Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 20. 7. 2016, 15:00 hod

1) Meteorologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ):

V pondělí postupovala zvlněná studená fronta z Německa do Čech. Před ní k nám vrcholil příliv velmi teplého vzduchu od jihu. Během úterý přešla přes naše území dále nad Maďarsko, Slovensko a nad Ukrajinu. Zde se s ní spojená mělká oblast nízkého tlaku vzduchu začala prohlubovat. Ve středu a ve čtvrtek se na jednotlivých vlnách studené fronty vytvářely samostatné tlakové níže, které postupovaly v jihozápadním proudění přes Maďarsko a Slovensko k severovýchodu a při svém postupu ovlivňovaly počasí u nás. V pátek se na naše území od západu rozšířil výběžek vysokého tlaku vzduchu, který během soboty zeslábl. Po jeho severním okraji postupoval frontální systém, který ze soboty na neděli začal ovlivňovat počasí v Čechách. Počasí v sobotu a v neděli na Moravě a ve Slezsku ovlivnila tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry se středem nad Balkánem.

Srážky se vyskytovaly po celý týden. V některých dnech a lokalitách to byly srážky jen z bouřek, ale většinou se jednalo o trvalé a vydatné srážky jako v úterý na Moravě a ve Slezsku. Ve středu byly srážky místy v Čechách, zejména na jihozápadě, jihu a severu a částečně na severovýchodě Jihomoravského kraje. Ve čtvrtek se trvalý déšť vyskytoval v kraji Vysočina, v Pardubickém kraji a Libereckém kraji. Přeháňky a bouřky, které se vyskytly v pondělí později odpoledne a večer, začaly v noci na úterý na Moravě a ve Slezsku přecházet v trvalý déšť. Během úterý byly naměřeny 24hodinové úhrny srážek v období od 08 h 12. 7. do 08 h SELČ 13. 7. místy od 25 do 70 mm. Ve středu byly 24hodinové úhrny srážek (od 08 h 13. 7. do 08 h 14. 7.) místy od 25 do 65 mm. Ve čtvrtek 24hodinové úhrny srážek byly (od 08 h 14. 7. do 08 h 15. 7.) místy od 25 do 80 mm, zejména v Jizerských horách a v Krkonoších. Na Moravě a ve Slezsku byly nejvyšší úhrny srážek naměřeny v úterý (období od 08 h 12.7 do 08 h 13. 7.) na stanicích Rýmařov 63 mm, Znojmo 62 mm a Olešnice 57 mm. Za delší časové období (minimálně tří dnů) v uvedených oblastech spadlo maximálně od 10 do 20 mm.

Nebezpečné jevy:

Pro pondělí byla vydaná výstraha na vysoké teploty, které dosahovaly 31 až 37 °C. Pro tento den byla též v platnosti výstraha na silné a na velmi silné bouřky. První výraznější bouřky byly po poledni nejdříve na Šumavě, ale při svém postupu do vnitrozemí slábly. V podvečer a v první polovině noci se vytvořily bouřky na jihozápadě, jihu, severu a severovýchodě Čech. Bouřky byly ojediněle doprovázeny kroupami, krátkodobým přívalovým deštěm a nárazy větru. Místy se vytvořily bouřky ještě v úterý, ale nedosahovaly kritérií pro vydání výstrahy. Naopak ve středu a ve čtvrtek se při postupu jednotlivých vln studené fronty vytvářely podmínky pro trvalý a vydatný déšť.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (7. 7. - 12. 7. 2016)

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

Raškov

35,8

Podhradí

42,8

Valašské Meziříčí

75,8

Ptáčov

28,9

Moravská Třebová

52,8

Jimramov

42,1

Opatovice

32,7

Nové Mlýny

39,4

Slušovice

53,0

Brno

65,0

Uherský Brod

43,3

Boskovice

66,9

Za týden od 11. 7. do 17. 7. 2016 spadlo na území České republiky průměrně 48 mm srážek (Čechy 46 mm, Morava 51 mm), což odpovídá 262 % normálu pro toto období.

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ):

Hladiny sledovaných vodních toků v povodí Moravy byly ze začátku týdne převážně setrvalé či jen mírně kolísaly. Ve čtvrtek a v pátek došlo v reakci na srážky u většiny toků k vzestupům hladin. 1. SPA byl překročen na Vsetínské Bečvě ve Velkých Karlovicích. Po zbytek týdne hladiny většiny toků klesaly, u některých toků ještě došlo v neděli vlivem srážek k rozkolísání hladin. Rozdíly hladin se pohybovaly většinou v rozmezí od -1 do +30 cm. Nejvyšší týdenní vzestup zaznamenal dolní tok Moravy (+36 až +48 cm). Průměrné týdenní vodnosti se pohybovaly ponejvíce mezi 300–60 d. p.. Více vodné (30 d. p.) byly Jevíčka v Chornicích a Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích. V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry se průtoky na většině sledovaných toků pohybovaly během týdne nejčastěji v rozmezí 30–130 % QVII. Největších průtoků dosahovala v uplynulém týdnu Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích (323 % QVII), nejmenších Velička ve Velké (20 % QVII). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici protékalo průměrně 61 % QVII a Dyjí v Nových Mlýnech 67 % QVII.

Vodní toky v hlavních profilech:

Stav ve vybraných profilech (průměr za posledních 24 hodin):

Vodní tok

Profil

(název stanice)

Průtok (m3/s)

Vodnost

(% QVII)

dosažená

m-dennost

Tendence stavu

Dyje

Podhradí

3,4

52

Q270

setrvalý

Oslava

Oslavany

0,8

38

Q330

setrvalý

Jihlava

Ivančice

3,0

41

Q330

setrvalý

Svitava

Bílovice nad Svitavou

2,4

62

Q270

setrvalý

Svratka

Veverská Bítýška

5,1

79

Q180

setrvalý

Svratka

Židlochovice

9,2

73

Q180

ovlivněno manipulací

Dyje

Ladná

12,0

42

Q300

ovlivněno manipulací

Morava

Moravičany

4,3

30

Q355-Q330

setrvalý

Bečva

Dluhonice

9,8

62

Q180

mírný pokles

Dřevnice

Zlín

0,4

22

Q300

setrvalý

Olšava

Uherský Brod

0,4

25

Q300

setrvalý

Morava

Strážnice

23,3

47

Q270

mírný pokles

Hranice sucha (podkročení průtoku Q355d) na tocích ve správě PM registrujeme pouze v profilech: Vlaské, Raškov (Morava), Brtnice (Brtnice), Baliny (Balinka), Velká nad Veličkou (Velička).

3) Monitoring sucha 

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech

4) Vodní nádrže:

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky dle platných manipulačních řádů. V současné době jsou přítoky do nádrže většinou setrvalé. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí 80 (Slušovice) – 100%.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích:

Název VD

Vodní tok

Plocha

Hladina

Naplnění k zás. hl.

Odtok

Tendence hladiny

Změna hladiny

km2

m n.m.

%

m3/s

(popis)

cm/týden

Vranov

Dyje

2211,3

346,58

89

4,090

slabý vzestup

0,14

Znojmo

Dyje

2464,1

225,29

96

5,970

slabý pokles

-0,21

Nové mlýny

Dyje

11853

170,13

103

12,000

setrvalý

0,02

Brno

Svratka

1586,2

228,83

96

2,610

setrvalý

-0,07

Mostiště

Oslava

222,8

475,48

89

0,428

slabý pokles

-0,19

Vír

Svratka

410,5

461,17

87

3,800

slabý pokles

-0,17

Hubenov

Maršovský p.

20,24

521,86

97

0,010

slabý vzestup

0,11

Letovice

Křetínka

126,32

359,79

97

0,322

slabý vzestup

0,24

Landštejn

Pstruhovec

12,7

571,95

91

0,025

setrvalý

-0,01

Jevišovice

Jevišovka

140,17

328,68

101

0,039

setrvalý

-0,04

Nová Říše

Olšanský p.

21,31

554,36

96

0,028

setrvalý

0,00

Dalešice

Jihlava

1138,3

378,24

92

2,090

vzestup

0,71

Výrovice

Jevišovka

382,5

232,98

100

0,116

setrvalý

-0,02

Opatovice

Haná

40,88

329,04

96

0,049

setrvalý

-0,02

Fryšták

Fryštácký p.

43,68

245,76

100

0,040

setrvalý

0,04

Luhačovice

Luhačovický p.

44,87

279,32

91

0,038

setrvalý

0,02

Ludkovice

Ludkovický p.

13,1

283,20

83

0,013

setrvalý

-0,07

Bojkovice

Kolelač

13,81

320,52

94

0,008

setrvalý

0,03

Koryčany

Kyjovka

27,28

305,59

92

0,030

setrvalý

0,01

Slušovice

Dřevnice

42,4

313,86

80

0,041

setrvalý

-0,01

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

14,4

561,00

98

0,174

setrvalý

0,03

Bystřička

Bystřička

64,01

376,71

102

0,473

slabý vzestup

0,27

Plumlov

Hloučela

118,5

273,52

99

0,119

setrvalý

0,01

Karolínka

Stanovnice

22,8

519,00

95

0,052

vzestup

0,44

Boskovice

Bělá

57,78

429,41

103

0,139

vzestup

0,36

5) Předpokládaný vývoj (převzato ze zprávy ČHMÚ)

Ve středu bude tlaková výše nad střední Evropou zvolna slábnout. Ve druhé polovině tohoto týdne bude v teplém vzduchu postupovat za západní do střední Evropy mělká brázda nižšího tlaku. Na přelomu tohoto a příštího týdne bude ustupovat ze střední Evropy k východu. Za ní se k nám začne od západu rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu.

V průběhu aktuálního týdne předpokládáme na většině území pokles půdní vlhkosti v obou sledovaných profilech, pouze lokálně může po vydatnějších srážkách dojít k jejímu nárůstu, zejména v povrchové půdní vrstvě.

Hladiny toků budou nadále setrvalé či zvolna klesající, menší toky mohou na případné bouřky reagovat přechodnými vzestupy.

V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat stagnaci či mírný pokles stavu podzemních vod.

V Brně dne 20. 7. 2016, Vodohospodářský dispečink