Aktuální zpravodajství

1) Zpráva vydána dne: 19. 6. 2024

2) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 10. 6. – 16. 6. 2024)

Po většinu týdenního období převládalo v Česku chladnější a vlhčí západní až severozápadní proudění, a to kolem hluboké tlakové níže u Britských ostrovů. V pondělí počasí zejména na východě našeho území ovlivnila zvlněná studená fronta, od západu se postupně rozšířil nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu spojený s přílivem chladnějšího vzduchu od severozápadu. V dalších dnech počasí u nás ovlivnila mělká brázda nízkého tlaku vzduchu spojena s hlubokou tlakovou níží se středem u Britských ostrovů. Během pátečního dne nás ovlivnil s ní spojený okludující frontální systém. V sobotu přešla přes naše území dále k východu studená fronta, která se postupně začala vlnit a ovlivnila zejména jihovýchod našeho území. Během neděle se do střední Evropy od jihu rozšiřovala nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu.

V uplynulém týdnu se vyskytovaly na území povodí Moravy a Dyje srážky s týdenním úhrnem do 40 mm (nejvíce Boskovice 40,7 mm, Uherské Hradiště 38 mm).

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

34,3

7

Podhradí nad Dyjí

2,8

2

Valašské Meziříčí

14,0

8

Ptáčov

14,7

3

Moravská Třebová

10,6

9

Vír I

10,7

4

Opatovice

36,7

10

Nové Mlýny dolní

23,9

5

Brumov

20,9

11

Brno

1,3

6

Horní Bečva

16,0

12

Boskovice

40,7

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (12. 6. - 18. 6. 2024)

3) Hydrologická situace

Hladiny neovlivněných toků jsou převážně klesající. Vodnosti neovlivněných toků jsou velmi nerovnoměrné. Nejnižší vodnosti se pohybují kolem 20 % průměrného průtoku pro měsíc červen. V místech zasažených srážkami jsou vodnosti vysoko nad dlouhodobými měsíčními průměry pro měsíc červen.

Limity sucha (Q355) se v současné době na neovlivněných tocích nevyskytují.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 19. 6. 2024

c

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence3)

(stanice)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice n.S.

7,27

1,23

3,47

209

mírný pokles

2

Svratka

Židlochovice

20,19

4,32

12,30

164

mírný pokles

3

Jihlava

Ivančice

5,95

2,40

7,94

75

mírný pokles

4

Dyje

Ladná

28,51

9,14

29,90

95

poklesá

5

Morava

Moravičany

10,28

3,45

11,90

86

pokles

6

Morava

Olomouc

19,74

4,47

18,00

110

pokles

7

Bečva

Dluhonice

11,48

1,78

13,90

83

mírný pokles

8

Morava

Strážnice

48,01

8,00

44,60

108

pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

4) Vodní nádrže

Naplněnosti zásobních prostor významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje se pohybují od 85 do 100 %. Nižší naplněnost zásobního prostoru (68 %) na vodním díle Letovice je z důvodu probíhající rekonstrukce.

Většina nádrží má plné nebo téměř plné zásobní prostory. Hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje mají převážně setrvalou tendenci.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně, dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.

V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje nadlepšeno do toků celkem cca 1,4 mil. m3 vody.

Aktuální stav na nádržích 19. 6. 2024

Název VD Vodní tok Hladina Naplnění  Přítok Odtok  Tendence  Změna hladiny
m n.m. % m3/s m3/s (popis) m
1 Nová Říše Olšanský p. 554,57 99 0,035 0,010 setrvalý -0,02
2 Landštejn Pstruhovec 571,98 90 0,043 0,016 setrvalý -0,02
3 Vranov Dyje 348,12 97 2,980 2,980 setrvalý -0,09
4 Znojmo Dyje 224,83 85 3,700 4,600 setrvalý 0,07
5 Jevišovice Jevišovka 328,74 100 0,063 0,048 setrvalý 0,09
6 Výrovice Jevišovka 232,95 99 0,038 0,152 setrvalý -0,04
7 Vír Svratka 462,55 92 1,090 2,000 pokles -0,38
8 Brno Svratka 228,81 96 3,500 3,700 setrvalý -0,01
9 Letovice Křetínka 357,02 68 0,150 0,350 slabý pokles -0,11
10 Boskovice Bělá 429,73 98 0,501 0,862 slabý vzestup 0,13
11 Hubenov Maršovský p. 522,06 100 0,098 0,017 setrvalý -0,03
12 Dalešice Jihlava 379,45 92 2,500 2,090 slabý pokles -0,15
13 Mostiště Oslava 476,80 99 0,370 0,390 setrvalý -0,06
14 Nové mlýny Dyje 170,09 100 25,900 27,000 setrvalý 0,02
15 Koryčany Kyjovka 305,76 94 0,029 0,035 setrvalý 0,08
16 Karolinka Stanovnice 518,56 90 0,160 0,500 setrvalý 0,06
17 Bystřička Bystřička 376,75 100 0,180 0,180 slabý vzestup 0,15
18 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,92 96 0,063 0,045 slabý pokles -0,21
19 Plumlov Hloučela 273,73 100 0,944 0,878 setrvalý 0,04
20 Opatovice Haná 333,08 97 0,187 0,043 setrvalý 0,09
21 Slušovice Dřevnice 316,02 96 0,029 0,041 setrvalý -0,08
22 Fryšták Fryštácký p. 245,71 98 0,038 0,040 setrvalý 0,05
23 Bojkovice Kolelač 320,87 100 0,129 0,125 setrvalý -0,02
24 Luhačovice Luhačovický p. 279,95 100 0,092 0,284 setrvalý 0,00
25 Ludkovice Ludkovický p. 284,15 100 0,035 0,030 setrvalý -0,01

5) Předpokládaný vývoj (dle ČHMÚ)

Přes střední Evropu se bude k východu přesouvat tlaková výše a po její zadní straně se k nám ve čtvrtek obnoví příliv teplého vzduchu od jihu. Během pátku a soboty se bude nad střední Evropou vlnit frontální rozhraní oddělující chladný vzduch na severozápadě od teplého na jihovýchodě. Postupně se k nám začne rozšiřovat nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. V závěru období se bude nad střední Evropou udržovat nevýrazné pole vyššího tlaku vzduchu.

V závěru týdne očekáváme další výrazné srážky doprovázené bouřkami.

6) Přijatá opatření

V současné době nejsou vydána žádná opatření obecné povahy omezující, či zakazující obecné nakládání s povrchovými vodami na území obcí, měst a ORP nebo jejich části.

Na území Jihomoravského, části Zlínského a Olomouckého kraje a Vysočiny je vydána výstraha ČHMÚ na vysoké teploty. Pro Moravu a Slezsko byla vydána výstraha ČHMÚ před bouřkami.

V Brně dne 19. 6. 2024

Ing. Tomáš Kříž

Vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p.