Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci na vodních tocích a vodních dílech při výskytu hydrologického sucha v povodí spravovaném státním podnikem Povodí Moravy, s.p.

1) Zpráva vydána dne 5. 12. 2018

2) Meteorologická a hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ z 5. 12. 2018)

Mezi tlakovou níží nad jižní Evropou a tlakovou výší nad severní Evropou k nám proudil studený vzduch od severovýchodu. Uprostřed týdne tlaková výše postoupila nad východní Evropu a současně se nad severozápadní Evropou se začala prohlubovat brázda nízkého tlaku vzduchu. Mezi nimi k nám postupně začal ve vyšších vrstvách atmosféry proudit teplý vzduch. V závěru období ze západní do střední Evropy postupovaly okludující frontální systémy.

V pondělí se srážky vyskytovaly jen na jihu území a to zejména na jihu Čech (průměr srážek v Jihočeském kraji 5,6 mm) ve formě deště, od vyšších poloh pak ve sněžení. V úterý se zpočátku slabé srážky vyskytovaly na jihu území. Ve středu a ve čtvrtek se srážky nevyskytovaly. V pátek se srážky vyskytovaly zejména v západní polovině území, kdy padal déšť většinou mrznoucí s tvorbou silné ledovky (průměrné množství srážek v Čechách 4,1 mm, na Moravě a ve Slezsku 0,6 mm). V sobotu se zpočátku místy vyskytoval mrznoucí déšť nebo sněžení, postupně bylo beze srážek (průměrné srážky 0,3 mm). V neděli přecházel frontální systém a od západu se postupně na celém území vyskytovaly srážky ve formě deště, v západní polovině Moravy se pak jednalo o mrznoucí déšť s tvorbou silné ledovky (průměrné množství srážek bylo 6,7 mm). Nejvíce srážek spadlo v neděli na stanici Šindelová 27 mm.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (28. 11. 2018 – 4. 12. 2018)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

24,1

Podhradí

9,1

2

Valašské Meziříčí

12,2

Ptáčov

7,8

3

Moravská Třebová

16,5

Jimramov

24,9

4

Opatovice

8,2

Nové Mlýny

11,0

5

Slušovice

6,0

Brno

11,5

6

Uherský Brod

10,5

Boskovice

9,9

Sníh

V neděli byla sněhová pokrývka, jen v nejvyšších částech hor: Plechý (Šumava) 15 cm, Březník a Labská bouda 8 cm, Luční bouda 5 cm, Šerák, Churáňov a Pec pod Sněžkou 4 cm.

Přijatá opatření

Vodoprávní úřady, městské a obecní úřadyvydaly v průběhu léta Opatření veřejné povahy omezující nebo zakazující nakládání s povrchovými vodami na celém území, případně z vyjmenovaných toků. V současné době jednotlivé úřady opatření postupně odvolávají a zákazy ruší.

Nebezpečné jevy: V pátek se v západní polovině Čech při dešti tvořila silná ledovka. Další významná epizoda s tvorbou ledovky nastala v neděli a to zejména v západní polovině Moravy.

3) Vodní toky v hlavních profilech k 5. 12. 2018

Počet profilů (PM a ČHMÚ) pod hranicí sucha: 17 % – 23 z celkového počtu 137 stanic se stanoveným limitem sucha.

V povodí Moravy a Dyje v průběhu týdne celkově převažovaly setrvalé stavy nebo slabé kolísání hladin, nejčastěji v rozmezí od -8 do +4 cm, jen ojediněle i více (Brtnice v Brtnici -28 cm). Průměrné týdenní vodnosti toků se většinou pohybovaly v intervalu od 300 do 364 d. p. Průměrné týdenní průtoky neovlivněných toků zůstaly převážně podprůměrné a v porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry odpovídaly nejčastěji 10 až 45 % QXI. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 19 % QXI a Dyjí v Ladné 30 % QXI. Celkově v povodí Moravy v 61 %, resp. v povodí Dyje ve 31 % hlásných profilů průtok dosahoval méně než 25 % QXI.

Celkem v povodí Moravy po Dyji mělo průtok pod úrovní Q355d 51 % hlásných profilů (6 % pod Q364d) a v povodí Dyje pod úrovní Q355d cca 48 % hlásných profilů (15 % pod Q364d).

č

Vodní tok

Profil

Vodní stav

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(cm)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

76

1,460

1,280

3,335

44

Rozkolísaná

2

Svratka

Židlochovice

51

3,840

4,460

12,124

32

Mírný vzestup

3

Jihlava

Ivančice

101

1,840

2,490

7,678

24

Setrvalý stav

4

Dyje

Ladná

15

9,070

9,500

27,423

33

Setrvalý stav

5

Morava

Moravičany

99

13,700

4,010

14,130

97

Vzestup

6

Morava

Olomouc

91

8,920

5,490

22,073

40

Vzestup

7

Bečva

Dluhonice

120

4,850

2,080

15,094

32

Vzestup

8

Morava

Strážnice

92

9,130

9,100

49,968

18

Vzestup

Pozn.: 1) Limit sucha – neovlivněný průtok 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Stručný popis – klesá, mírně klesá, setrvalý stav, mírně stoupá, stoupá

4) Vybrané vodní nádrže

  Název VD  Vodní tok  Hladina  Naplnění  Přítok  Odtok  Tendence hladiny Změna hladiny
 
      m n.m. % m3/s m3/s (slovní popis) m
1 Vranov Dyje 340,66 44 3,510 2,440 setrvalý 0,05
2 Znojmo Dyje 225,48 98 3,000 2,900 slabý vzestup 0,23
3 Nové mlýny Dyje 169,15 65 11,100 9,000 setrvalý -0,06
4 Brno Svratka 226,83 67 1,900 1,900 slabý pokles -0,12
5 Mostiště Oslava 472,97 68 0,440 0,280 slabý pokles -0,22
6 Vír Svratka 444,89 37 1,370 0,850 slabý pokles -0,26
7 Hubenov Maršovský p. 518,06 32 0,074 0,004 setrvalý -0,08
8 Letovice Křetínka 351,58 25 0,190 0,120 setrvalý -0,07
9 Landštejn Pstruhovec 570,24 68 0,032 0,010 setrvalý -0,04
10 Jevišovice Jevišovka 326,69 27 0,029 0,029 pokles -0,37
11 Nová Říše Olšanský p. 551,27 47 0,041 0,010 setrvalý -0,04
12 Dalešice Jihlava 374,35 59 1,730 0,960 slabý vzestup 0,10
13 Výrovice Jevišovka 231,71 79 0,100 0,100 setrvalý 0,02
14 Opatovice Haná 319,45 14 0,041 0,014 slabý pokles -0,10
15 Fryšták Fryštácký p. 244,71 53 0,115 0,040 setrvalý 0,00
16 Luhačovice Luhačovický p. 276,28 20 0,102 0,032 setrvalý 0,04
17 Ludkovice Ludkovický p. 279,46 21 0,027 0,005 slabý pokles -0,10
18 Bojkovice Kolelač 317,93 52 0,019 0,008 slabý pokles -0,12
19 Koryčany Kyjovka 297,54 18 0,025 0,010 setrvalý -0,03
20 Slušovice Dřevnice 312,15 61 0,109 0,041 slabý pokles -0,16
21 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,03 78 0,305 0,053 setrvalý 0,08
22 Bystřička Bystřička 376,72 103 0,610 0,100 slabý vzestup 0,18
23 Plumlov Hloučela 271,06 55 0,022 0,132 slabý pokles -0,18
24 Karolínka Stanovnice 512,22 49 0,389 0,040 slabý pokles -0,26
25 Boskovice Bělá 413,77 15 0,029 0,068 slabý pokles -0,11

Celkové shrnutí: Na všech vodních dílech zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů, případně mimořádných manipulací. V současné době dochází i nadále na většině nádrží k poklesu hladin v důsledku celkově nízkých přítoků. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely a dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Opatovice, VD Koryčany, VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 25 % (Letovice) až po 98 % (Bystřička).

Celkový objem vody nadlepšené v tocích pod nádržemi byl za uplynulý týden cca 1,6 mil. m3.

5) Důležité informace a popis nejkritičtějších míst

Nadále pokračuje období dlouhodobého sucha. Na vodních dílech Vranov, Vír, Hubenov a Nová Říše byly schválené mimořádné manipulace spočívající ve snížení odtoku z vodních děl, které by měly zpomalit a omezit klesání hladin v nádržích.

6) Předpokládaný vývoj

Ve středu bude přes střední Evropu k východu postupovat tlaková výše, za ní budou přes naše území od západu postupovat frontální systémy a v sobotu k nám bude přechodně proudit chladnější vzduch od západu. V neděli postoupí ze západní do střední Evropy brázda nízkého tlaku vzduchu, která bude postupovat dále k východu a bude ovlivňovat počasí u nás. V jejím týlu k nám začátkem příštího týdne začne proudit studený vzduch od severozápadu až severu.

Zpracoval: V Brně dne 5. 12. 2018, Ing. Tomáš Kříž, Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.