Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 11. 1. 2017

1) Meteorologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 11. 1. 2017):

V pondělí 2. 1. přešla od severozápadu studená fronta, za kterou k nám začal pronikat studený a vlhký vzduch. V dalších dnech k nám kolem tlakové níže postupující ze Skandinávie přes Pobaltí nad Rusko zesiloval příliv studeného, původem arktického vzduchu od severu. V něm zasahovala na naše území od západu oblast vysokého tlaku vzduchu, která během víkendu částečně zeslábla. V noci na neděli dorazila na naše území od severozápadu okluzní fronta, která se nad Čechami rozpadla.

Celý týden byl na srážky poměrně bohatý. Vysoké úhrny srážek, především sněhových, byly zaznamenány v první polovině týdne a to hlavně na horách. Vydatně sněžilo zejména na severu území. V první polovině týdne se sněžení vyskytovalo v průměru na většině území, v úterý padal v polohách pod 400 m přechodně i déšť se sněhem. V úterý a ve středu spadlo v průměru přes 4 mm srážek (úterý 4,2 mm, středa 4,7 mm). Vysoké úhrny zachytily srážkoměry na severu území (v úterý východočeská oblast 8,3 mm, severočeská 6,7 mm, ve středu východočeská oblast 8,6 mm, severočeská 7,9 mm), nejvyšší v Krkonoších a Jizerských horách, kde se úhrny pohybovaly nejčastěji mezi 15 až 40 mm. Od čtvrtka do neděle byly srážky již významně slabší, úhrny se většinou pohybovaly do 3 mm, s maximálními hodnotami nejčastěji kolem 5 mm. Ve čtvrtek se vyskytovaly místy sněhové přeháňky, v úhrnech bez větších regionálních rozdílů, četnější sněžení se opět vyskytlo na horách (spadlo v průměru 0,7 mm, maximum Lysá hora 9,7 mm). V sobotu sněžilo na většině území Čech a západu Moravy (průměr 1,4 mm), v neděli se sněžení vyskytlo především v centrální části Čech, kde v průběhu dne sláblo (0,3 mm). Pátek 6. 1. byl jediným dnem týdne, kdy se srážky vyskytly zcela výjimečně a to pouze na horách.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (4. 1. 2017 – 10. 1. 2017)

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

Raškov

6.1

Podhradí

3,4

Valašské Meziříčí

1,6

Ptáčov

4,3

Moravská Třebová

10,8

Jimramov

11,0

Opatovice

2,8

Nové Mlýny

1,7

Slušovice

7,1

Brno

4,5

Uherský Brod

2,7

Boskovice

4,9

Nebezpečné jevy

V úterý a ve středu se v polohách do 600 m tvořila nová sněhová pokrývka, na horách vysoká sněhová pokrývka. V úterý a ve středu foukal vítr v nárazech, v nížinách ojediněle kolem 20 m/s, na horách s nárazy i přes 30 m/s. Vítr v kombinaci se sněžením vytvářel od úterý do čtvrtka od vyšších, přechodně středních poloh sněhové jazyky. Na horách se ve stejném období vytvářely závěje. Na horách na severu se kupily závěje již od vyšších poloh. Od pátku sužoval ČR silný nebo velmi silný mráz. V pátek v noci postihl celou ČR silný mráz, západní a severovýchodní Čechy, sever Moravy a Slezsko velmi silný mráz. V sobotu se silný mráz vyskytl již jen na severu a východě Moravy.

V současnosti je v platnosti Předpovědní výstražná informace na jevy:

Ledovka Sněhové jazyky Nová sněhová pokrývka, platí pro celé území České republiky, platnost od 11.01.2017 11:00 do 12.01.2017 12:00

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 4. 1. 2017):

Hladiny některých vodních toků v povodí Moravy byly během uplynulého týdne ovlivněny velmi nízkými teplotami a výskytem ledových jevů. Hladiny ledem neovlivněných toků byly během týdne převážně mírně rozkolísané nebo setrvalé. Rozdíly hladin se pohybovaly většinou v rozmezí od -10 do +4 cm. Nejvyšší týdenní pokles hladiny zaznamenala Bečva v Dluhonicích (-14 cm). Průměrné týdenní vodnosti neovlivněných toků se pohybovaly ponejvíce mezi 330–150 d. p. Nejvíce vodné byly Malá Haná v Opatovicích (90 d. p.) a Haná ve Vyškově (120 d. p.). V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry se průtoky na většině neovlivněných toků pohybovaly během týdne nejčastěji v rozmezí 15–65 % QI. Nejmenších průtoků dosahovala Litava v Brankovicích (13 % QI), největších naopak Křetinka v Letovicích (72 % QI). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici protékalo průměrně 40 % QI a Dyjí v Ladné 39 % QI.

Přehled průměrných a max. průtoků za týden 2. 1. 2017 – 8. 1. 2017

Tok

Profil

Prům. týd. Q

(m3/s)

Q I

(m3/s)

Vodnost

(% Q I)

max Q

(m3/s)

datum

min Q

(m3/s)

datum

Morava

Olomouc

11,1

28,4

39

14,9

4.1.

6,25

8.1.

Bečva

Dluhonice

5,74

16,9

34

9,40

3.1.

2,42

7.1.

Morava

Strážnice

24,8*

62,0

40

39,0

7.1.

11,6

2.1.

Svratka

Židlochovice

5,44

15,7

35

7,20

4.1.

3,78

6.1.

Jihlava

Ivančice

3,51*

9,97

35

6,65

8.1.

2,63

4.1.

Dyje

Ladná

13,3

34,3

39

16,0

7.1.

10,5

4.1.

* stanice ovlivněna ledovými jevy.

Mapy Poměru k dlouhodobému měsíčnímu průměru a Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech v současnosti nejsou k dispozici. Většina stanic je ovlivněna ledovými jevy a zobrazované informace by tak byly zavádějící.

3) Vodní nádrže:

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky dle platných manipulačních řádů. V současné době jsou přítoky do nádrží většinou setrvalé. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od minim 47 % (Jevišovice), 52 % (Ludkovice) až po 100%.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích:

Název VD

Vodní tok

Plocha

Hladina

Naplnění k zás. hl.

Odtok

Tendence hladiny

Změna hladiny

(km2)

(m n.m.)

(%)

(m3/s)

(popis)

(cm)

Vranov

Dyje

2211,3

342,81

69

11,400

setrvalý

-0,05

Znojmo

Dyje

2464,1

225,47

98

2,880

setrvalý

-0,06

Nové mlýny

Dyje

11853

170,11

100

15,000

setrvalý

-0,01

Brno

Svratka

1586,2

225,10

54

2,610

setrvalý

-0,05

Mostiště

Oslava

222,8

473,31

73

0,428

slabý pokles

-0,20

Vír

Svratka

410,5

449,77

53

1,940

pokles

-0,42

Hubenov

Maršovský p.

20,24

521,30

89

0,014

setrvalý

-0,06

Letovice

Křetínka

126,32

355,59

61

0,549

slabý pokles

-0,26

Landštejn

Pstruhovec

12,7

570,34

73

0,014

setrvalý

-0,02

Jevišovice

Jevišovka

140,17

326,08

47

0,088

setrvalý

-0,02

Nová Říše

Olšanský p.

21,31

553,63

84

0,077

setrvalý

-0,02

Dalešice

Jihlava

1138,3

374,11

78

2,010

pokles

-0,61

Výrovice

Jevišovka

382,5

232,08

86

0,131

slabý vzestup

0,14

Opatovice

Haná

40,88

327,22

83

0,049

setrvalý

-0,06

Fryšták

Fryštácký p.

43,68

244,76

77

0,080

setrvalý

-0,02

Luhačovice

Luhačovický p.

44,87

278,70

79

0,094

slabý pokles

-0,10

Ludkovice

Ludkovický p.

13,1

281,13

52

0,037

setrvalý

-0,08

Bojkovice

Kolelač

13,81

320,46

93

0,022

setrvalý

-0,09

Koryčany

Kyjovka

27,28

304,34

77

0,024

setrvalý

-0,05

Slušovice

Dřevnice

42,4

313,41

77

0,041

setrvalý

-0,10

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

14,4

560,73

93

0,028

setrvalý

-0,04

Bystřička

Bystřička

64,01

376,44

98

0,736

setrvalý

-0,08

Plumlov

Hloučela

118,5

271,21

61

0,203

slabý pokles

-0,14

Karolínka

Stanovnice

22,8

518,05

88

0,060

setrvalý

-0,09

Boskovice

Bělá

57,78

427,64

89

0,099

setrvalý

-0,05

4) Předpokládaný vývoj (převzato ze zprávy ČHMÚ)

Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše nad východní Evropou. Ve středu odpoledne bude postupovat přes naše území k jihovýchodu okluzní fronta. V dalších dnech budou kolem tlakové níže nad Skandinávií v severozápadním, postupně severním proudění postupovat přes střední Evropu frontální systémy. V závěru období bude proudit mezi tlakovou výší nad Skandinávií a tlakovou níží nad centrálním Středomořím na naše území studený vzduch od severovýchodu.

Většina měrných profilů nadále zaznamenává vzdutí hladin ledovými jevy. Hladiny ledem neovlivněných toků jsou setrvalé se slabým kolísáním nebo slabě klesají. Průtoky vzhledem k dlouhodobým lednovým průměrům dosahují nejčastěji 30 až 110 % QI.

V následujícím týdnu předpokládáme, že zásoby vody ve sněhové pokrývce budou přibývat zejména ve středních a vyšších nadmořských výškách.

V Brně dne 11. 1. 2017

Ing. Tomáš Kříž, Ing. Ondřej Zezula

Vodohospodářský dispečink PM