Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 19. 4. 2017

1) Meteorologická situace, týden 10.4. – 16.4.2017 (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 19.4.2017):

V pondělí 11. 4. postupovala přes naše území k jihovýchodu studená fronta, před kterou k nám vyvrcholil příliv teplého vzduchu od jihu. Za ní se do střední Evropy od západu rozšířil výběžek tlakové výše a po jeho přední straně k nám začal proudit chladný vzduch od severozápadu. Ve středu 13. 4. postupovala přes jižní Skandinávii k východu tlaková níže a s ní spojený frontální systém ovlivnil počasí u nás (přes den teplá fronta, v noci na čtvrtek studená fronta). Za ní se obnovil příliv chladnějšího vzduchu od severozápadu, ve kterém se na naše území rozšířil výběžek vysokého tlaku vzduchu od jihozápadu. V sobotu 15. 4. přešel přes naše území k východu další frontální systém. V neděli 16. 4. k nám kolem tlakové níže nad Pobaltím proudil opět chladný vzduch od severozápadu.

Po většinu dní týdne se na našem území vyskytovaly srážky, jejichž úhrny byly většinou slabé nebo mírné. Sněhové srážky se vyskytovaly zejména na horách na severu a severovýchodě území. Pondělí se od ostatních dní lišilo zejména charakterem srážek. Pršet začalo v průběhu odpoledních hodin od západu, převažovaly přeháňky a místy se vyskytovaly bouřky. Srážky na východě území slábly až během druhé poloviny noci na úterý. Napršelo v průměru 1,6 mm, nejvíce v severomoravské oblasti 2,9 mm. Nejvyšší úhrn naměřil srážkoměr Chábory 16,4 mm. Nad 10 mm spadlo ještě do srážkoměru v Javorníku 12,6 mm. V úterý se srážky vyskytly jen na severu a severovýchodě území (severočeská oblast 0,5 mm, východočeská oblast 0,4 mm). Ve středu pršelo na celém území státu, i když místy byly srážkové úhrny slabé až velmi slabé. Nejvyšší úhrny byly zaznamenány v centrální části území (tzn. východní polovina Čech a Českomoravská vrchovina). V průměru spadlo 3,2 mm, nejméně v západočeské oblasti 0,8 mm, nejvíce ve východočeské 6,1 mm. Ve čtvrtek se srážky vyskytovaly na většině území státu, nižší úhrny spadly v jihozápadní polovině Čech, naopak nejvíce napršelo na východě území. V průměru spadlo 1,8 mm. Nejvíce deště zachytil srážkoměr v Luhačovicích 11,4 mm. Pátek byl jediným dnem týdne bez srážek. V sobotu se srážky vyskytovaly opět na většině území státu. Srážky byly rovnoměrně rozloženy na celém území státu. V průměru spadlo 1,6 mm. V neděli se srážky vyskytovaly místy, majoritní část úhrnu spadla na horách, kde byly přeháňky četnější. Většina srážkového úhrnu vypadla na území Čech 1,5 mm, kde pršelo na většině území. Na Moravě a ve Slezsku spadlo 0,6 mm, většina na severu území.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (12. 4. 2017 – 18. 4. 2017)

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

Raškov

19,4

Podhradí

21,8

Valašské Meziříčí

25,7

Ptáčov

11,2

Moravská Třebová

11,5

Jimramov

13,8

Opatovice

12,5

Nové Mlýny

14,2

Slušovice

20,2

Brno

12,9

Uherský Brod

27,4

Boskovice

9,9

 2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 19. 4. 2017):

V povodí Moravy byly hladiny po většinu týdne vcelku setrvalé až slabě klesající a celkové změny se pohybovaly mezi +2 až -37 cm. Průměrné týdenní vodnosti toků byly celkově o něco větší v povodí Moravy (90 až 240 d.p.), kde nejvodnější byl její horní tok a povodí Desné a Hané (30 až 60 d.p.). V méně vodných tocích povodí Dyje při rozpětí 120 až 300 d.p., teklo relativně nejméně dolní Jevišovkou, dolní Svitavou a Litavou (330), Rokytnou (270 až 355 d.p.). Podobně i průměrné průtoky neovlivněných toků zůstaly v porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry v celém povodí výrazně podprůměrné s 20 až 50 % QIV. K nejméně vodným tokům patřily s 10 až 20 % QIV Oskava, Olešnice, Romže, Hloučela, Brodečka, Kolelač, Luhačovický potok, Řečice, Pstruhovec, Jevišovka a Litava. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 40,2 m³.s-1 (40 % QIV) a Dyjí v Ladné 15,6 m³.s-1 (24 % QIV).

Nebezpečné jevy: V současnosti platí výstrahy na Sněhové jazyky (nízký stupeň nebezpečí), Novou sněhovou pokrývku (nízký stupeň nebezpečí) a Silný vítr (nízký stupeň nebezpečí).

Přehled průměrných a max. průtoků za týden 10. 4. 2017 – 16. 4. 2017

Tok

Profil

Prům. týd. Q

(m3/s)

Q IV

(m3/s)

Vodnost

(% Q IV)

max Q

(m3/s)

datum

min Q

(m3/s)

datum

Morava

Olomouc

21,5

48,5

44

25,3

10.4.

18,0

16.4.

Bečva

Dluhonice

12,7

26,8

47

22,8

10.4.

3,20

14.4.

Morava

Strážnice

40,2

99,6

40

60,2

10.4.

26,3

16.4.

Svratka

Židlochovice

8,32

23,8

35

11,2

11.4.

7,07

11.4.

Jihlava

Ivančice

4,46

18,4

24

6,30

10.4.

3,55

13.4.

Dyje

Ladná

15,6

63,8

24

17,5

11.4.

14,7

13.4.

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 17. 4. 2017 činil cca 0,016 miliardy m3, což představuje v průměru cca 0,2 mm (0,2 litru na jeden metr čtvereční).

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území povodí Moravy a Dyje byl nulový.

Odhad množství vody ve sněhu neobsahuje sněhové srážky spadlé za posledních 24 hodin.

4) Vodní nádrže:

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky dle platných manipulačních řádů. V současné době dochází u většiny nádrží k plnění uvolněných zásobních prostor. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Opatovice a VD Vír platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 80 % (Koryčany) až po 100%. Výjimku tvoří VD Letovice (naplněnost 62%), kde z důvodu velmi nízkých přítoků a nutnosti dotování průtoku v řece Svitavě dochází k plnění nádrže velmi pomalu.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 19. 4. 2017

Název VD

Vodní tok

Plocha

Hladina

Naplnění k zás. hl.

Odtok

Tendence hladiny

Změna hladiny

(km2)

(m n.m.)

(%)

(m3/s)

(popis)

(m)

Vranov

Dyje

2211,3

347,12

92

3,480

slabý vzestup

0,10

Znojmo

Dyje

2464,1

225,46

98

4,500

setrvalý

0,02

Nové mlýny

Dyje

11853

170,15

100

15,000

setrvalý

0,05

Brno

Svratka

1586,2

228,81

96

4,220

setrvalý

-0,07

Mostiště

Oslava

222,8

476,87

100

1,090

setrvalý

0,04

Vír

Svratka

410,5

455,01

67

1,840

setrvalý

0,06

Hubenov

Maršovský p.

20,24

522,10

100

0,095

setrvalý

0,00

Letovice

Křetínka

126,32

355,70

62

0,204

slabý vzestup

0,09

Landštejn

Pstruhovec

12,7

571,84

90

0,008

setrvalý

0,05

Jevišovice

Jevišovka

140,17

328,74

100

0,100

setrvalý

0,04

Nová Říše

Olšanský p.

21,31

553,94

89

0,025

setrvalý

0,01

Dalešice

Jihlava

1138,3

376,22

85

1,910

pokles

-0,95

Výrovice

Jevišovka

382,5

232,61

94

0,116

slabý pokles

-0,12

Opatovice

Haná

40,88

321,88

51

0,950

setrvalý

-0,06

Fryšták

Fryštácký p.

43,68

245,80

100

0,200

setrvalý

0,03

Luhačovice

Luhačovický p.

44,87

279,91

100

0,394

slabý vzestup

0,13

Ludkovice

Ludkovický p.

13,1

283,77

93

0,014

slabý vzestup

0,13

Bojkovice

Kolelač

13,81

320,86

100

0,039

setrvalý

0,03

Koryčany

Kyjovka

27,28

304,60

80

0,024

setrvalý

0,02

Slušovice

Dřevnice

42,4

314,63

86

0,041

setrvalý

0,08

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

14,4

560,97

98

0,190

setrvalý

0,04

Bystřička

Bystřička

64,01

376,64

100

0,736

slabý vzestup

0,15

Plumlov

Hloučela

118,5

272,70

85

0,119

setrvalý

0,04

Karolínka

Stanovnice

22,8

519,28

96

0,065

setrvalý

0,04

Boskovice

Bělá

57,78

428,73

98

0,115

setrvalý

-0,03

5) Předpokládaný vývoj (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 19. 4. 2017)

Ve středu k nám bude v týlu tlakové níže se středem nad Maďarskem zesilovat příliv studeného vzduchu od severu. Ve čtvrtek bude tlaková níže postupovat dále k jihovýchodu a současně se bude do střední Evropy ve studeném vzduchu rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. V pátek bude od severozápadu postupovat přes naše území slabá teplá fronta, v noci na sobotu studená fronta, za kterou k nám začne proudit studený a vlhký vzduch od severozápadu. V pondělí se do střední Evropy přechodně rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. V dalších dnech bude postupovat za západní do střední Evropy zvlněná studená fronta.

Hladiny sledovaných toků jsou po srážkách v předchozích dnech většinou mírně rozkolísané. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry průtoky dosahují převážně 20 až 100 % QIV.

V následujících dnech, kdy se očekává nadále relativně chladné počasí s četnými srážkami, na horách smíšenými či sněhovými, lze předpokládat na většině území převážně setrvalé stavy hladin při mírném kolísání průtoků.

Zásoby vody ve sněhové pokrývce v horských polohách mírně přibudou.

 

 

V Brně dne 19. 4. 2017

Ing. Tomáš Kříž

Vodohospodářský dispečink PM