Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci 20. 6. 2018

1) Meteorologická a hydrologická situace (za období 11. 6 2018 – 17.6.2018, převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 20. 6. 2018)

Meteorologická situace: V první polovině týdne ovlivňovala počasí nad střední Evropou zvlněná studená fronta, která jen zvolna postupovala přes naše území dále k východu. Od čtvrtka do konce týdne k nám od jihozápadu zasahoval výběžek vyššího tlaku vzduchu. V neděli odpoledne a večer ovlivnila počasí u nás slábnoucí studená fronta od západu. Od pondělí do středy se srážky vyskytovaly na většině území, místy i vydatné.

V pondělí se srážky vyskytly na celém území s průměrným úhrnem 17 mm, z toho v Plzeňském a Středočeském kraji 25 a 22 mm. V úterý ráno přešlo přes Moravu k východu pásmo bouřek, další přívalové srážky se vyskytly až v noci na středu. V průměru spadlo 6 mm, v Jihočeském kraji 21 mm. Ve středu srážková činnost slábla, místy se vyskytoval déšť s průměrnými úhrny 3 mm, na jihu Čech 11 mm. Od čtvrtka do soboty se srážky nevyskytovaly nebo byly jen nevýznamné. V neděli se vyskytly ojedinělé přeháňky a bouřky. V průměru spadlo 0,3 mm.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (13. 6. 2018 – 19. 6. 2018)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

0,3

Podhradí

15,0

2

Valašské Meziříčí

1,1

Ptáčov

0,1

3

Moravská Třebová

1,7

Jimramov

2,0

4

Opatovice

1,0

Nové Mlýny

2,1

5

Slušovice

0,4

Brno

1,5

6

Uherský Brod

0,0

Boskovice

4,2

Nebezpečné jevy: V úterý ráno z Olomouckého kraje k východu postupovalo pásmo velmi silných bouřek s nárazy větru až 25 m/s, kroupami a přívalovými srážkami.

V současnosti je v platnosti Předpovědní výstražná informace na jevy: Silné bouřky Silný vítr Vysoké teploty Nebezpečí požárů pro oblast: Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Praha, Středočeský kraj, Zlínský kraj, Ústecký kraj s platností od 20.06.2018 11:00 do 21.06.2018 23:00

Hydrologická situace: Tendence hladin na tocích zde byla v minulém týdnu převážně mírně rozkolísaná. Ojedinělé vzestupy způsobené intenzivními srážkami se vyskytovaly v povodí Dyje (Raabs +145 cm, Schwarzenau +86 cm, Podhradí +65 cm). Výraznější týdenní pokles hladiny byl zaznamenán na Oslavě v Nesměři (-20 cm) a na Oskavě v Uničově (-16 cm). Naopak nejvýraznější týdenní vzestupy hladin byly na Dyji (Raabs +38 cm, Podhradí +26 cm, Schwarzenau +23 cm). Celkově se v povodí Moravy průměrné týdenní vodnosti pohybovaly převážně v rozmezí 60 až 330 d. p. Nejmenší vodnost byla zaznamenána na Litavě v Rychmanově (355 d. p.), naopak nejvíce vodná byla Malá Haná v Opatovicích (30 d. p.). V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry zůstávaly průtoky na většině toků výrazně podprůměrné a pohybovaly se během týdne nejčastěji v rozmezí 20 až 80 % QVI. Počet profilů (PM a ČHMÚ) pod hranicí sucha: 36

2) Vodní toky v hlavních profilech k 20. 6. 2018:

č

Vodní tok

Profil

Vodní stav

Průtok

Hodnota Q355

Hodnota Qm

Vodnost

Tendence hladiny3)

   

(název)

cm

m3/s

m3/s

m3/s

% Qm

1

Svitava

Bílovice

73

1,190

1,280

4,120

29

setrvalý stav

2

Svratka

Židlochovice

54

3,760

4,460

13,518

28

setrvalý stav

3

Jihlava

Ivančice

112

3,350

2,490

9,056

37

setrvalý stav

4

Dyje

Ladná

18

10,300

9,500

29,564

35

setrvalý stav

5

Morava

Moravičany

79

5,310

4,010

13,839

38

setrvalý stav

6

Morava

Olomouc

80

5,220

5,490

21,429

24

setrvalý stav

7

Bečva

Dluhonice

113

2,670

2,080

15,428

17

mírný pokles

8

Morava

Strážnice

90

13,900

9,100

53,108

26

setrvalý stav

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru ve vybraných profilech k 20. 6. 2018

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech k 20. 6. 2018

3) Vodní nádrže:

Na všech vodních dílech zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů. V současné době dochází na většině nádrží ke stagnaci hladiny, případně k lehkému poklesu hladin. Řada nádrží má zásobní prostor zcela plný. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely a dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Opatovice, VD Koryčany, VD Boskovice a Ludkovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 69 % (Letovice) až po 100 %.

Celkový objem nadlepšené vody pod nádržemi byl za uplynulý týden cca 1,0 mil. m3. Hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly převážně klesající s výjimkou VD Vranov, kde se podařilo zachytit cca 4,3 mil. m3 vody.

Název VD Vodní tok Hladina Naplnění Přítok Odtok Tendence hladiny Změna hladiny

+Zachyceno

-Dotace

m n.m. % m3/s m3/s (popis) m tis. m3
Vranov Dyje 344,66 78 2,640 3,310 vzestup 0,76 4309
Znojmo Dyje 225,38 97 3,850 3,900 slabý vzestup 0,11 54
Nové mlýny Dyje 169,85 95 10,000 9,000 setrvalý -0,08 -1900
Brno Svratka 228,83 96 2,200 2,200 setrvalý 0,03 59
Mostiště Oslava 475,28 87 0,130 0,380 pokles -0,47 -363
Vír Svratka 454,55 66 0,360 1,760 pokles -1,36 -1903
Hubenov Maršovský p. 521,01 85 0,020 0,015 slabý pokles -0,25 -102
Letovice Křetínka 356,58 69 0,040 0,490 pokles -0,46 -387
Landštejn Pstruhovec 571,50 86 0,003 0,010 setrvalý -0,06 -19
Jevišovice Jevišovka 328,76 103 0,069 0,069 setrvalý 0,00 0
Nová Říše Olšanský p. 552,78 71 0,010 0,010 slabý pokles -0,14 -46
Dalešice Jihlava 378,30 92 1,340 2,100 setrvalý 0,00 6
Výrovice Jevišovka 232,41 91 0,025 0,120 slabý pokles -0,14 -68
Opatovice Haná 322,32 40 0,030 0,014 setrvalý 0,02 8
Fryšták Fryštácký p. 245,54 95 0,030 0,041 setrvalý 0,01 4
Luhačovice Luhačovický p. 279,46 94 0,006 0,059 slabý pokles -0,24 -55
Ludkovice Ludkovický p. 283,67 91 0,015 0,013 slabý pokles -0,24 -25
Bojkovice Kolelač 320,52 94 0,006 0,011 slabý pokles -0,23 -30
Koryčany Kyjovka 299,00 31 0,007 0,018 pokles -0,32 -46
Slušovice Dřevnice 315,22 90 0,039 0,041 slabý pokles -0,27 -178
Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,94 97 0,048 0,067 setrvalý 0,00 0
Bystřička Bystřička 376,57 100 0,070 0,070 slabý pokles -0,17 -38
Plumlov Hloučela 273,34 96 0,194 0,194 setrvalý -0,06 -32
Karolínka Stanovnice 516,94 82 0,035 0,045 pokles -0,33 -126
Boskovice Bělá 416,62 30 0,005 0,054 slabý pokles -0,22 -46

5) Důležité informace a popis nejkritičtějších míst:

Po intenzivních srážkách v povodí Rakouské Dyje se podařilo zvýšit hladinu na VD Vranov oproti minulému týdnu o 76 cm. Přesto je na VD Vranov nadále snížen odtok na nezbytné minimum. Operativně je v rámci úzké spolupráce se zemědělci z VD Vranov navyšován krátkodobě odtok k pokrytí potřeb pro závlahy a k doplnění jejich vodních zdrojů.

6) Předpokládaný vývoj

Přes střední Evropu se bude přesouvat k východu oblast vyššího tlaku vzduchu. Po její zadní straně k nám bude zesilovat příliv teplého vzduchu od jihozápadu. Ve čtvrtek začne přes naše území přecházet od severozápadu studená fronta. Za ní k nám bude proudit studený a vlhčí vzduch od severozápadu. V dalších dnech se do střední Evropy začne od západu rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu.

Hladiny vodních toků jsou setrvalé nebo slabě klesají. Aktuální průtoky jsou vzhledem k dlouhodobým červnovým průměrům převážně podprůměrné (10 až 65 % Qm). Hladiny vodních toků budou i nadále setrvalé nebo budou pozvolna klesat.

.

7) Zpracoval:

V Brně dne 20. 6. 2018, Ing. Tomáš Kříž, Vodohospodářský dispečink PM