Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 24. 5. 2017, 16:00 hod

1) Meteorologická situace, 15. 5. – 21. 5. 2017 (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 24. 5. 2017):

V pondělí přes naše území postupovala k východu mělká brázda nižšího tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. V úterý počasí u nás ovlivňovala tlaková výše, která se přesunovala k severovýchodu. Ve středu a ve čtvrtek mezi tlakovou výší nad severovýchodní Evropou a brázdou nízkého tlaku vzduchu na západní Evropou k nám proudil teplý vzduch od jihozápadu až jihu. Příliv teplého vzduchu vrcholil během pátku před zvlněnou studenou frontou, která postupovala přes západní Evropu dále k východu. Zvlněná studená fronta v noci z pátku na sobotu přešla přes naše území. Za ní se během soboty začala přes naše území od jihozápadu k severu přesunovat tlaková výše. Po její přední straně k nám pronikl chladnější vzduch od severu.

Nejvýznamnější srážky se vyskytly v pondělí, v pátek večer a během soboty. V uvedených dnech se jednalo většinou o konvektivní srážky, kdy se chladnější vzduchové hmotě vytvářela výrazná kupovitá a bouřková oblačnost, které byla doprovázena přeháňkami. Podobný průběh byl na ostatních srážkoměrných stanicích, kde zaznamenaly výraznější přeháňku nebo bouřku, spadlo od 6 do 24 mm. Dalším dnem byl pátek, kdy zejména v západních Čechách, spadlo od 5 do 20 mm. V sobotu se výraznější srážky vyskytly jen v Beskydech, kde na Lysé hoře spadlo 13 mm. Od úterý do pátečního odpoledne a v neděli se žádné srážky nevyskytovaly, jenom na horách při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vyskytly slabé přeháňky se srážkovými úhrny do 2 mm. Výraznější celoplošné srážky se nevyskytovaly a byly opět lokality, kde nepršelo nebo byly jen malé a neparné srážkové úhrny.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (17. 5. 2017 – 23. 5. 2017)

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

Raškov

0,0

Podhradí

2,0

Valašské Meziříčí

16,7

Ptáčov

0,1

Moravská Třebová

2,1

Jimramov

1,6

Opatovice

14,7

Nové Mlýny

1,2

Slušovice

0,8

Brno

0,5

Uherský Brod

5,6

Boskovice

2,0

Nebezpečné jevy:

V pondělí a v pátek večer ojediněle byly bouřky doprovázené přívalovými srážkami a krupobitím. Největší krupobití bylo v pátek večer na Domažlicku, kdy kroupy dosahovaly průměru od 1 do 3 cm. Výrazné bouřky byly doprovázeny nárazovitým větrem, který dosahoval kolem 20 m/s (72 km/h).

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 24. 5. 2017):

Hladiny toků v povodí Dyje a Moravy v průběhu týdne převážně klesaly. Celkové rozdíly hladin dosahovaly v povodí Dyje -2 až -10 cm, v povodí Moravy -2 až -30 cm. Průměrné týdenní vodnosti se nejčastěji pohybovaly v rozmezí od 270 do 150 d.p. Celkově nejmenší vodnosti neovlivněných toků měla Svratka v Borovnici (364 d.p.). Týdenní průměry v povodí Moravy a Dyje byly v porovnání s dlouhodobými hodnotami pro květen většinou v rozmezí od 25 do 90 % QV. Větší hodnoty vykazovala Jevíčka (200 % QV). Na Jevíčce v profilu Chornice v důsledku srážek v noci na pondělí ještě dozníval 1. SPA. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici teklo průměrně 54 % QV a Dyjí v Ladné 45 % QV.

Přehled průměrných a max. průtoků za týden 15. 5. 2017 – 21. 5. 2017

Tok

Profil

Prům. týd. Q

(m3/s)

Q V

(m3/s)

Vodnost

(% Q IV)

max Q

(m3/s)

datum

min Q

(m3/s)

datum

Morava

Olomouc

26,2

29,1

90

36,2

15.5.

19,3

20.5.

Bečva

Dluhonice

9,15

18,5

50

14,7

15.5.

4,51

15.5.

Morava

Strážnice

38,4

67,5

57

51,3

15.5.

27,1

21.5.

Svratka

Židlochovice

8,38

16,5

51

14,4

15.5.

6,20

19.5.

Jihlava

Ivančice

4,22

11,3

37

7,90

15.5.

2,82

19.5.

Dyje

Ladná

16,2

36

45

21,1

16.5.

10,9

21.5.

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech

4) Vodní nádrže:

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 24. 5. 2017

Název VD

Vodní tok

Plocha

Hladina

Naplnění k zás. hl.

Odtok

Tendence hladiny

Změna hladiny

(km2)

(m n.m.)

(%)

(m3/s)

(popis)

(m)

Vranov

Dyje

2211,3

347,08

92

3,190

slabý pokles

-0,21

Znojmo

Dyje

2464,1

225,41

97

0,000

setrvalý

0,05

Nové mlýny

Dyje

11853

170,14

100

14,000

setrvalý

-0,02

Brno

Svratka

1586,2

228,78

96

5,270

slabý pokles

-0,11

Mostiště

Oslava

222,8

476,76

99

0,497

slabý pokles

-0,10

Vír

Svratka

410,5

455,05

68

1,700

slabý pokles

-0,23

Hubenov

Maršovský p.

20,24

522,09

100

0,058

setrvalý

0,00

Letovice

Křetínka

126,32

356,93

72

0,342

setrvalý

-0,01

Landštejn

Pstruhovec

12,7

572,02

92

0,016

setrvalý

-0,04

Jevišovice

Jevišovka

140,17

328,77

100

0,024

setrvalý

0,06

Nová Říše

Olšanský p.

21,31

553,95

89

0,010

setrvalý

-0,04

Dalešice

Jihlava

1138,3

378,46

92

2,010

setrvalý

0,08

Výrovice

Jevišovka

382,5

232,49

92

0,083

slabý pokles

-0,16

Opatovice

Haná

40,88

321,53

49

0,950

slabý pokles

-0,12

Fryšták

Fryštácký p.

43,68

245,76

100

0,060

setrvalý

0,00

Luhačovice

Luhačovický p.

44,87

279,67

98

0,094

setrvalý

-0,07

Ludkovice

Ludkovický p.

13,1

284,07

98

0,011

setrvalý

-0,06

Bojkovice

Kolelač

13,81

320,87

100

0,047

setrvalý

0,00

Koryčany

Kyjovka

27,28

305,11

86

0,021

setrvalý

-0,03

Slušovice

Dřevnice

42,4

316,22

99

0,041

setrvalý

-0,07

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

14,4

560,94

97

0,190

setrvalý

-0,03

Bystřička

Bystřička

64,01

376,83

100

0,991

slabý vzestup

0,21

Plumlov

Hloučela

118,5

273,56

100

0,119

setrvalý

-0,01

Karolínka

Stanovnice

22,8

519,07

95

0,070

setrvalý

-0,09

Boskovice

Bělá

57,78

429,33

100

0,106

setrvalý

0,00

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky dle platných manipulačních řádů. V současné době jsou u většiny nádrží plné nebo téměř plné zásobní prostory. V uplynulých dnech se podařilo zaplnit doposud prázdné části zásobních prostor na několika nádržích. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Opatovice a VD Vír platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 72 % (Letovice) až po 100%.

5) Předpokládaný vývoj (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 24. 5. 2017)

Po přední straně tlakové výše se středem nad Britskými ostrovy bude k nám proudit chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu až severu. V sobotu se tlaková výše začne přesouvat z Britských ostrovů přes střední Evropu dále k východu a po její zadní straně bude na naše území proudit teplý vzduch od jihu. V závěru období se bude nad střední Evropou udržovat nevýrazné tlakové pole.

Hladiny sledovaných toků jsou převážně setrvalé nebo zvolna klesají. Průtoky se vzhledem k dlouhodobým květnovým průměrným hodnotám pohybují nejčastěji v poměrně širokém intervalu od 25 do 150 % Qm.

U povrchových vod neočekáváme v následujících dnech výrazné změny, hladiny tak budou nadále setrvalé nebo budou slabě kolísat. Výraznější kolísání hladin se může v důsledku vydatnějších srážek vyskytnout na SV republiky, zejména na tocích odvodňujících Beskydy.

V Brně dne 24. 5. 2017

Ing. Tomáš Kříž

Vodohospodářský dispečink PM