Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 3. 4. 2019

1) Meteorologická situace (za období 25. 3. 2019 – 31. 3. 2019, převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 2. 4. 2019)

Po přední straně mohutné tlakové výše nad Britskými ostrovy v první polovině týdne přecházely nevýrazné frontální systémy a proudil k nám studený a vlhký vzduch. Ve druhé polovině týdne se tlaková výše rozšířila nad střední Evropu. V závěru neděle přecházela přes naše území od severozápadu studená fronta.

Srážky se vyskytovaly v první polovině týdne, úhrny však nebyly významné. V pondělí byly srážky na většině území, ale průměrný úhrn přes celé území byl jen 1,7 mm, regionálně byl nejvyšší úhrn v Libereckém kraji 3,3 mm. V úterý byly srážky hlavně v jihozápadní polovině území a na severovýchodě, v těchto regionech napršelo kolem 1 mm. Nejvíce bylo srážek v Krušných horách kolem 5 mm. Ve středu pršelo místy, jinde zanedbatelné množství do 0,4 mm. Ve čtvrtek opět srážky na většině území, v průměru 0,9 mm, z toho byla většina srážek na horách. Od pátku do konce týdne srážky nebyly.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (27. 3. 2019 – 2. 4. 2019)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

1,2

Podhradí

0,0

2

Valašské Meziříčí

0,4

Ptáčov

0,0

3

Moravská Třebová

0,2

Jimramov

1,1

4

Opatovice

0,0

Nové Mlýny

0,0

5

Slušovice

1,1

Brno

0,0

6

Uherský Brod

0,0

Boskovice

0,1

Nebezpečné jevy

V pondělí se vyskytly nárazy větru 17 až 22 m/s, např. Kuchařovice 25,4 m/s, Sedlec 25 m/s, Dukovany 21,9 m/s, na horách 20 až 25 m/s (70 až 90 km/h).

V současné době je v platnosti výstraha ČHMÚ: čerstvý jihovýchodní až jižní vítr s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h), v noci na čtvrtek 4. 4. částečně zeslábne, během čtvrtečního dne znovu zesílí a v nárazech bude dosahovat kolem 20 m/s (70 km/h).

Sněhové zpravodajství (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 1. 4. 2019)

Nový sníh připadl v pondělí, a to do 5 cm ve všech horských oblastech. Nejvíce spadlo v Krkonoších, kde na Labské boudě přibylo 15 cm. V úterý slabě připadlo na Šumavě, v Jizerských horách a v Beskydech (do 2 cm). Dešťové srážky, které vypadávaly v první polovině týdne, a zejména v pondělí na Šumavě (Churáňov 21 mm) a ve čtvrtek v Jizerských horách (Bedřichov 15 mm) spolu s vyššími teplotami v závěru týdne vedly k pozvolnému odtávání sněhové pokrývky ve všech polohách. Sníh se vyskytuje převážně v polohách nad 800 m n. m.

Na hřebenech Krkonoš leží v současnosti 50 až 205 cm, v Jizerských horách 40 až 120 cm, na Šumavě 50 až 175 cm, v Krušných horách 20 až 90 cm, v Orlických horách 40 až 80 cm, v Hrubém Jeseníku a okolí 30 až 160 cm a v Beskydech 40 až 115 cm. K pondělnímu ránu (1. 4. 2019) bylo nejvíce sněhu naměřeno v Krkonoších nad Voseckou 220 cm výšky a 1098 mm vodní hodnoty, dále např. v Jizerských horách na Knajpě 130 cm a 576 mm vodní hodnoty a v Beskydech na Lysé hoře, kde bylo 117 cm výšky a 467 mm vodní hodnoty sněhu.

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 1. 4. 2019 činí cca 0,560 mld. m3, což představuje v průměru cca 7,1 mm (7,1 litru na jeden metr čtvereční).

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce v povodí Moravy a Dyje k 1. 4. 2019 činí cca 62,6 mil. m3, což představuje v průměru cca 2,6 mm (2,6 litru na jeden metr čtvereční).

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 2. 4. 2019)

Toky v povodí Moravy v průběhu týdne také převážně mírně klesaly. Celkové změny hladin se pohybovaly mezi -20 až +1 cm. Největší týdenní poklesy hladin byly zaznamenány na Jihlavě (-35 až -7 cm) a na Moravě (-44 až -6 cm). Průměrné týdenní vodnosti se v povodí většinou udržely v rozmezí 180 až 30 d. p., menší hodnoty se ojediněle vyskytovaly na malých tocích či v úsecích toků pod vodními díly (355 až 364 d. p.). V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry celkově dosahovaly průtoky většinou rozmezí 25 až 110 % QIII . Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 47 % QIII a Dyjí v Ladné 68 % QIII.

Přehled průtoků ve vybraných profilech k 3. 4. 2019

č

Vodní tok

Profil

Vodní stav

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(cm)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

81

2,010

1,280

6,302

32

setrvalá

2

Svratka

Židlochovice

79

11,500

4,460

23,845

48

setrvalá

3

Jihlava

Ivančice

128

8,860

2,490

18,366

48

pokles

4

Dyje

Ladná

47

26,700

9,500

63,798

42

pokles

5

Morava

Moravičany

107

17,200

4,010

33,042

52

setrvalá

6

Morava

Olomouc

144

29,100

5,490

48,522

60

setrvalá

7

Bečva

Dluhonice

132

10,200

2,080

26,839

38

setrvalá

8

Morava

Strážnice

165

44,300

9,100

99,565

44

setrvalá

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru ve vybraných profilech k 3. 4. 2019

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech k 3. 4. 2019

3) Podzemní voda (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 2. 4. 2019)

Počet mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální úrovně hladiny tj. silného či mimořádného sucha se zvýšil a tvoří 46 % všech objektů. V povodí horního Labe, Labe od Orlice po Jizeru, dolní Ohře, Odry, Olše a Ostravice, Bečvy, střední Moravy, Svratky a Svitavy, Jihlavy a oblasti soutoku Dyje a Moravy je stav podzemní vody hodnocen jako silně podnormální.

Hodnocení změn hladiny v mělkých vrtech celé ČR ve srovnání s předchozím týdnem.

ČR

velký pokles

pokles

stagnace až

mírný pokles

stagnace až

mírný vzestup

vzestup

velký vzestup

% objektů

0

9

66

25

0

0

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální vydatnosti, tj. silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu mírně zvýšil a tvoří 38 % všech objektů.

Hodnocení změn vydatnosti pramenů celé ČR ve srovnání s předchozím týdnem.

ČR

velký pokles

pokles

stagnace až

mírný pokles

stagnace až

mírný vzestup

vzestup

velký vzestup

% objektů

4

13

39

44

0

0

4) Vodní nádrže:

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů, případně mimořádných manipulací. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Opatovice, VD Koryčany a VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Ostatní nádrže mají plné nebo téměř plné zásobní prostory. Výjimkou je VD Letovice, kde je naplněnost zásobního prostoru 62 %.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 3. 4. 2019

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění

Přítok

Odtok

Tendence hladiny

Změna hladiny

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(popis)

m

1

Vranov

Dyje

348,60

100

8,380

8,380

slabý vzestup

0,17

2

Znojmo

Dyje

225,37

96

8,650

7,800

setrvalý

0,08

3

Nové mlýny

Dyje

170,00

100

26,900

28,000

setrvalý

-0,01

4

Brno

Svratka

228,79

95

8,300

9,000

setrvalý

0,04

5

Mostiště

Oslava

477,29

100

1,400

1,600

setrvalý

0,01

6

Vír

Svratka

465,65

100

2,800

5,120

pokles

-0,36

7

Hubenov

Maršovský p.

522,09

100

0,150

0,030

setrvalý

-0,01

8

Letovice

Křetínka

356,40

62

0,380

0,100

slabý vzestup

0,27

9

Landštejn

Pstruhovec

572,32

95

0,009

0,365

pokles

-0,39

10

Jevišovice

Jevišovka

328,79

100

0,306

0,267

setrvalý

0,04

11

Nová Říše

Olšanský p.

553,69

83

0,081

0,005

setrvalý

0,09

12

Dalešice

Jihlava

380,25

98

5,000

3,600

setrvalý

-0,05

13

Výrovice

Jevišovka

233,00

100

0,173

0,117

setrvalý

0,01

14

Opatovice

Haná

321,26

22

0,059

0,014

setrvalý

-0,01

15

Fryšták

Fryštácký p.

245,18

73

0,090

0,040

setrvalý

0,07

16

Luhačovice

Luhačovický p.

279,85

100

0,100

0,063

setrvalý

0,03

17

Ludkovice

Ludkovický p.

284,15

100

0,029

0,013

setrvalý

0,00

18

Bojkovice

Kolelač

320,85

100

0,033

0,016

setrvalý

0,00

19

Koryčany

Kyjovka

299,11

28

0,026

0,010

setrvalý

0,03

20

Slušovice

Dřevnice

316,32

99

0,122

0,185

setrvalý

-0,09

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,94

97

0,331

0,322

setrvalý

0,08

22

Bystřička

Bystřička

376,67

100

0,260

0,260

setrvalý

0,08

23

Plumlov

Hloučela

273,57

100

0,270

0,335

setrvalý

0,01

24

Karolínka

Stanovnice

519,08

94

0,413

0,700

pokles

-0,54

25

Boskovice

Bělá

418,55

33

0,081

0,081

setrvalý

0,03

Téměř všechny nádrže mají plné nebo zcela plné zásobní prostory, hladiny na těchto nádržích jsou vyrovnané. Objem nadlepšené a zadržené vody je vyrovnaný.

5) Předpokládaný vývoj

Po přední straně oblasti nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou k nám bude zpočátku proudit teplý vzduch od jihu. V pátek nás od jihozápadu začne přecházet zvlněná studená fronta. Od neděle bude ovlivňovat počasí u nás tlaková níže, která bude postupovat ze západní Evropy nad centrální Středomoří a později nad Balkán, kde se bude v polovině příštího týdne vyplňovat.

Vzhledem k meteorologické předpovědi lze předpokládat v následujících dnech většinou setrvalou tendenci hladin nebo další slabý pokles, na horských tocích pak pokračující kolísání průtoků při odtávání sněhových zásob z povodí.

Vzhledem k meteorologické předpovědi, kdy i noční teploty budou nad nulou, očekáváme v následujících dnech pozvolné ubývání sněhové pokrývky ve všech polohách.

V Brně dne 3. 4. 2019

vodohospodářský dispečink PM

Ing. Tomáš Kříž