Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 30. 11. 2016

1) Meteorologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ):

Po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu nad západní a postupně i jihozápadní Evropou prudil na naše území, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry, teplý vzduch od jihu. Vytvářelo se tak inverzní zvrstvení, které se udrželo v České kotlině po majoritní část týdne. Ve druhé polovině týdne vliv tlakové níže nad Pyrenejským poloostrovem na počasí u nás postupně zeslábl a počasí začal ovlivňovat výběžek, později pás vysokého tlaku vzduchu, který se táhl z Britských ostrovů, přes střední Evropu až nad Ukrajinu. Inverzní charakter počasí, který jen částečně narušila páteční (25. 11.) rozpadající se studená fronta od severu, nadále pokračoval. Během víkendu výběžek vyššího tlaku vzduchu zeslábnul a přes naše území postoupila v noci na neděli 27. 11. od severu studená fronta, která rozbourala inverzi. Za ní začal do ČR proudit studený vzduch od severu.

Většina týdne, s výjimkou neděle, byla bez význačnějších srážek a úhrnů. (pokud byly pozorovateli nebo automaty na stanicích nějaké srážky zaznamenány, jednalo se převážně o mrholení s minimálními úhrny). V neděli se vyskytly zpočátku srážky dešťové (přeháňky), které v průběhu dne přecházely od severu od středních poloh, později večer ve všech polohách v přeháňky sněhové. Nejvíce srážek zachytily srážkoměry v severních a severovýchodních horských oblastech a ve Slezsku (ČR 0,6 mm, 1,4 mm severomoravská oblast). Nejvyšší úhrny dne i týdne byly naměřeny v neděli na Lysé hoře 10 mm.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (23. 11. - 29. 11. 2016)

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

Raškov

2,2

Podhradí

0,9

Valašské Meziříčí

2,2

Ptáčov

1,2

Moravská Třebová

0,9

Jimramov

3,5

Opatovice

2,9

Nové Mlýny

0,0

Slušovice

2,6

Brno

2,0

Uherský Brod

0,3

Boskovice

2,0

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ):

V povodí Moravy hladiny po většinu týdne klesaly, nejvíce poklesla hladina Vsetínské Bečvy (-70 cm). Průměrné týdenní vodnosti toků v povodí Moravy dosahovaly 90 až 240 d.p., v povodí Dyje zůstaly bez významnější změny na 150 až 330 d.p.. Podobně i průměrné průtoky byly v porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry v povodí Moravy celkově větší (55 až 220 % QXI) a v povodí Dyje o něco menší (40 až 120 % QXI). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 146 % QXI a Dyjí pod Novými Mlýny v Ladné 56 % QXI.

Přehled průměrných a max. průtoků (stavů) za týden 21. 11. 2016 – 27. 11. 2016

Tok

Profil

Prům. Q

(m3/s)

Q XI

(m3/s)

Vodnost

(% QXI)

max Q

(m3/s)

datum

Morava

Olomouc

21,60

18,8

115

50,0

21.11.

Bečva

Dluhonice

19,40

12,7

153

65,1

21.11.

Morava

Strážnice

32,30

41,2

78

154,0

21.11.

Svratka

Židlochovice

9,13

11,1

82

10,0

21.11.

Jihlava

Ivančice

3,19

7,11

45

3,9

21.11.

Dyje

Ladná

15,70

27,8

57

18,0

21.11.

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech

3) Vodní nádrže:

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky dle platných manipulačních řádů. V současné době jsou přítoky do nádrží většinou setrvalé. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí 55 (Ludkovice) – 100%.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích:

Název VD

Vodní tok

Plocha

Hladina

Naplnění

k zás. hl.

Odtok

 Tendence

hladiny v nádrži

Změna

hladiny

km2

m n.m.

%

m3/s

(slovní popis)

cm

Vranov

Dyje

2211,3

342,68

69

3,190

setrvalý

-0,06

Znojmo

Dyje

2464,1

225,52

99

3,060

setrvalý

-0,02

Nové mlýny

Dyje

11853

170,08

100

15,857

setrvalý

-0,02

Brno

Svratka

1586,2

225,15

55

3,360

pokles

-0,58

Mostiště

Oslava

222,8

474,30

80

0,464

slabý pokles

-0,21

Vír

Svratka

410,5

451,42

58

2,330

pokles

-0,59

Hubenov

Maršovský p.

20,24

521,50

92

0,011

setrvalý

-0,09

Letovice

Křetínka

126,32

356,94

72

0,453

slabý pokles

-0,26

Landštejn

Pstruhovec

12,7

570,49

75

0,008

setrvalý

-0,04

Jevišovice

Jevišovka

140,17

326,48

56

0,045

pokles

-0,77

Nová Říše

Olšanský p.

21,31

553,74

86

0,044

setrvalý

-0,02

Dalešice

Jihlava

1138,3

374,48

79

1,910

pokles

-0,58

Výrovice

Jevišovka

382,5

231,91

83

0,131

slabý pokles

-0,29

Opatovice

Haná

40,88

327,58

86

0,062

setrvalý

-0,05

Fryšták

Fryštácký p.

43,68

244,78

78

0,090

slabý pokles

-0,17

Luhačovice

Luhačovický p.

44,87

278,65

78

0,038

setrvalý

0,05

Ludkovice

Ludkovický p.

13,1

281,57

57

0,014

setrvalý

-0,09

Bojkovice

Kolelač

13,81

320,52

94

0,007

setrvalý

0,01

Koryčany

Kyjovka

27,28

304,74

81

0,030

setrvalý

-0,05

Slušovice

Dřevnice

42,4

313,82

80

0,055

setrvalý

-0,04

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

14,4

560,80

94

0,041

setrvalý

-0,01

Bystřička

Bystřička

64,01

376,54

99

1,090

setrvalý

-0,06

Plumlov

Hloučela

118,5

272,30

78

0,203

setrvalý

-0,08

Karolínka

Stanovnice

22,8

518,04

88

0,061

setrvalý

0,01

Boskovice

Bělá

57,78

427,90

91

0,115

setrvalý

-0,06

4) Předpokládaný vývoj (převzato ze zprávy ČHMÚ)

Hřeben vysokého tlaku vzduchu, zasahující k nám od západu, bude ve středu slábnout a večer od severozápadu ovlivní počasí u nás studená fronta. Ve čtvrtek budou v čerstvém severozápadním proudění, mezi tlakovou výší nad Britskými ostrovy a tlakovou níží nad severovýchodní Evropou, přecházet frontální vlny. V týlu závěrečné frontální vlny k nám v pátek pronikne studený vzduch od severu. O víkendu a na počátku příštího týdne k nám bude od západu zasahovat okraj tlakové výše.

Od úterního ve č era dne 29. 11. očekáváme ve vyšších polohách od severu první sněhové přeháňky. Nejintenzívnější sněžení předpokládáme během čtvrtka, ve středních polohách může napadnout 5 až 10 cm, na horách na severu a severovýchodě až 30 cm nového sněhu. Během pátku očekáváme další sněžení v polohách nad 500 m n. m. Zásoby vody ve sněhu budou ve středních a zejména ve vyšších polohách výrazně přibývat.

Vlhkost půdy se bude v průběhu týdne zvyšovat, zejména v orniční vrstvě. Během dnešního a zítřejšího dne budou hladiny většiny sledovaných toků i nadále setrvalé, případně jen slabě rozkolísané. Až zítra večer a v noci na pátek začnou stoupat hladiny podhorských toků, a to zejména na severu území. V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat setrvalý stav podzemních vod.

V Brně dne 30. 11. 2016

Ing. Tomáš Kříž

Vodohospodářský dispečink PM