Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 25. 8. 2016, 13:00 hod

1) Meteorologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ):

V týdnu k nám v první polovině týdne proudil chladnější vzduch od severu. Ve středu 17. 8. výběžek vyššího tlaku zeslábnul a počasí svým okrajem od severovýchodu částečně ovlivňovala tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry. Pokračující příliv chladnějšího vzduchu do střední Evropy začal zvolna slábnout. V pátek 19. 8. se nad střední Evropou udržovalo nevýrazné tlakové pole. V sobotu 20. 8. k nám po přední straně tlakové níže se středem na Britskými ostrovy krátkodobě proudil teplejší vzduch od jihozápadu. Večer postoupila na naše území od západu zvlněná studená fronta, která v průběhu noci na neděli a nedělního dopoledne postoupila přes naše území k východu. Po jejím přechodu do střední Evropy začal opět proudit chladnější vzduch od severozápadu.

V průběhu pracovního týdne se srážky nevyskytovaly nebo se vyskytly pouze ojediněle. V případě výskytu přeháňky nebo deště se jednalo ve většině případů o srážky se slabými úhrny (výjimečně do 10 mm). Významné srážkové úhrny se vyskytly o víkendu na přecházející studené frontě, která postupně zalila celé území. Srážkové úhrny se rozložily téměř rovnoměrně do obou dnů. V sobotu pršelo v Čechách a v západní polovině Moravy, kde srážky přecházely z podvečerních přeháněk a ojedinělých bouřek v průběhu noci do deště. Na zbytku území se srážky nevyskytly. V neděli pršelo trvale s proměnou intenzitou ve východní polovině území, s maximálními úhrny na Moravě a ve Slezsku, v Čechách se vyskytly jen přeháňky. V průběhu soboty napršelo v průměru 6,2 mm (8,7 mm Čechy, 1,3 mm Morava a Slezsko). V neděli spadlo v průměru 7,5 mm srážek (Morava a Slezsko 14,6 mm, Čechy 3,8 mm). Nejdeštivějším krajem byl Olomoucký s úhrnem 21,3 mm (ostatní Moravské a Slezské kraje měly v průměru 13 mm). Nejdeštivější stanicí byla Černá Voda, kde spadlo 51,2 mm srážek.

Nebezpečné jevy:

Bez výskytu mimořádných nebezpečných jevů. O víkendu se ojediněle, zejména na Olomoucku, vyskytl vydatný déšť s úhrnem nad 30 mm.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (18. 8. - 24. 8. 2016)

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

Raškov

28,7

Podhradí

6,3

Valašské Meziříčí

17,2

Ptáčov

4,0

Moravská Třebová

5,4

Jimramov

8,6

Opatovice

9,2

Nové Mlýny

15,4

Slušovice

11,5

Brno

24,1

Uherský Brod

19,2

Boskovice

20,8

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ):

Hladiny sledovaných vodních toků v povodí Moravy v průběhu týdne zvolna klesaly. Rozdíly hladin se pohybovaly většinou v rozmezí od -22 do -2 cm. Průměrné týdenní vodnosti se pohybovaly ponejvíce mezi 355–270 d. p.. Nejméně vodná s 364 a 365 d. p. je Morava v Raškově, Desná v Šumperku, M. Sázava v Lupěném, Mor. Dyje v Janově a Svratka v Dalečíně. V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky na většině sledovaných toků pohybovaly během týdne nejčastěji v rozmezí 10–90 % QVIII. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici protékalo průměrně 52 % QVIII a Dyjí v Nových Mlýnech 61 % QVIII.

Vodní toky v hlavních profilech:

Stav ve vybraných profilech (průměr za posledních 24 hodin):

Vodní tok

Profil

(název stanice)

Průtok (m3/s)

Vodnost

(% QVIII)

dosažená

m-dennost

Tendence stavu

Dyje

Podhradí

1,4

19

Q355

rozkolísaný

Oslava

Oslavany

0,7

38

Q330

setrvalý

Jihlava

Ivančice

2,7

38

Q355

setrvalý

Svitava

Bílovice nad Svitavou

1,7

56

Q330

setrvalý

Svratka

Veverská Bítýška

3,6

77

Q270

setrvalý

Svratka

Židlochovice

6,6

68

Q300

ovlivněno manipulací

Dyje

Ladná

25,0

101

Q180

ovlivněno manipulací

Morava

Moravičany

4,4

45

Q355

setrvalý

Bečva

Dluhonice

5,0

50

Q270

mírný pokles

Dřevnice

Zlín

0,5

47

Q270

mírný pokles

Olšava

Uherský Brod

0,4

39

Q300

mírný pokles

Morava

Strážnice

15,1

45

Q330

rozkolísaný

Hranice sucha (podkročení průtoku Q355d) na tocích ve správě PM registrujeme v profilech

Janov (Moravská Dyje), Brtnice (Brtnice), Baliny (Balinka), Dalečín (Svratka), Vlaské, Raškov (Morava), Šumperk (Desná), Hoštejn (Březná), Lupěné (Moravská Sázava), Velká nad Veličkou (Velička)

3) Monitoring sucha 

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech

4) Vodní nádrže:

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky dle platných manipulačních řádů. V současné době jsou přítoky do nádrže většinou setrvalé. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí 75 (Ludkovice) – 100%.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích:

Název VD

Vodní tok

Plocha

Hladina

Naplnění

k zás. hl.

Odtok

 Tendence

hladiny

Změna

hladiny

km2

m n.m.

%

m3/s

slovní popis

cm/týden

Vranov

Dyje

2211,3

345,63

84

3,480

pokles

-0,44

Znojmo

Dyje

2464,1

225,49

99

5,710

vzestup

0,37

Nové mlýny

Dyje

11853

170,10

100

10,286

setrvalý

-0,04

Brno

Svratka

1586,2

228,80

96

2,330

setrvalý

0,04

Mostiště

Oslava

222,8

474,25

80

0,428

pokles

-0,31

Vír

Svratka

410,5

458,44

78

2,950

pokles

-0,56

Hubenov

Maršovský p.

20,24

521,55

92

0,020

setrvalý

-0,08

Letovice

Křetínka

126,32

359,64

96

0,342

setrvalý

-0,08

Landštejn

Pstruhovec

12,7

571,80

89

0,008

setrvalý

-0,05

Jevišovice

Jevišovka

140,17

328,72

100

0,021

setrvalý

0,08

Nová Říše

Olšanský p.

21,31

554,27

94

0,010

setrvalý

-0,05

Dalešice

Jihlava

1138,3

376,70

86

2,010

pokles

-0,50

Výrovice

Jevišovka

382,5

232,81

97

0,131

setrvalý

-0,08

Opatovice

Haná

40,88

328,72

94

0,062

setrvalý

-0,09

Fryšták

Fryštácký p.

43,68

245,35

90

0,060

setrvalý

0,00

Luhačovice

Luhačovický p.

44,87

278,90

83

0,070

slabý pokles

-0,15

Ludkovice

Ludkovický p.

13,1

282,75

75

0,012

slabý pokles

-0,12

Bojkovice

Kolelač

13,81

320,77

98

0,006

setrvalý

-0,05

Koryčany

Kyjovka

27,28

305,65

93

0,030

setrvalý

-0,07

Slušovice

Dřevnice

42,4

314,52

85

0,041

setrvalý

-0,07

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

14,4

560,95

97

0,095

setrvalý

-0,03

Bystřička

Bystřička

64,01

376,52

99

0,260

setrvalý

0,05

Plumlov

Hloučela

118,5

273,50

99

0,119

setrvalý

0,02

Karolínka

Stanovnice

22,8

518,91

94

0,062

setrvalý

-0,03

Boskovice

Bělá

57,78

429,20

100

0,115

setrvalý

-0,03

5) Předpokládaný vývoj (převzato ze zprávy ČHMÚ)

Tlaková výše se bude přesouvat ze střední Evropy zvolna k severovýchodu, po její zadní straně k nám bude po zbytek týdne proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu až jihu. Začátkem příštího týdne přejde přes střední Evropu od západu studená fronta.

Hladiny sledovaných toků jsou setrvalé nebo zvolna klesají. V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry jsou průtoky podprůměrné, nejčastěji od 10 do 80 % QVIII.

Vlhkost půdy se bude v průběhu celého týdne výrazně snižovat v obou sledovaných profilech, v okolí Prahy, ve východních Čechách a na jihozápadní Moravě očekáváme na řadě míst pokles vlhkosti až k bodu vadnutí.

V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat stagnaci či mírný pokles stavu podzemních vod.

V Brně dne 25. 8. 2016

Ing. Tomáš Kříž, vodohospodářský dispečink PM