Aktuální zpravodajství


Informační zpráva č. 9

o situaci na tocích a vodních dílech v povodí spravovaném Povodím Moravy, s.p.

1) Zpráva vydána dne: 28. 2. 2024

2) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 19. 2. - 25. 2. 2024)

Uplynulý týden byl ve znamení přechodu několika front, či frontálních systémů. V pondělí se v brázdě nízkého tlaku vzduchu přesouvala přes střední Evropu dále na východ okluzní fronta. Další okluzní fronta přes naše území postupovala v úterý a za ní se k nám přechodně rozšířil nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu od jihozápadu. Ve středu přecházel přes střední Evropu dále na východ okludující frontální systém. Další frontální systém přecházel přes naše území ve čtvrtek. V pátek se ve střední Evropě vlnila studená fronta a o víkendu jsme se nacházeli na přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu na západní Evropou.

 

V uplynulém týdnu se vyskytovaly na území povodí Moravy a Dyje srážky s týdenním úhrnem do 40 mm. Největší úhrny zaznamenaly stanice Raškov (39,6 mm) a Jindřichov (37,3 mm).

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

39,6

7

Podhradí nad Dyjí

11,5

2

Valašské Meziříčí

19,7

8

Ptáčov

8,7

3

Moravská Třebová

16,0

9

Jimramov

18,2

4

Opatovice

17,1

10

Nové Mlýny dolní

7,6

5

Fryšták

21,6

11

Brno

9,7

6

Horní Bečva

15,6

12

Blansko

13,5

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (21. 2. 2024 – 28. 2. 2024)

3) Hydrologická situace

Hladiny neovlivněných toků mají klesající tendenci. Vodnosti neovlivněných toků se pohybují převážně v rozmezí 90 až 340 % dlouhodobého měsíčního průměru pro měsíc únor v povodí Moravy a 80 až 160 % v povodí Dyje.

Limity sucha (Q355) se v současné době na neovlivněných tocích nevyskytují.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 28. 2. 2024

c

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny 3)

(název stanice)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice n.S.

7,080

1,230

4,410

161

mírný pokles

2

Svratka

Židlochovice

23,479

4,320

17,400

135

rozkolísaná

3

Jihlava

Ivančice

19,729

2,400

11,600

170

setrvalá

4

Dyje

Ladná

52,350

9,140

42,500

123

setrvalá

5

Morava

Moravičany

49,729

3,450

19,300

258

pokles

6

Morava

Olomouc

105,258

4,470

33,100

318

pokles

7

Bečva

Dluhonice

26,767

1,780

21,500

124

pokles

8

Morava

Strážnice

155,043

8,000

72,200

215

pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

Sněhová pokrývka

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR je dle ČHMÚ k 26. 2. 2024 229 mil. m3, což představuje v průměru cca 2,9 mm (2,9 litru na jeden metr čtvereční).

 

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území povodí Moravy a Dyje je dle ČHMÚ
k 26. 2. 2024 cca 36,14 mil. m3, což představuje v průměru cca 1,5 mm (1,5 litru na jeden metr čtvereční).

 

4) Podzemní vody (dle zprávy ČHMÚ za období 19. 2. - 25. 2. 2024)

Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně klesala (u 51 % mělkých vrtů), u 16 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles nebo velký pokles hladiny. Naopak k velkému vzestupu hladiny došlo pouze u 1 % mělkých vrtů. K mírnému zhoršení stavu došlo v povodí dolní Moravy z mimořádně na silně nadnormální, dále v povodí Bečvy ze silně na mírně nadnormální a v povodí Dyje z mírně nadnormálního na normální.

 

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 8. týdnu celkově silně nadnormální. Na zhruba polovině území ČR byla zaznamenána silně nebo mimořádně nadnormální vydatnost. Mírně nadnormální vydatnost byla v povodí Labe od Orlice po Jizeru, horní Vltavy, horní Ohře, Olše a Ostravice a Dyje. Normální vydatnost byla zaznamenána v povodí dolní Berounky, Labe od Vltavy po Ohři, dolní Ohře, Svratky a Svitavy, Jihlavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje. Mimořádně podnormální vydatnost byla pouze v povodí Ploučnice.

 

5) Vodní nádrže

Naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 43 do 100 %. Většina nádrží má plné nebo téměř plné zásobní prostory. Hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje mají převážně setrvalou nebo mírně stoupající tendenci.

Nádrž Letovice má snížené plnění zásobního prostoru z důvodu rekonstrukce. Nádrže Jevišovice, Fryšták a Brno mají hladinu sníženou na zimní úroveň podle manipulačních řádů.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně, dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.

V uplynulém týdnu bylo ve významných vodních nádržích v povodí Moravy a Dyje akumulováno cca 4,9 mil. m³ vody.


6) Předpokládaný vývoj (dle ČHMÚ)

Po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou k nám bude proudit teplejší vzduch od jihu. Brázda nízkého tlaku bude postupovat k východu a s ní spojený frontální systém ovlivní počasí u nás v pátek. Koncem období se do střední Evropy začne rozšiřovat výběžek tlakové výše od severu až severovýchodu.

 

V následujících dnech budou hladiny toků setrvalé případně budou slabě klesat nebo kolísat.

7) Přijatá opatření

Nadále platí vydaná opatření obecné povahy omezující, či zakazující obecné nakládání s povrchovými vodami na území těchto obcí, měst a ORP nebo jejich části:

Boskovice (Sulíkov, Štěchov, Letovice – Kladoruby) a Blansko (Dlouhá Lhota).

V Brně dne 28. 2. 2024

Vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p.