Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 9. 4. 2020

1) Meteorologická situace

Od pondělí proudil do střední Evropy po přední straně tlakové výše studený vzduch, od středy začal jeho příliv slábnout. V pátek přešla přes naše území studená fronta od severozápadu, za kterou k nám pronikl chladnější vzduch. V sobotu se přesouvala přes střední Evropu tlaková výše k východu. V neděli po její zadní straně k nám začal proudit teplejší vzduch od jihu.

Srážky se v průběhu týdne téměř nevyskytovaly. Pouze v pondělí 30. a v úterý 31. 3. se vyskytly ojedinělé srážky, které v nejvyšších partiích přecházely ve sněžení. Na horách od 1000 m n. m. napadlo převážně 1 až 9 cm sněhu, nejvíce na hřebenech Krkonoš a v Beskydech. Jinak převažovalo počasí beze srážek.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (1. 4. 2020 – 8. 4. 2020)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

0,0

Podhradí

0,0

2

Valašské Meziříčí

0,0

Ptáčov

0,0

3

Moravská Třebová

0,0

Jimramov

0,0

4

Opatovice

0,0

Nové Mlýny

0,0

5

Fryšták

0,0

Brno

0,0

6

Uherský Brod

0,0

Boskovice

0,0

Sněhová pokrývka (dle zprávy ČHMÚ ze dne 6. 4. 2020)

Zásoby vody ve sněhu se v průběhu týdne postupně mírně snižovaly. Na hřebenech Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku leží kolem 10 až 90 cm a v Beskydech do 35 cm.

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 6. 4. 2020 činil cca 0,181 mld. m3, což představuje v průměru cca 2,3mm (2,3 litru na jeden metr čtvereční), na území povodí Moravy a Dyje ČR to pak bylo cca 21,7 mil. m3, což představuje v průměru cca 0,9 mm.

2) Hydrologická situace (ke dni 9. 4. 2020)

V uplynulém týdnu se neobjevily téměř žádné srážky. Sníh v horských oblastech se vyskytuje již pouze ojediněle. Z důvodu absence srážek v hladiny toků v povodí Moravy a Dyje během uplynulého týdne celkově mírně klesaly. Průměrné průtoky za posled ní tři dny se průtoky v povodí Dyje pohybují v rozmezí 10 – 40 % průměrných únorových hodnot. Nižší hodnoty průtoků jsou především v profilech pod vodními nádržemi, kde probíhá plnění zásobních prostor. V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 20 – 40 % dubnových hodnot. Závěrovým profilem ve Strážnici protéká největší moravskou řekou Moravou 27 % dubnového normálu.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 9. 4. 2020

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

2,047

1,280

6,302

32

setrvalý stav

2

Svratka

Židlochovice

7,610

4,460

23,845

32

setrvalý stav

3

Jihlava

Ivančice

2,873

2,490

18,366

16

setrvalý stav

4

Dyje

Ladná

12,630

9,500

63,798

20

setrvalý stav

5

Morava

Moravičany

8,683

4,010

33,042

26

setrvalý stav

6

Morava

Olomouc

16,817

5,490

48,522

35

mírný pokles

7

Bečva

Dluhonice

5,376

2,080

26,839

20

setrvalý stav

8

Morava

Strážnice

26,410

9,100

99,565

27

mírný pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

3) Vodní nádrže

Většina významných nádrží v povodí Moravy a Dyje má plné nebo téměř plné zásobní prostory. Vzhledem k poklesu přítoků jsou hladiny v nádržích většinou setrvalé. Nadále platí, že z nádrží dlouhodobě vypouštíme nezbytné minimum. Vodárenské odběry jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích. Z nádrží bude i nadále vypouštěno požadované minimální množství. V případě naplnění nádrží se vypouští veškerý přitékající přítok a hladina se udržuje v úrovni maximální zásobní hladiny.

Již se objevují první požadavky na navýšení odběrů z vodních toků pro zemědělské účely, což vede k navýšení odtoků z nádrží, především z VD Vranov.

Za uplynulý týden hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly setrvalé. Celkový objem zadržené vody ve významných vodních nádržích PM byl cca 0,8 mil. m3.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích 1. 4. 2020

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění

Přítok

Odtok

Tendence

Změna hladiny

 + / –

 

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(popis)

m

tis.m3

1

Vranov

Dyje

346,07

80

2,870

2,870

setrvalý

0,03

186

2

Znojmo

Dyje

225,31

94

3,150

3,000

setrvalý

0,03

15

3

Nové mlýny

Dyje

170,16

100

11,500

13,000

setrvalý

0,02

500

4

Brno

Svratka

228,81

96

4,100

4,100

setrvalý

0,02

39

5

Mostiště

Oslava

477,05

100

0,470

0,460

setrvalý

-0,03

-19

6

Vír

Svratka

464,41

100

1,660

1,520

setrvalý

-0,04

-54

7

Hubenov

Maršovský p.

522,08

100

0,080

0,018

setrvalý

0,00

8

8

Letovice

Křetínka

357,59

73

0,320

0,320

setrvalý

0,00

1

9

Landštejn

Pstruhovec

571,53

84

0,030

0,010

setrvalý

0,00

2

10

Jevišovice

Jevišovka

328,68

100

0,030

0,023

setrvalý

-0,03

-2

11

Nová Říše

Olšanský p.

554,18

92

0,029

0,005

setrvalý

-0,01

-2

12

Dalešice

Jihlava

377,95

82

2,460

1,280

setrvalý

0,05

214

13

Výrovice

Jevišovka

233,02

100

0,117

0,117

setrvalý

-0,03

-17

14

Opatovice

Haná

324,20

36

0,040

0,015

setrvalý

-0,03

-8

15

Fryšták

Fryštácký p.

245,31

79

0,060

0,040

setrvalý

0,04

16

16

Luhačovice

Luhačovický p.

279,84

100

0,080

0,115

setrvalý

-0,08

-18

17

Ludkovice

Ludkovický p.

284,16

100

0,029

0,016

setrvalý

0,01

1

18

Bojkovice

Kolelač

320,83

99

0,024

0,009

setrvalý

0,00

1

19

Koryčany

Kyjovka

303,24

63

0,036

0,009

setrvalý

-0,05

-9

20

Slušovice

Dřevnice

316,22

98

0,110

0,041

setrvalý

-0,06

-34

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

561,00

98

0,062

0,053

setrvalý

0,01

1

22

Bystřička

Bystřička

376,11

87

0,260

0,340

setrvalý

0,08

17

23

Plumlov

Hloučela

273,54

99

0,063

0,128

setrvalý

-0,02

-11

24

Karolínka

Stanovnice

518,15

87

0,115

0,055

setrvalý

-0,08

-27

25

Boskovice

Bělá

427,50

87

0,088

0,036

setrvalý

0,07

31

4) Předpokládaný vývoj

Oblast vysokého tlaku vzduchu nad východní Evropou bude dále slábnout a přes naše území přejde ve čtvrtek slabá studená fronta od severozápadu. V dalších dnech se bude přesouvat přes střední Evropu k jihovýchodu tlaková výše. Během Velikonočního pondělí přejde přes naše území k jihovýchodu studená fronta a za ní k nám přechodně pronikne studený vzduch od severu. V dalších dnech týdne se do střední Evropy bude od severozápadu rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu.

Vzhledem k meteorologické situaci očekáváme v následujících dnech i nadále zvolna klesající tendenci hladin většiny vodních toků na našem území.

V Brně dne 9. 4. 2020

Ing. Tomáš Kříž

vodohospodářský dispečink PM