Povodňové zpravodajství

Informační zpráva č. 2 o situaci ze dne 28. 4. 2017 ve 13:00 hod

1) Hydrologická situace:

Během noci se zejména na Zlínsku vyskytly a i nadále se vyskytují velmi vydatné srážky, úhrny se pohybují do 50 mm/den. Nejvíce napršelo na Horní Bečvě, kde za posledních 24 hodiny napršelo 53 mm, Karolinka 45 mm, Valašské Meziříčí 44 mm. V současné době jsou srážky slabší do 3 mm/hod.

2) Vodní toky v hlavních profilech:

Dopoledne průtoky v horních stanicích kulminovaly až klesaly, avšak současný déšť tento trend pozastavil a průtoky jsou rozkolísané, vlivem dotoku stoupají průtoky ve středních a dolních úsecích. 

Na horních tocích již proběhly nebo se v nejbližších hodinách očekávají kulminace průtoků.

Vodní tok

Profil

(název stanice)

Stav (cm)

Průtok (m3/s)

SPA

N-letost

Limit pro SPA (cm)

Tendence

I.

II.

III.

Rožnovská Bečva

VD Horní Bečva-odtok

76

6,16

II.

50

60

100

řízený odtok z VD

Hutiský potok

Solanec

58

3,22

I.

>Q1

50

70

90

stoupající

Rožnovská Bečva

Rožnov p. Radhoštěm

194

64,5

I.

>Q1

170

210

250

rozkolísaná

Rožnovská Bečva

Valašské Meziříčí

241

98,1

I.

Q2

200

250

290

klesající

Vsetínská Bečva

Velké Karlovice

219

32,4

II.

170

200

230

stoupající

Stanovnice

VD Karolinka-odtok

69

3,53

I.

55

75

170

řízený odtok z VD

Senice

Ústí

213

44,2

I.

>Q1

180

220

270

rozkolísaná

Vsetínská Bečva

Vsetín

317

149

I.

>Q1

280

350

400

rozkolísaná

Bystřička

VD Bystřička-přítok

77

19,5

II.

Q1

30

50

80

rozkolísaná

Bystřička

VD Bystřička-odtok

103

17,9

II.

>Q1

80

90

110

řízený odtok z VD

Vsetínská Bečva

Jarcová

318

233

I.

>Q2

260

320

370

stoupající

Bečva

Teplice nad Bečvou

334

296

II.

260

330

400

stoupající

Dřevnice

Kašava

93

5,43

I.

Q1

80

130

170

klesající

Lutonínka

Vizovice

89

12,8

I.

>Q2

80

110

140

klesající

Luhačovický potok

VD Luhačovice -přítok

63

4,97

I.

60

130

170

klesající

Rozlivy:

Pomístně drobné vodní toky (DVT) – evidujeme Střítežský potok ve Stříteži n. B., koryta DVT naplněna.

Bečva – Hustopeče n. B.- u silničního mostu na Němetice, Ústí – v inundaci fotbalové hřiště zatopeno

Dochází k zatopování lokálně nemovitostí, zahrad a komunikací převážně vodou z polí a lesů, okolních pozemků.

Poškozeno zábradlí konstrukce mostu na jezu v Hranicích naplaveným stromem, jez již plně vyhrazen.

Předpoklad zasedání PK Hranice v odpoledních hodinách, PK Valašské Meziříčí nezasedla, PK Valašského Meziříčí, Hranic a Lipníku jsou informovány o hydrologické situaci na tocích v působnosti provozu Valašské Meziříčí, probíhá komunikace se starosty jednotlivých obcí (Ústí, Hustopeče n. B.)

3) Vybrané vodní nádrže

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace.

Byly upraveny například odtoky na nádržích Bystřička, Karolínka, Horní Bečva, Fryšták, Luhačovice.

Nádrže v území zasaženém intenzivními srážkami transformuji povodňové přítoky.

Název VD 

Vodní tok 

Plocha 

Hladina

Naplnění k zás. hl.

Odtok 

Tendence hladiny

Změna hladiny

 

km2

m n.m.

%

m3/s

(slovní popis)

m / 6 hod

Luhačovice

Luhačovický p.

44,87

280,04

106

5,750

setrvalý

-0,06

Slušovice

Dřevnice

42,4

314,92

88

0,055

setrvalý

0,06

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

14,4

561,09

100

6,160

setrvalý

0,01

Bystřička

Bystřička

64,01

378,12

123

17,900

vzestup

0,56

Karolínka

Stanovnice

22,8

519,54

98

3,526

vzestup

0,35

Fryšták

Fryštácký p.

43,68

245,98

107

4,110

setrvalý

0,07

4) Předpokládaný vývoj situace

Zvlněná studená fronta bude postupovat k východu. V noci na sobotu bude počasí nad střední Evropou ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu. Od neděle se k nám přechodně rozšíří nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. Přes západní Evropu bude postupovat zvlněná studená fronta, která v pondělí odpoledne začne ovlivňovat počasí u nás.

Během dne by mělo docházet k postupnému ustávání srážek, nicméně vlivem stávajících srážek a následného dotoku bude docházet k dalším nárůstům průtoků s dosažením stupňů povodňové aktivity. Nelze vyloučit ani dosažení druhých SPA na dalších vodních tocích ve Zlínském kraji.

Další informační zpráva bude vydána dnes 28. 4. 2017 k 18:00 hod.

Ing. Marek Viskot, Ing. Michaela Juříčková, Ing. Tomáš Kříž

vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.