Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 22. 2. 2017

1) Meteorologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 20. 2. 2017):

V první polovině týdne počasí ovlivnila rozsáhlá tlaková výše, jejíž střed se přesunoval z jižní Skandinávie nad střední Evropu. Tlaková výše začala během čtvrtka 16. 2. nad střední Evropou slábnout a v pátek 17. 2. postupovala přes naše území k východu studená fronta. Za ní k nám pronikl chladnější vzduch od severozápadu, ve kterém postupovala přes střední Evropu k východu tlaková výše. V závěru období postoupila do Čech od západu rozpadající okluzní fronta.

V reakci na další očekávané srážky a přetrvávající teplé a větrné počasí bude zejména během noci a zítřejšího dne docházet k opětovným vzestupům hladin vodních toků. Dosažení 1. SPA předpokládáme také na tocích odvodňujících, Českomoravskou vrchovinu, a také v Olomouckém a Zlínském kraji. Ojediněle nelze vyloučit dosažení 1. SPA i v jiných oblastech. Na několika tocích, zejména na Moravě, jsou hladiny i nadále ovlivňovány ledovými jevy v korytech, v jejichž v důsledku na některých tocích může být dosažen 1. a 2. SPA.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (15. 2. 2017 – 21. 2. 2017)

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

Raškov

15,2

Podhradí

4,6

Valašské Meziříčí

13,0

Ptáčov

8,1

Moravská Třebová

9,0

Jimramov

16,2

Opatovice

7,4

Nové Mlýny

8,9

Slušovice

10,8

Brno

5,0

Uherský Brod

16,8

Boskovice

9,3

Nebezpečné jevy: V průběhu týdne se nevyskytovaly žádné významné nebezpečné jevy, jen v pátek v noci a dopoledne se při mrznoucích srážkách vytvářela na komunikacích ledovka.

Je v platnosti Předpovědní výstražná informace na jevy: Povodňové ohrožení, Povodňová pohotovost, Silný vítr, Povodňová bdělost, Vydatný déšť pro oblast: platí pro celé území České republiky, platnost: od 22.02.2017 12:00 do odvolání

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 8. 2. 2017):

Hladiny velké části vodních toků v povodí Moravy byly během celého uplynulého týdne ovlivněny výskytem ledových jevů. Hladiny ledem neovlivněných toků byly během většiny týdne převážně mírně rozkolísané nebo zůstávaly setrvalé. Rozdíly hladin se pohybovaly většinou v rozmezí od -5 do +8 cm. Nejvyšší týdenní vzestup hladiny vykazovala Rokytná v profilu Příštpo (+21 cm). Průměrné týdenní vodnosti neovlivněných toků se pohybovaly ponejvíce mezi 330–150 d. p.. Nejvíce vodná byla Jevišovka v Jevišovicích (90 d. p.), nejméně naopak Svratka pod VD Vír (364 d. p.). V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry se průtoky na většině neovlivněných toků pohybovaly během týdne nejčastěji v rozmezí 15–50 % QII. Nejmenších průtoků dosahovala Jevišovka v Božicích (7 % QII), největších naopak Křetinka pod VD Letovice (82 % QII). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici protékalo průměrně 23 % QII a Dyjí v Ladné 36 % QII.

Stanice s dosaženým SPA

Vodní tok

Profil

(název stanice)

Vodní stav (cm)

Průtok (m3/s)

Dosažený SPA

Překročení

N-letých vod

Limit pro SPA (cm)

Tendence

I.

II.

III.

Svratka

Borovnice

181

-

1.

-

170

200

225

ledové jevy

Svratka

Dalečín

189

-

3.

-

120

150

180

ledové jevy

Svratka

Veverská Bítýška

247

-

2.

-

190

240

300

ledové jevy

Přehled průměrných a max. průtoků za týden 13. 2. 2017 – 19. 2. 2017

Tok

Profil

Prům. týd. Q

(m3/s)

Q II

(m3/s)

Vodnost

(% Q II)

max Q

(m3/s)

datum

min Q

(m3/s)

datum

Morava

Olomouc

7,22*

31,7

23

8,54

13.2.

5,30

14.2.

Bečva

Dluhonice

5,32*

19,8

27

7,10

18.2.

3,50

15.2.

Morava

Strážnice

16,1

70,1

23

19,6

14.2.

13,3

15.2.

Svratka

Židlochovice

6,30

18,4

33

6,89

13.2.

5,50

16.2.

Jihlava

Ivančice

3,50

12,8

24

3,29

19.2.

2,82

14.2.

Dyje

Ladná

15,4

42,5

36

17,5

13.2.

12,5

15.2.

* stanice ovlivněna ledovými jevy.

3) Vodní nádrže:

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky dle platných manipulačních řádů. V současné době dochází k plnění uvolněných zásobních prostor nádrží zvýšenými průtoky z tajícího sněhu. V závoslosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky (např. Brno, Vranov, Bystřička, Karolinka, Nové Mlýny, Opatovice). Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 47 % (Letovice) 47 % (Vír), 50 % (Brno) až po 100% (Nové Mlýny).

Název VD

Vodní tok

Plocha

Hladina

Naplnění k zás. hl.

Odtok

Tendence hladiny

Změna hladiny

(km2)

(m n.m.)

(%)

(m3/s)

(popis)

(m)

Vranov

Dyje

2211,3

342,88

70

29,900

vzestup

0,47

Znojmo

Dyje

2464,1

225,04

92

11,700

pokles

-0,50

Nové mlýny

Dyje

11853

170,02

100

60,360

setrvalý

-0,10

Brno

Svratka

1586,2

224,65

50

10,700

vzestup

0,68

Mostiště

Oslava

222,8

472,94

71

0,428

vzestup

0,63

Vír

Svratka

410,5

447,59

48

1,940

vzestup

0,56

Hubenov

Maršovský p.

20,24

520,99

84

0,007

slabý vzestup

0,14

Letovice

Křetínka

126,32

353,40

47

0,115

setrvalý

-0,04

Landštejn

Pstruhovec

12,7

570,21

72

0,008

setrvalý

0,02

Jevišovice

Jevišovka

140,17

326,14

49

0,366

setrvalý

0,03

Nová Říše

Olšanský p.

21,31

553,49

82

0,077

setrvalý

0,02

Dalešice

Jihlava

1138,3

373,81

77

2,010

vzestup

0,97

Výrovice

Jevišovka

382,5

231,59

78

0,353

setrvalý

0,00

Opatovice

Haná

40,88

326,73

80

1,000

setrvalý

-0,10

Fryšták

Fryštácký p.

43,68

244,87

79

1,930

slabý vzestup

0,15

Luhačovice

Luhačovický p.

44,87

278,96

84

1,180

vzestup

0,47

Ludkovice

Ludkovický p.

13,1

281,84

61

0,013

vzestup

0,91

Bojkovice

Kolelač

13,81

320,39

92

0,970

setrvalý

0,05

Koryčany

Kyjovka

27,28

304,14

74

0,024

slabý vzestup

0,11

Slušovice

Dřevnice

42,4

312,79

73

0,055

setrvalý

0,02

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

14,4

560,79

94

0,892

setrvalý

0,05

Bystřička

Bystřička

64,01

374,77

77

4,970

setrvalý

-0,07

Plumlov

Hloučela

118,5

270,58

53

0,203

slabý vzestup

0,14

Karolínka

Stanovnice

22,8

517,56

85

1,897

setrvalý

0,00

Boskovice

Bělá

57,78

427,38

87

0,099

slabý vzestup

0,12

4) Předpokládaný vývoj (převzato ze zprávy ČHMÚ)

V čerstvém západním proudění budou přes střední Evropu postupovat frontální systémy z Atlantiku. V pátek k nám přechodně pronikne studený vzduch od severozápadu. V neděli se obnoví teplejší západní proudění, v dalších dnech bude ze západní do střední Evropy postupovat brázda nízkého tlaku vzduchu.

 

Hladiny značné části toků jsou na vzestupu či právě kulminují. Část toků zejména na Moravě a ve Slezsku je i nadále ovlivňována výskytem ledových jevů.

 

V následujícím týdnu se budou zásoby vody ve sněhové pokrývce snižovat.

V Brně dne 22. 2. 2017

Ing. Tomáš Kříž

Vodohospodářský dispečink PM