Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 1. 8. 2018

1) Meteorologická situace

Nad střední Evropou se udržuje nevýrazná oblast vyššího tlaku vyplněná velmi teplým vzduchem.

Hladiny vodních toků ve sledovaném regionu mají zvolna klesající nebo setrvalou tendenci. Průtoky neovlivněných toků se pohybují pod hodnotou dlouhodobého průměru pro měsíc srpen.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (25. 7. 2018 – 31. 7. 2018)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

6,3

Podhradí

0,0

2

Valašské Meziříčí

0,4

Ptáčov

2,6

3

Moravská Třebová

1,7

Jimramov

6,0

4

Opatovice

5,9

Nové Mlýny

3,6

5

Slušovice

7,2

Brno

15,5

6

Uherský Brod

2,3

Boskovice

19,4

Nebezpečné jevy:

Je v platnosti Předpovědní výstražná informace na jevy: Velmi vysoké teploty Vysoké teploty Nebezpečí požárů. Platí pro celé území České republiky. Platnost: od 31.07.2018 11:00 do odvolání.

2) Hydrologická situace

č

Vodní tok

Profil

Vodní stav

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(cm)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

68

0,831

1,280

3,096

27

setrvalý stav

2

Svratka

Židlochovice

53

3,580

4,460

9,693

37

setrvalý stav

3

Jihlava

Ivančice

105

2,340

2,490

7,041

33

pokles

4

Dyje

Ladná

12

7,900

9,500

25,674

31

setrvalý stav

5

Morava

Moravičany

74

3,960

4,010

9,623

41

rozkolísaný

6

Morava

Olomouc

73

3,940

5,490

14,488

27

pokles

7

Bečva

Dluhonice

115

3,200

2,080

10,029

32

pokles

8

Morava

Strážnice

85

10,100

9,100

33,385

30

setrvalý stav

Pozn.: * tendence hladiny je určena změnou hladiny za poslední 3 dny.

Počet profilů (PM a ČHMÚ) pod hranicí sucha: 56

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru ve vybraných profilech k 1. 8. 2018

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech k 1. 8. 2018

Přijatá opatření

Vodoprávní úřady ORP Kyjov, Blansko, Boskovice a Šlapanice vydaly veřejnou vyhláškou Opatření veřejné povahy omezující nebo zakazující nakládání s povrchovými vodami.

Městský úřad Moravský Krumlov, vyzval občany, aby omezili odběr povrchové vody z vodních toků a s vodou nakládali hospodárně.

4) Vodní nádrže:

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů. V současné době dochází na většině nádrží k lehkému poklesu hladin.

V současné době se velmi významně projevuje vliv vodních nádrží, které velmi pozitivně přispívají k nadlepšování průtoků ve vodních tocích, k zajištění odběrů nebo k udržení ekosystému ve vodních tocích. Probíhá důsledná kontrola dodržování minimálních průtoků.

Na VD Opatovice, VD Koryčany a VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy.

Na VD Vranov z důvodu nízkých přítoků byl odtok snížen na nezbytné minimum. Operativně je v rámci úzké spolupráce se zemědělci z VD Vranov navyšován krátkodobě odtok k pokrytí potřeb pro závlahy a k doplnění jejich vodních zdrojů.

Odtok z VD Vír a z VD Letovice byl snížen dle platných regulačních stupňů manipulačního řádu.

Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 55 % (Letovice) až po 100 %.

Celkový objem nadlepšené vody pod nádržemi byl za uplynulý týden cca 4,63 mil. m3. Hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly převážně klesající.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 1. 8. 2018

  Název VD Vodní tok Hladina Naplnění k zás. hl. Přítok Odtok Tendence hladiny Změna hladiny

+Zachyceno

-Dotace

      m n.m. % m3/s m3/s (slovní popis) m tis. m3
1 Vranov Dyje 343,71 74 0,790 3,980 pokles -0,30 -1645
2 Znojmo Dyje 224,67 87 4,250 3,700 setrvalý -0,05 -16
3 Nové mlýny Dyje 169,26 78 14,000 9,000 setrvalý -0,02 -399
4 Brno Svratka 228,16 88 1,600 2,000 slabý pokles -0,13 -250
5 Mostiště Oslava 473,23 73 0,080 0,280 pokles -0,34 -230
6 Vír Svratka 451,31 57 0,340 1,320 pokles -0,49 -603
7 Hubenov Maršovský p. 520,04 70 0,010 0,008 slabý pokles -0,16 -62
8 Letovice Křetínka 354,62 55 0,020 0,410 pokles -0,34 -246
9 Landštejn Pstruhovec 571,20 82 0,005 0,010 setrvalý -0,06 -18
10 Jevišovice Jevišovka 328,56 99 0,014 0,018 setrvalý -0,03 -1
11 Nová Říše Olšanský p. 552,35 66 0,010 0,010 setrvalý -0,08 -23
12 Dalešice Jihlava 376,60 86 0,790 1,210 slabý pokles -0,20 -817
13 Výrovice Jevišovka 231,73 80 0,020 0,100 slabý pokles -0,13 -62
14 Opatovice Haná 321,52 37 0,000 0,014 slabý pokles -0,16 -53
15 Fryšták Fryštácký p. 245,54 95 0,025 0,040 setrvalý -0,01 -3
16 Luhačovice Luhačovický p. 278,59 77 0,009 0,059 slabý pokles -0,17 -35
17 Ludkovice Ludkovický p. 282,60 73 0,008 0,013 slabý pokles -0,23 -21
18 Bojkovice Kolelač 319,90 84 0,002 0,009 slabý pokles -0,12 -15
19 Koryčany Kyjovka 298,31 26 0,006 0,006 slabý pokles -0,18 -23
20 Slušovice Dřevnice 314,48 85 0,031 0,041 setrvalý -0,10 -56
21 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,98 98 0,076 0,067 setrvalý 0,03 2
22 Bystřička Bystřička 376,84 103 0,070 0,070 slabý vzestup 0,14 32
23 Plumlov Hloučela 272,83 87 0,244 0,181 setrvalý -0,01 -4
24 Karolínka Stanovnice 516,23 77 0,070 0,050 slabý pokles -0,20 -70
25 Boskovice Bělá 415,84 27 0,008 0,054 slabý pokles -0,10 -19

5) Předpokládaný vývoj

Nad střední Evropou se bude udržovat v oblasti vyššího tlaku velmi teplý vzduch. Studená fronta, která postoupí ve čtvrtek nad Čechy, se bude ve vysokém tlaku vzduchu rozpadat. V dalších dnech bude do střední Evropy od západu zasahovat výběžek vyššího tlaku vzduchu a postupně bude slábnout.

V Brně dne 1. 8. 2018, Vodohospodářský dispečink PM, Ing. Tomáš Kříž