovat nevýrazné pole vyššího tlaku vzduchu. V něm se bude v pátek nad naším územím rozpadat slabá okluzní fronta postupující k východu. V závěru období postoupí do střední Evropy od severozápadu frontální systém.

Průtoky se v porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry pohybují v širokém rozmezí, většinou mezi 25 až 70 % QIX, na jihozápadě republiky jsou vodnosti ještě místy mírně zvýšené a dosahují 60 až 200 % QIX. Nejméně vodné s 10 až 22 % QIX zůstávají menší toky v povodí horního a středního Labe, místy v povodí Sázavy a také některé přítoky Moravy a Dyje.

Vlhkost půdy bude v průběhu týdne na celém území mírně klesat. Během dnešního dne a zítra se předpokládají jen slabé srážky (do 5 mm). Hladiny vodnějších toků budou i nadále slabě klesat, v ostatních povodích budou převládat setrvalé stavy hladin. V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat mírný pokles stavu podzemních vod.

V Brně dne 21. 9. 2016

Ing. Tomáš Kříž, vodohospodářský dispečink PM