Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 16. 11. 2017

1) Meteorologická situace, 6. 11. – 12. 11. 2017 (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 15. 11. 2017):

V pondělí se nad ČR udržovalo frontální rozhraní, postupně se nad centrálním Středomořím prohloubila tlaková níže, která ovlivňovala počasí u nás v úterý a ve středu. Ve čtvrtek se nad střední Evropou udržovalo nevýrazné tlakové pole. V pátek a v sobotu k nám kolem tlakové níže nad Skandinávií proudil chladný a vlhký vzduch od severozápadu. V neděli ovlivnila počasí u nás frontální vlna nad Alpami, která postupovala k východu.

V pondělí se vyskytly místy na Českomoravské vrchovině a ve východních Čechách s úhrny do 12 mm, v úterý a ve čtvrtek jen ojediněle s úhrny do 5 mm. Ve středu byly srážky v jihozápadní polovině území s úhrny do 9 mm, jinde jen ojediněle. Od pátku pršelo na většině území, na horách sněžilo.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (10. 11. 2017 – 16. 11. 2017)

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

Raškov

25,9

Podhradí

11,8

Valašské Meziříčí

24,3

Ptáčov

7,8

Moravská Třebová

11,7

Jimramov

15,3

Opatovice

13,9

Nové Mlýny

10,4

Slušovice

19,5

Brno

10,7

Uherský Brod

14,2

Boskovice

10,7

V současnosti není vydaná žádná výstraha ČHMÚ. V nejbližších dnech neočekáváme nebezpečné hydrometeorologické jevy splňující kritéria SIVS.

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 15. 11. 2017):

Hladiny sledovaných vodních toků v povodí Moravy a Dyje byly během uplynulého týdne převážně setrvalé nebo jen mírně kolísaly. V povodí Moravy docházelo k pozvolným poklesům hladin, a to zejména na hlavním toku Moravy a na Bečvě. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly většinou v rozmezí od -8 do +5 cm. Nejvíce během uplynulého týdne poklesla hladina Moravy ve Strážnici (-41 cm). Průměrné týdenní vodnosti toků se pohybovaly nejčastěji mezi 330–90 d. p.. Nejméně vodné (364 d. p.) byly Dyje v profilu Trávní Dvůr a Brodečka v Otaslavicích, nejvíce (30 d. p.) naopak Malá Haná v Opatovicích. V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky na většině toků průměrné až podprůměrné a pohybovaly se nejčastěji v rozmezí 30–120 % QXI. Největších průtoků dosahovaly Malá Haná v Opatovicích (218 % QXI), a Rokytná v profilu Příšťpo (201 % QXI), nejmenších Jevišovka (6–15 % QXI) a Brodečka v Otaslavicích (9 % QXI). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici protékalo průměrně 88 % QXI a Dyjí v Ladné 35 % QXI.

Přehled průměrných a max. průtoků za týden 10. 11. 2017 – 16. 11. 2017

č

Tok

Profil

Prům. týd. Q

(m3/s)

Qm XI

(m3/s)

Vodnost

(% Qm XI)

Q355

(m3/s)

tendence

1

Morava

Olomouc

23,6

18,8

126

5,44

mírný pokles

2

Bečva

Dluhonice

23,42

12,7

184

1,98

mírný pokles

3

Morava

Strážnice

56,6

41,2

137

9,10

mírný pokles

4

Svratka

Židlochovice

11,0

11,12

99

4,59

rozkolísaná

5

Jihlava

Ivančice

3,7

7,11

52

2,50

setrvalá

6

Dyje

Ladná

10,4

27,0

38

9,33

setrvalá

Přijatá opatření

Úřady postupně odvolaly veřejné vyhlášky omezující či zakazující obecné nakládání s vodami.

Podzemní voda

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení v celkovém průměru mírně zhoršil – zejména Labe od Orlice po Doubravu, Odry, Olše a Ostravice a Bečvy. Ke zlepšení došlo pouze v povodí dolní Berounky. Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně stagnovala, místy mírně klesala.

Silně nadnormální jsou hodnocena povodí Lužické a Smědé Nisy, horního Labe a Osoblahy. Mírně nadnormální jsou povodí horní Ohře, dolní Berounky, Ploučnice, Jizery, dolní Sázavy, Labe od Orlice po Doubravu, Orlice, horní Moravy, Odry a Olše a Ostravice. Počet vrtů, u nichž bylo dosaženo mírně až mimořádně nadnormální úrovně hladiny, se snížil a představuje 36 % všech objektů. Počet vrtů, u nichž je hladina v mezích normálu se zvýšil a tvoří 47 % všech objektů.

Počet vrtů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální úrovně hladiny tj. silného či mimořádného sucha se nezměnil a tvoří 12 % všech objektů. Mimořádně podnormální povodí se nevyskytuje. V povodí Dyje a soutoku Dyje s Moravou je hladina podzemní vody hodnocena jako silně podnormální.

Vrty – celá republika

Hodnocení nárůstu nebo poklesu hladiny ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem

U 3 % objektů velmi rychle klesají hladiny.

U 4 % objektů hladiny klesají.

U 48 % objektů hladiny stagnují nebo pomalu klesají.

U 44 % objektů hladiny stagnují nebo pomalu rostou.

U 1 % objektů hladiny rostou.

U 0 % objektů hladiny velmi rychle rostou.

Prameny – celá republika

Hodnocení nárůstu nebo poklesu vydatnosti pramenů ve srovnání s předchozím týdnem

U 7 % objektů velmi rychle klesají vydatnosti.

U 5 % objektů vydatnosti klesají.

U 32 % objektů vydatnosti stagnují nebo pomalu klesají.

U 54 % objektů vydatnosti stagnují nebo pomalu rostou.

U 2 % objektů vydatnosti rostou.

U 0 % objektů vydatnosti velmi rychle rostou.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální vydatnosti tj. silného či mimořádného sucha se oproti minulému týdnu mírně snížil a tvoří 36 % všech objektů.

4) Vodní nádrže:

Na všech vodních nádržích jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů. V současné době je stav hladin v nádržích ustálený. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Opatovice, VD Vír, VD Boskovice, VD Ludkovice a VD Koryčany platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 50 % (Letovice) až po 100 % (Bystřička, Luhačovice).

Za uplynulý týden hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly setrvalé. Celkový objem zachycené vody v nádržích byl za uplynulý týden přibližně 2 mil. m3.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 16. 11. 2017

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění

Přítok

Odtok

 Tendence

Změna

+ Zachycené množství

k zás. hl.

hladiny v nádrži

hladiny

 - Dotace do toku

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(slovní popis)

m

tis. m3

1

Vranov

Dyje

338,74

52

2,876

2,900

setrvalý

-0,06

-245

2

Znojmo

Dyje

225,46

98

2,900

2,880

setrvalý

-0,04

-13

3

Nové mlýny

Dyje

170,12

100

13,070

19,200

vzestup

0,33

4863

4

Brno

Svratka

227,20

76

3,420

2,820

pokles

-1,36

-2560

5

Mostiště

Oslava

476,75

99

0,604

0,643

setrvalý

-0,01

-2

6

Vír

Svratka

451,37

57

2,470

2,180

vzestup

0,31

383

7

Hubenov

Maršovský p.

520,82

82

0,062

0,011

setrvalý

0,03

13

8

Letovice

Křetínka

353,96

50

0,321

0,281

setrvalý

0,03

20

9

Landštejn

Pstruhovec

571,08

81

0,064

0,010

setrvalý

-0,01

-2

10

Jevišovice

Jevišovka

327,48

80

0,015

0,234

slabý pokles

-0,25

-14

11

Nová Říše

Olšanský p.

552,64

70

0,018

0,010

setrvalý

-0,02

-5

12

Dalešice

Jihlava

375,70

83

2,650

1,820

slabý pokles

-0,10

-398

13

Výrovice

Jevišovka

230,24

59

0,200

0,063

setrvalý

0,00

0

14

Opatovice

Haná

319,57

40

0,098

0,027

setrvalý

-0,02

-2

15

Fryšták

Fryštácký p.

245,37

91

0,095

0,400

slabý pokles

-0,27

-115

16

Luhačovice

Luhačovický p.

279,69

99

0,332

0,002

setrvalý

-0,05

-12

17

Ludkovice

Ludkovický p.

280,13

40

0,080

0,030

setrvalý

-0,06

-3

18

Bojkovice

Kolelač

320,24

90

0,050

0,010

vzestup

0,33

45

19

Koryčany

Kyjovka

303,90

72

0,086

0,021

setrvalý

-0,01

0

20

Slušovice

Dřevnice

314,56

85

0,217

0,041

slabý vzestup

0,24

160

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,92

97

0,165

0,098

setrvalý

0,04

3

22

Bystřička

Bystřička

376,72

100

1,200

1,570

setrvalý

0,03

7

23

Plumlov

Hloučela

270,97

58

0,030

0,234

slabý pokles

-0,27

-120

24

Karolínka

Stanovnice

518,13

89

0,364

0,401

setrvalý

-0,02

-1

25

Boskovice

Bělá

418,46

37

0,086

0,144

setrvalý

0,00

0

       

Celkové zadržení / nadlepšení

   

2002

5) Předpokládaný vývoj (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 16. 11. 2017)

Ve středu a ve čtvrtek se bude přes střední Evropu přesouvat k východu tlaková výše. V pátek večer začne počasí u nás ovlivňovat studená fronta postupující z Německa dále k východu. V dalších dnech počasí u nás bude ovlivňovat tlaková níže postupující zvolna ze Skandinávie dále k východu a po její zadní straně k nám bude proudit studený a vlhký vzduch od severozápadu. V závěru období její vliv bude slábnout.

V Brně dne 16. 11. 2017

Ing. Ondřej Zezula

vodohospodářský dispečink PM