Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 22. 6. 2016, 16:00 hod1) Meteorologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ):

Počátkem minulého týdne ovlivňovala počasí u nás brázda nízkého tlaku vzduchu, zasahující od Britských ostrovů až nad Černé moře. Ve středu přešla přes naše území k severovýchodu okluzní fronta. Ve čtvrtek postupovala od jihozápadu přes Francii a Alpy do střední Evropy zvlněná studená fronta a před ní k nám přechodně pronikl teplejší vzduch od jihu. Za frontou, která přešla přes střední Evropu dále k severovýchodu, k nám začal v pátek proudit chladnější vzduch od západu. Koncem týdne ovlivnila počasí u nás mělká brázda nízkého tlaku vzduchu, která se zvolna vyplňovala. Východní polovinu našeho území začala v noci na pondělí ovlivňovat tlaková níže postupující přes Slovensko nad Polsko.

Srážky: V pondělí 13.6, úterý a ve středu většinou mezi 0 až 10 mm, místy až 20 mm, ojediněle v bouřkách 25 až 30 mm, v pondělí Štítná nad Vláří 34 mm, ve středu Hranice 37,4 mm a Světlá Hora 40,4 mm. Ve čtvrtek napršelo 0 až 30 mm, v bouřkách ojediněle kolem 40 mm, 51,9 mm v Ondřejově, 55,3 mm v Nové Městě pod Smrkem, 63,1 mm Bedřichově – Tomšovka a 71,2 mm hlásil Frýdlant. V pátek a v sobotu na Moravě a ve Slezsku v sobotu beze srážek.

Nebezpečné jevy:

Během minulého týdne se místy vyskytovaly bouřky, nejčetnější ve čtvrtek. V bouřkách se vyskytly přívalové srážky, ve čtvrtek, v sobotu a v neděli jsme zaznamenali kroupy. Nárazy větru během týdne jen ojediněle kolem 15 m/s, ve čtvrtek a v pátek 15 až 20 m/s, ojediněle kolem 25 m/s, v pátek Lysá hora 29,8 m/s, Krnov 25,4 m/s, Churáňov 25 m/s.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (15. - 22. 6. 2016)

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

Raškov

0,4

Podhradí

44,8

Valašské Meziříčí

8,2

Ptáčov

15,7

Moravská Třebová

31,6

Jimramov

30,3

Opatovice

14,3

Nové Mlýny

2,3

Slušovice

21,1

Brno

19,6

Uherský Brod

22,4

Boskovice

23,9


2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ):

Hladiny během týdne vlivem srážek místy jen mírně kolísaly, celkově převládl setrvalý stav. Průměrné týdenní vodnosti se udržovaly ve většině povodí mezi 180 až 300 d.p. Vodnější byly s 90 až 150 d.p. některé menší toky (Jevíčka, Romže, Hloučela, Svratka pod Vírem, Litava, Kyjovka). Relativně nejméně (330 d.p.) tekl Moravou ve Vlaském, Bystřicí a Vset. Bečvou. Podobně i průměrné průtoky byly v porovnání s dlouhodobými červnovými průměry v povodí Moravy i Dyje většinou výrazně podprůměrné při rozpětí 23 až 75 % QVI, nejvíce v povodí Bečvy (6 až 26 % QVI). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 19,3 m³.s-1 (36 % QVI) a Dyjí pod Novými Mlýny v Ladné 19,2 m³.s-1 (65 % QVI). Průměrná teplota vody v tocích dosahovala 11 až 21 oC.

Vodní toky v hlavních profilech:

Stav ve vybraných profilech (průměr za posledních 24 hodin):

Vodní tok

Profil

(název stanice)

Průtok (m3/s)

Vodnost

(% QVI)

dosažená

m-dennost

Tendence stavu

Dyje

Podhradí

3,63

53

Q270

setrvalý

Oslava

Oslavany

1,46

52

Q270-Q180

setrvalý

Jihlava

Ivančice

4,23

47

rozkolísaný

Svitava

Bílovice nad Svitavou

2,53

61

Q270-Q180

setrvalý

Svratka

Veverská Bítýška

6,34

96

>Q180

setrvalý

Svratka

Židlochovice

10,72

79

Q180

ovlivněno manipulací

Dyje

Ladná

13,62

46

>Q330

ovlivněno manipulací

Morava

Moravičany

6,70

48

Q330-Q270

setrvalý

Bečva

Dluhonice

3,27

21

Q330-Q270

setrvalý

Dřevnice

Zlín

0,26

14

Q355-Q330

setrvalý

Olšava

Uherský Brod

0,37

19

Q330

setrvalý

Morava

Strážnice

20,98

40

setrvalý

Hranice sucha (podkročení průtoku Q355d) na tocích ve správě PM registrujeme v profilech Kašava (Dřevnice), Rajnochovice (Juhyně) a Vlaské (Morava).

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru

3) Monitoring sucha (převzato ze zprávy ČHMÚ)

Ukazatel nasycení
Ukazatel nasycení reprezentuje odhad aktuální nasycenosti území vodou k 8. hodině místního času. Je odvozován v denním kroku pomocí jednoduchého modelu bilance srážek, odtoku a evapotranspirace. Červené odstíny představují území s nedostatkem vody, zelené odstíny území s vláhovým přebytkem. Vysoká nasycenost představuje potenciální riziko zvýšeného povrchového odtoku při vypadnutí většího úhrnu srážek.

Stav podzemních vod

Vrty celá republika

Hodnocení nárůstu nebo poklesu hladin ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem :

U 0 % objektů velmi rychle klesá hladina

U 3 % objektů hladina klesá.

U 75 % objektů hladina stagnuje nebo pomalu klesá.

U 22 % objektů hladina stagnuje nebo pomalu roste.

U 0 % objektů hladina roste.

U 0 % objektů hladina velmi rychle roste.

Prameny – celá republika

Hodnocení nárůstu nebo poklesu vydatnosti pramenů ve srovnání s předchozím týdnem :

U 0 % objektů velmi rychle klesá vydatnost.

U 3 % objektů vydatnost klesá.

U 44 % objektů vydatnost stagnují nebo pomalu klesá.

U 52 % objektů vydatnost stagnuje nebo pomalu roste.

U 1 % objektů vydatnost roste.

U 0 % objektů vydatnost velmi rychle roste.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení se v celkovém průměru příliš nezměnil. K mírnému zhoršení došlo pouze v povodích dolní Berounky, Lužnice a Osoblahy. Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně mírně klesala.

Mírně až mimořádně nadnormální povodí se nevyskytují. Jako normální byla vyhodnocena povodí horního Ohře, horní Berounky, Vltavy, Lužnice dolní Sázavy, Osoblahy, horní Moravy a soutoku Dyje a Moravy. Počet vrtů, u nichž bylo dosaženo mírně až mimořádně nadnormální úrovně hladiny, se mírně snížil a představuje 8 % všech objektů. Počet vrtů, u nichž je hladina v mezích normálu se příliš nezměnil a tvoří 37 % všech objektů.

Počet vrtů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální úrovně hladiny tj. silného či mimořádného sucha se příliš nezměnil a tvoří 38 % všech objektů. Tyto vrty se vyskytují nejvíce v severovýchodních, západních a jihozápadních Čechách a na severní Moravě. V povodích Jizery, Labe od Doubravy po Jizeru, Orlice, Opavy a Bečvy je celkově hodnocen silně podnormální stav hladiny podzemní vody. Mimořádně podnormální stav hladiny podzemní se v žádném povodí nevyskytuje.

4) Vodní nádrže:

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky dle platných manipulačních řádů. V současné době jsou přítoky do nádrže většinou setrvalé. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí 84 – 100%.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích:

Název VD

Vodní tok

Plocha

Hladina

Naplnění

Odtok

 Tendence

Změna

k zás. hl.

hladiny

hladiny

km2

m n.m.

%

m3/s

(slovní popis)

cm/týden

Vranov

Dyje

2211,3

347,00

91

3,780

slabý pokles

-0,20

Znojmo

Dyje

2464,1

225,40

97

6,870

slabý vzestup

0,23

Nové mlýny

Dyje

11853

170,15

100

15,000

setrvalý

-0,01

Brno

Svratka

1586,2

228,82

96

3,800

setrvalý

0,04

Mostiště

Oslava

222,8

476,33

95

0,394

slabý pokles

-0,15

Vír

Svratka

410,5

462,67

93

4,810

slabý pokles

-0,28

Hubenov

Maršovský p.

20,24

521,97

98

0,021

setrvalý

0,04

Letovice

Křetínka

126,32

359,78

97

0,132

setrvalý

-0,01

Landštejn

Pstruhovec

12,7

572,06

92

0,014

setrvalý

0,01

Jevišovice

Jevišovka

140,17

328,73

100

0,472

setrvalý

0,04

Nová Říše

Olšanský p.

21,31

554,47

98

0,028

setrvalý

-0,03

Dalešice

Jihlava

1138,3

378,43

92

2,010

vzestup

0,61

Výrovice

Jevišovka

382,5

232,97

100

0,317

setrvalý

0,03

Opatovice

Haná

40,88

329,37

99

0,049

setrvalý

-0,07

Fryšták

Fryštácký p.

43,68

245,71

99

0,040

setrvalý

-0,01

Luhačovice

Luhačovický p.

44,87

279,57

96

0,038

setrvalý

-0,03

Ludkovice

Ludkovický p.

13,1

283,68

91

0,013

slabý pokles

-0,11

Bojkovice

Kolelač

13,81

320,70

97

0,006

setrvalý

-0,03

Koryčany

Kyjovka

27,28

305,70

93

0,030

setrvalý

-0,06

Slušovice

Dřevnice

42,4

314,36

84

0,055

slabý pokles

-0,14

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

14,4

560,77

94

0,060

setrvalý

-0,05

Bystřička

Bystřička

64,01

375,40

84

0,137

setrvalý

0,02

Plumlov

Hloučela

118,5

273,58

100

0,284

setrvalý

-0,01

Karolínka

Stanovnice

22,8

518,23

90

0,052

slabý pokles

-0,17

Boskovice

Bělá

57,78

429,26

100

0,139

setrvalý

-0,03

         

5) Předpokládaný vývoj (převzato ze zprávy ČHMÚ)

Hladiny toků jsou setrvalé, případně pozvolna klesající. V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry se průtoky pohybují v poměrně širokém intervalu od 20 do 100 % QVI. Vodnější jsou aktuálně horní Vltava, Spůlka a některé toky v povodí Smědé (140 až 215 %). Naopak méně vodné jsou zejména toky v povodí Bečvy a Odry (5 až 20 % QVI).

 

Během dneška a zítřka neočekáváme žádné srážky, hladiny toků boudou mít setrvalou či zvolna klesající tendenci.

V Brně dne 22. 6. 2016, Vodohospodářský dispečink