Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 22. 3. 2017

1) Meteorologická situace, týden 13.3. – 19.3.2017 (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 22. 3. 2017):

V pondělí a v úterý ovlivňoval počasí ve střední Evropě pás vyššího tlaku vzduchu táhnoucí se ze západní až do severovýchodní Evropy. Ve středu přecházel okludující frontální systém od severozápadu. Ve čtvrtek se nad naše území rozšířila tlaková výše, která ale rychle zeslábla a od pátku přecházely přes naše území v čerstvém západním až severozápadním proudění frontální systémy.

Od pondělí do čtvrtka se vyskytovaly jen ojediněle, spíš na horách s úhrny do 2 mm, zpočátku to bylo na horách sněžení, postupně déšť nebo mrholení. V pátek se postupně rozšířily na většinu území a nejvydatnější byly na horách (15 mm Přebuz, Prášily). Během víkendu se vyskytly na celém území. Největší úhrny v sobotu: 50 mm Prášily, 48 mm Špičák, 45 mm Zakletý vrch, 42 mm Orlické Záhoří. V neděli už úhrny nebyly tak vysoké: 37 mm Medvědín, 33 mm Labská bouda, 26 mm Josefův Důl. Na horách střídavě pršelo a sněžilo, v sobotu dopoledne sněžilo na severovýchodě i ve středních polohách.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (15. 3. 2017 – 21. 3. 2017)

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

Raškov

22,7

Podhradí

23,9

Valašské Meziříčí

13,4

Ptáčov

14,7

Moravská Třebová

25,4

Jimramov

19,9

Opatovice

12,3

Nové Mlýny

12,3

Slušovice

15,2

Brno

11,8

Uherský Brod

8,9

Boskovice

11,5

Nebezpečné jevy: Největší nárazy větru se vyskytly v sobotu a v noci ze soboty na neděli: Dolní Morava-Slaměnka 28 m/s, Lysá hora 27 m/s. V současnosti není v platnosti žádná výstražná informace.

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 22. 3. 2017):

V povodí Moravy a Dyje byly hladiny toků v průběhu týdne mírně rozkolísané, v závěru týdne po vydatnějších srážkách převažovaly mírné vzestupy hladin. Celkově se hladiny oproti minulému týdnu změnily o – 5 až +20 cm. Průměrné týdenní vodnosti toků byly celkově větší v povodí Moravy (150 až 30 d. p.). V méně vodných tocích povodí Dyje bylo rozpětí 300 až 90 d. p.. Podobně i průměrné průtoky neovlivněných toků zůstaly v porovnání s dlouhodobými březnovými průměry v celém povodí podprůměrné s 20 až 80 % QIII. Nejmenší průměry se vyskytly v povodí Hloučely, Romže, Brodečky, Řečice, Pstruhovce, Jevišovky, Rokytky, Bělé a Litavy (7 až 17 % QIII). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 36 % QIII a Dyjí v Ladné 20 % QIII.

Přehled průměrných a max. průtoků za týden 13. 3. 2017 – 19. 3. 2017

Tok

Profil

Prům. týd. Q

(m3/s)

Q III

(m3/s)

Vodnost

(% Q II)

max Q

(m3/s)

datum

min Q

(m3/s)

datum

Morava

Olomouc

25,6

53,3

48

36,6

19.3.

22,3

17.3.

Bečva

Dluhonice

15,5

36,4

43

26,9

19.3.

10,9

17.3.

Morava

Strážnice

43,1

120

36

28,9

13.3.

33,6

17.3.

Svratka

Židlochovice

8,60

28,9

28

11,2

18.3.

6,47

16.3.

Jihlava

Ivančice

3,67

21,6

17

6,68

16.3.

1,79

15.3.

Dyje

Ladná

15,1

68,3

22

18,0

13.3.

12,9

18.3.

 V polohách do 800 m n. m. se sněhová pokrývka většinou již nevyskytuje. Na hřebenech Šumavy, Krkonoš, Jizerských a Orlických hor, Jeseníků a Beskyd se sněhová pokrývka mírně snížila a vodní hodnota se mírně zvýšila nebo zůstala na stejné úrovni jako před týdnem. Dnes ráno bylo naměřeno nejvíce sněhu na hřebenech Šumavy, Jizerských hor a Krkonoš, např. v Krkonoších na Lysé hoře leží 148 cm sněhu a 589 mm vodní hodnoty, nad Voseckou boudou je 131 cm sněhu a 660 mm vodní hodnoty a na Šumavě v nadmořské výšce 1350 m n. m. poblíž Březníku 132 cm.

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 20. 3. 2017 činil cca 331 mil. m3, což představuje v průměru cca 4,2 mm (4,2 litru na jeden metr čtvereční).

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce v povodí Moravy a Dyje k 20. 3. 2017 činil cca 31,3 mil. m3.

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech

4) Vodní nádrže:

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky dle platných manipulačních řádů. V současné době dochází u většiny nádrží k plnění uvolněných zásobních prostor. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Opatovice a VD Vír platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 57 % (Letovice), 63 % (Vír) až po 100%.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 22. 3. 2017

Název VD

Vodní tok

Plocha

Hladina

Naplnění k zás. hl.

Odtok

Tendence hladiny

Změna hladiny

(km2)

(m n.m.)

(%)

(m3/s)

(popis)

(m)

Vranov

Dyje

2211,3

346,25

87

3,190

vzestup

1,04

Znojmo

Dyje

2464,1

225,23

95

5,970

slabý pokles

-0,27

Nové mlýny

Dyje

11853

170,20

100

11,000

setrvalý

0,08

Brno

Svratka

1586,2

227,53

80

2,320

vzestup

1,23

Mostiště

Oslava

222,8

476,94

100

1,230

vzestup

0,65

Vír

Svratka

410,5

453,44

63

2,470

vzestup

0,97

Hubenov

Maršovský p.

20,24

522,13

101

0,151

setrvalý

0,09

Letovice

Křetínka

126,32

355,01

57

0,115

vzestup

0,38

Landštejn

Pstruhovec

12,7

571,04

81

0,008

vzestup

0,36

Jevišovice

Jevišovka

140,17

327,84

88

0,857

vzestup

0,55

Nová Říše

Olšanský p.

21,31

553,89

88

0,010

slabý vzestup

0,10

Dalešice

Jihlava

1138,3

375,48

82

1,910

vzestup

0,60

Výrovice

Jevišovka

382,5

232,58

94

0,131

vzestup

0,41

Opatovice

Haná

40,88

326,11

76

0,049

setrvalý

0,02

Fryšták

Fryštácký p.

43,68

245,44

92

0,090

slabý vzestup

0,11

Luhačovice

Luhačovický p.

44,87

279,79

100

0,163

slabý vzestup

0,18

Ludkovice

Ludkovický p.

13,1

283,59

90

0,013

slabý vzestup

0,14

Bojkovice

Kolelač

13,81

320,86

100

0,056

setrvalý

0,00

Koryčany

Kyjovka

27,28

304,57

79

0,024

setrvalý

0,06

Slušovice

Dřevnice

42,4

314,31

83

0,041

slabý vzestup

0,14

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

14,4

560,90

96

1,240

setrvalý

0,02

Bystřička

Bystřička

64,01

375,09

81

2,010

setrvalý

0,05

Plumlov

Hloučela

118,5

272,02

74

0,119

slabý vzestup

0,21

Karolínka

Stanovnice

22,8

519,38

97

1,066

slabý vzestup

0,23

Boskovice

Bělá

57,78

428,51

96

0,165

slabý vzestup

0,14

5) Předpokládaný vývoj (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 22. 3. 2017)

Nad střední Evropou se bude vlnit frontální rozhraní mezi teplým vzduchem na jihovýchodě a chladným na severozápadě, během čtvrtka a pátku bude zvolna slábnout. Od soboty bude počasí u nás ovlivňovat okraj tlakové výše, jejíž střed se bude udržovat nad Britskými ostrovy. V neděli přejde přes naše území od severu studená fronta.

Situace na tocích se nebude dnes ani zítra výrazněji měnit. Toky budou i nadále převážně rozkolísané, podhorské toky budou i nadále pozvolna klesat.

Ve středu bude sněhová pokrývka v nejvyšších polohách slabě přibývat, do konce týdne pak bude sníh pozvolna ubývat.

V Brně dne 22. 3. 2017

Ing. Tomáš Kříž

Vodohospodářský dispečink PM