Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 12.1.2022

1) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 3. 1. 2022 – 9. 1. 2022)

Na počátku týdne k nám od západu proudil vlhký oceánský vzduch. Ve středu k nám mezi tlakovou níží nad Skandinávií a tlakovou výší nad západní Evropou zatekl studený vzduch od severozápadu. Následně se tlaková výše přesouvala přes střední nad východní Evropu. O víkendu pak přes Česko přecházely k východu dvě okluzní fronty.

Zejména počátek uplynulého týdne byl poměrně bohatý na srážky, které byly většinou dešťové. Až ve středu se postupně od severozápadu ochlazovalo a sněžení se dostávalo až do středních poloh. Od pondělí do středy se srážky vyskytovaly téměř na celém území.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (5. 1. 2022 – 11.1.2022)

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

11,4

7

Podhradí

3,7

2

Valašské Meziříčí

5,3

8

Nová Ves

2,0

3

Moravská Třebová

2,1

9

Vír

3,2

4

Opatovice

2,8

10

Nové Mlýny

1,7

5

Fryšták

5,8

11

Brno

1,4

6

Uherský Brod

5,6

12

Blansko

0,4

Sněhová pokrývka

Na začátku týdne se sněhová pokrývka vyskytovala jen na horách. Sněhové srážky padaly zpočátku jen v nejvyšších polohách hor, postupně se ale ochlazovalo a sněžilo i v nížinách, kde se ale sníh neudržel.

2) Hydrologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 3. 1. 2022 – 9. 1. 2022)

V povodí Moravy a Dyje byl hladiny mírně rozkolísané, kromě začátku týdne převažovala mírně klesající tendence s celkovými rozdíly hladin -50až +5 cm, v povodí Dyje -20 až +15 cm. Hladiny neovlivněných toků mají v současné mírně klesající tendenci a pohybují se na úrovni dlouhodobého průměru pro měsíc leden. V povodí Moravy a Dyje se vodnosti pohybovaly převážně mezi Q240d–Q60d. V povodí Moravy byly toky mírně vodnější, než v povodí Dyje. Týdenní průtoky pohybovaly většinou od 50 do 210 % QI. Vzhledem k lednovým normálům byly průměrné až mírně nadprůměrné, v povodí Dyje se četněji vyskytovaly i podprůměrné hodnoty.

Limity sucha (Q355) nejsou v současnosti dosaženy na žádné stanici.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 12.1.2022

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

3,05

1,28

4,05

75

mírný pokles

2

Svratka

Židlochovice

14,97

4,46

15,67

95

rozkolísaná

3

Jihlava

Ivančice

5,27

2,49

9,97

53

mírný pokles

4

Dyje

Ladná

34,02

9,50

34,31

99

setrvalá

5

Morava

Moravičany

12,52

4,01

17,38

72

mírný pokles

6

Morava

Olomouc

27,13

5,49

28,43

95

mírný pokles

7

Bečva

Dluhonice

13,17

2,08

16,88

78

mírný pokles

8

Morava

Strážnice

52,49

9,10

62,02

85

mírný pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

3) Vodní nádrže

Hladiny na většině nádrží mají setrvalou tendenci. Vodní nádrže Brno, Jevišovice a Fryšták mají hladinu sníženou na zimní úroveň podle manipulačních řádů. Vodní nádrž Letovice má prázdný zásobní prostor z důvodu probíhající rekonstrukce. Na VD Plumlov je snížena hladina po rekonstrukci přelivu. VD Dalešice má sníženou hladinu z důvodu z důvodu mimořádné manipulace.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích 12.1.2022

  Název VD Vodní tok Hladina Naplnění  Přítok Odtok  Tendence  Změna hladiny
      m n.m. % m3/s m3/s (popis) m
1 Vranov Dyje 345,12 73 6,540 12,040 pokles -0,46
2 Znojmo Dyje 225,13 91 15,150 14,900 pokles -0,47
3 Nové mlýny Dyje 170,05 100 33,700 42,000 setrvalý -0,04
4 Brno Svratka 225,07 46 8,300 9,400 slabý pokles -0,14
5 Mostiště Oslava 476,60 97 0,880 0,900 setrvalý -0,04
6 Vír Svratka 460,21 83 1,970 4,020 setrvalý -0,04
7 Hubenov Maršovský p. 521,82 95 0,138 0,013 setrvalý 0,02
8 Letovice Křetínka 349,25 11 0,370 0,090 vzestup 0,71
9 Landštejn Pstruhovec 572,02 90 0,111 0,135 setrvalý -0,04
10 Jevišovice Jevišovka 326,31 12 0,273 0,310 slabý pokles -0,10
11 Nová Říše Olšanský p. 554,37 95 0,037 0,010 setrvalý 0,03
12 Dalešice Jihlava 375,55 66 2,610 1,880 slabý vzestup 0,20
13 Výrovice Jevišovka 233,02 100 0,240 0,240 setrvalý -0,01
14 Opatovice Haná 333,06 97 0,176 0,043 slabý vzestup 0,18
15 Fryšták Fryštácký p. 244,70 53 0,065 0,075 setrvalý -0,05
16 Luhačovice Luhačovický p. 278,92 79 0,100 0,149 slabý pokles -0,25
17 Ludkovice Ludkovický p. 284,16 100 0,050 0,041 setrvalý -0,02
18 Bojkovice Kolelač 320,28 90 0,031 0,020 setrvalý -0,05
19 Koryčany Kyjovka 304,91 82 0,043 0,050 setrvalý -0,02
20 Slušovice Dřevnice 314,57 82 0,191 0,041 slabý vzestup 0,29
21 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,85 95 0,152 0,152 setrvalý -0,08
22 Bystřička Bystřička 376,60 100 0,440 0,460 slabý pokles -0,20
23 Plumlov Hloučela 271,83 67 0,264 0,149 vzestup 0,55
24 Karolínka Stanovnice 518,17 87 0,160 0,050 setrvalý -0,01
25 Boskovice Bělá 428,98 92 0,162 0,105 slabý vzestup 0,23

V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje nadlepšeno to toků pod nádržemi 2,5 mil. m3 vody.

5) Předpokládaný vývoj

Ze západní do střední Evropy se bude zvolna přesouvat mohutná tlaková výše. Kolem ní budou postupovat frontální systémy přes jižní Skandinávii k jihovýchodu a částečně ovlivní počasí u nás. Na začátku příštího týdne se nad západní Evropou vytvoří další tlaková výše a po její přední straně budou postupovat od severozápadu nebo severu jednotlivé frontální systémy. V závěru období bude její vliv na počasí u nás slábnout.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

I nadále očekáváme převážně setrvalé stavy nebo pozvolné poklesy hladin vodních toků. Menší horské toky mohou začít znovu namrzat a zvýšit tak tím své hladiny.

V Brně dne 12. 1. 2022

Ing. Tomáš Kříž

Vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p.