Povodňové zpravodajství

Informační zpráva č. 20 o situaci ze dne 30. 6. 2020 k 19:00 hod.

1) Hydrologická situace

V dopoledních hodinách se již na sledovaném území nevyskytovaly významné srážky, sledované profily s dosaženými SPA již kulminovaly, nebo právě kulminují, případně se jedná o řízené odtoky z vodních děl.

Aktuálně je dosažen 1. SPA v 13 stanicích, 2. SPA ve 1 stanici.

2) Vodní toky s dosažením 2. SPA

Vodní tok

Profil

(název stanice)

Vodní stav (cm)

Průtok (m3/s)

SPA

Překročení

N-letých vod

Limit pro SPA (cm)

Tendence

I.

II.

III.

Romže

Polkovice

237

12,7

2.

pokles Q1

190

220

260

pokles

3) Vybrané vodní nádrže

Název VD

Vodní tok

Naplněnost vodní nádrže (celkem) *

Celkový objem *

Přítok *

Odtok

Neškodný odtok

Tendence hladiny v nádrži *

 
 

zaplněný

volný

(slovní popis)

 

mil.m3

%

mil.m3

%

mil.m3

m3/s

m3/s

m3/s

 

Vranov

Dyje

110,829

84

21,793

16

132,622

37,75

15,0

130

vzestup

 

Nové mlýny

Dyje

84,087

74

30,091

26

114,178

138,0

122,0

420

setrvalý

 

Brno

Svratka

14,742

83

2,949

17

17,691

28,30

38,0

155

pokles

 

Mostiště

Oslava

10,967

92

0,970

8

11,937

10,60

11,0

15

vzestup

 

Vír

Svratka

49,736

89

6,453

11

56,189

18,70

15,0

55

vzestup

 

Letovice

Křetínka

8,319

71

3,326

29

11,644

3,450

5,1

7

pokles

 

Dalešice

Jihlava

121,954

96

4,953

4

126,907

32,10

33,7

40

setrvalý

 

Plumlov

Hloučela

3,196

55

2,661

45

5,857

3,560

2,5

12

pokles

 

*Naplněnost je vztažena k maximální hladině, tedy včetně objemu retenčního prostoru

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky. Odtok z VD Nové Mlýny navýšen na 120 m3/s. Odtok je částečně využíván na zavodnění lužního lesa Soutok.

4) Rozlivy a další informace

  • nové rozlivy nebyly hlášeny
  • v důsledku zvýšených průtoků není úsek Moravy u Baťova kanálu splavný

5) Předpokládaný vývoj

Předpokládáme postupný pokles průtoků v zasažených oblastech. Vlivem dotoku budou ještě stoupat hladiny na dolních tocích, především na Moravě, bez dosažení SPA

Ing. Tomáš Kříž

vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.