Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 18. 5. 2016, 14:00 hod

1) Meteorologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ):

Na začátku týdne ovlivňovala počasí u nás tlaková níže nad západní Evropou. Kolem ní k nám proudil teplý vzduch od jihu až jihovýchodu. Postupně se tato tlaková níže přesunula přes střední Evropu k východu a po její zadní straně a přechodu studené fronty od severozápadu k nám od soboty začal proudit studený vzduch od severu.

V pondělí a ve středu pršelo jen ojediněle na východě Moravy a spadlo do 5 mm srážek. V úterý pršelo na severní Moravě a ve Slezsku místy a napršelo nejvíc 15 mm. Ve čtvrtek a v pátek pršelo na většině území republiky. Nejvyšší úhrny byly v pátek, 35 mm spadlo na Lysé hoře a na Bumbálce v Beskydech.

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ):

Hladiny sledovaných vodních toků v povodí Moravy byly po většinu týdne setrvalé či mírně rozkolísané. Na konci týdne došlo v důsledku srážek u některých sledovaných toků k mírným přechodným vzestupům hladin. Rozdíly hladin se pohybovaly většinou v rozmezí od -9 do +30 cm. Nejvyšší týdenní vzestup zaznamenala Bečva v Dluhonicích (+36 cm). Průměrné týdenní vodnosti se pohybovaly ponejvíce mezi 300–90 d. p.. Více vodné (60 d. p.) byly Jevíčka v Chornici, Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích a Kyjovka v Kyjově. V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry se průtoky na většině sledovaných toků pohybovaly během týdne nejčastěji v rozmezí 20–90 % QV. Více vodná byla například Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích (118 % QV) či Jevíčka v Chornici (112 % QV). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici protékalo průměrně 45 % QV a Dyjí v Nových Mlýnech 55 % QV.

Předpokládaný vývoj

Po přední straně brázdy nižšího tlaku vzduchu nad západní Evropou k nám začne proudit teplejší vzduch od jihozápadu. Ve čtvrtek postoupí ze západní do střední Evropy rozpadající se okluzní fronta, za kterou se začne v teplém vzduchu rozšiřovat nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu od západu. V neděli a v pondělí bude od západu přecházet přes naše území studená fronta a za ní k nám bude proudit chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu, který v závěru období zeslábne.

Hladiny sledovaných toků jsou převážně setrvalé či mírně rozkolísané. Místy zvolna klesají. V porovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc květen se průtoky pohybují nejčastěji v rozmezí 10 až 80 % QV. Vlivem manipulací na vodních dílech je více vodný střední tok Dyje mezi VD Vranov a VD Nové Mlýny.

3) Vodní toky v hlavních profilech:

Stav ve vybraných profilech (průměr za posledních 24 hodin):

Vodní tok

Profil

(název stanice)

Průtok (m3/s)

Vodnost

(% QV)

dosažená

m-dennost

Tendence stavu

Dyje

Podhradí

4,20

54

Q180

mírný pokles

Oslava

Oslavany

1,40

39

Q180

mírný pokles

Jihlava

Ivančice

4,40

39

Q270

mírný pokles

Svitava

Bílovice nad Svitavou

2,50

50

Q180

mírný pokles

Svratka

Veverská Bítýška

4,90

56

Q180

mírný pokles

Svratka

Židlochovice

8,30

50

Q180

ovlivněno manipulací

Dyje

Ladná

20,0

56

Q210

ovlivněno manipulací

Morava

Moravičany

8,20

41

Q180

mírný pokles

Bečva

Dluhonice

9,30

50

Q90

mírný pokles

Dřevnice

Zlín

0,80

35

Q180

mírný pokles

Olšava

Uherský Brod

1,30

58

Q180

mírný pokles

Morava

Strážnice

29,6

44

Q180

mírný pokles

 Hranice sucha (podkročení průtoku Q355d) na tocích ve správě PM neregistrujeme.

4) Vodní nádrže:

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky dle platných manipulačních řádů. V současné době jsou přítoky do nádrže většinou setrvalé. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí 90 – 100%.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích:

Název VD

Vodní tok

Plocha

Hladina

Naplnění k zás. hl.

Odtok

Tendence hladiny v nádrži

Změna hladiny

   

km2

m n.m.

%

m3/s

(popis)

cm/týden

Vranov

Dyje

2211,3

347,80

96

3,480

pokles

-0,25

Brno

Svratka

1586,2

228,73

95

4,030

setrvalý

-0,05

Mostiště

Oslava

222,8

476,79

99

0,464

setrvalý

-0,03

Vír

Svratka

410,5

463,97

98

2,980

pokles

-0,12

Letovice

Křetínka

126,32

360,08

100

0,342

setrvalý

0,01

Luhačovice

Luhačovický p.

44,87

279,72

99

0,089

setrvalý

0,04

Bystřička

Bystřička

64,01

375,87

90

0,360

vzestup

0,18

Plumlov

Hloučela

118,5

273,56

100

0,141

setrvalý

-0,03