Povodňové zpravodajství

Informační zpráva č. 4 o situaci ze dne 23. 2. 2017 v 10:00 hod

1) Hydrologická situace:

Během noci se srážky vyskytovaly zejména na severu Čech, kde do dnešního rána spadlo nejčastěji 10 - 30 mm/24 hodin. Na zbytku území se vyskytovaly srážky do 5 mm/24 hodin. Noční teploty se na většině území pohybovaly mezi 5 až 10°C, pouze ve vrcholových partiích severních pohraničních pohoří klesaly k 0°C. I během noci bylo odtávání sněhové pokrývky urychlováno silným větrem.

Aktuálně hladiny horních částí toků kulminují a místy již začínají klesat. Střední a dolní části toků vlivem dotoku stoupají.

Předpokládaný vývoj:

Během dnešního dne již nejsou očekávány výrazné srážky. Teploty se budou během dne pohybovat kolem 10°C, v 1000 m na horách kolem 5°C. I nadále lze očekávat silný vítr. Hladiny horních částí toků začnou během dnešního dne postupně klesat. Během odpoledních hodin mohou být přechodně rozkolísány tajícím sněhem. Střední a dolní části toků budou vlivem dotoku stoupat a postupně kulminovat.


2) Vodní toky v hlavních profilech:

Vodní tok

Profil

(název stanice)

Vodní stav (cm)

Průtok (m3/s)

Dosažený SPA

Překročení

N-letých vod

Limit pro SPA (cm)

Tendence

I.

II.

III.

Moravská Sázava

Lupěné

154

34,5

1.

Q1

150

200

250

Mírný pokles

Bystřička

VD Bystřička – přítok

32

-

1.

-

30

50

80

Setrvalý stav

Stanovnice

VD Karolínka – odtok

67

3,2

1.

-

55

75

170

Setrvalý stav

3) Vybrané vodní nádrže:

Název VD

Vodní tok

Plocha

Hladina

Naplnění

Odtok

 Tendence

Změna

k zás. hl.

hladiny v nádrži

hladiny

km2

m n.m.

%

m3/s

(slovní popis)

m

Vranov

Dyje

2211,3

343,35

71,87

16,900

vzestup

0,39

Nové mlýny

Dyje

11853

169,98

99,54

60,360

setrvalý

-0,02

Brno

Svratka

1586,2

224,80

51,43

9,700

slabý vzestup

0,15

Mostiště

Oslava

222,8

473,50

74,59

0,428

vzestup

0,46

Vír

Svratka

410,5

448,67

50,76

1,940

vzestup

0,89

Letovice

Křetínka

126,32

353,59

47,86

0,098

slabý vzestup

0,16

Bystřička

Bystřička

64,01

375,54

86,17

5,490

vzestup

0,71

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. V současné době jsou veškeré retenční prostory volné a také části zásobních prostor nádrží jsou volné.

S ohledem na aktuální vývoj v povodí nelze ojediněle vyloučit vytváření ledových bariér v povodí a vlivem dotoku z horních částí povodí lze očekávat nárůsty průtoků ve vodních tocích. Další informační zpráva bude vydána operativně dle dalšího vývoje situace.

Ing. Ondřej Zezula, vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.