Situace v povodí Moravy a Dyje 3.6.2013, 14:00 

Situace v povodí Moravy a Dyje, 3.6.2013, 14:00

Aktuálně se srážky vyskytují téměř na celém území povodí Moravy. Podle předpovědi ČHMÚ se během dnešního a zítřejšího dne budou vyskytovat srážky především v oblasti Jeseníků a Beskyd, s předpovídanými srážkovými úhrny až do 40 mm za den. Vzhledem k nasycenosti povodí lze v závislosti na srážkách očekávat vzestupy hladin na tocích. Nelze vyloučit ani dosažení stupňů povodňové aktivity.

1.SPA je dosažen na celém toku Dyje pod VD Vranov a dále pod VD Nové Mlýny vlivem řízeného odpouštění z nádrží (viz. níže). Dnes v dopoledních hodinách byl vzhledem k předpovídaným průtokům snížen odtok z VD Vranov na 55 m3/s. První stupeň je také na řece Svratce v Brně, zde je však vodní stav je ovlivněn vodní řasou v toku. Z nádrže Brno je odpouštěn průtok cca 20 m3/s. V návaznosti na zvýšení odtoku z VD Vranov a VD Mohelno byl zvýšen i odtok z Nových mlýnů na 120 m3/s (I.SPA).

Vodní toky v hlavních profilech:

1.SPA – Dyje – Vranov – Hamry – 145 cm, průtok 55 m3/s (odtok z VD Vranov)

1.SPA – Dyje – VD Znojmo – 208 cm, průtok 73 m3/s

1.SPA – Dyje – Nové Mlýny – 428 cm – 120 m3/s (odtok z VD Nové Mlýny)

1.SPA – Dyje – Ladná – 194 cm – 124 m3/s (odtok z VD Nové Mlýny)

Nádrže ve správě Povodí Moravy, s.p. mají volné retenční prostory. Na vybraných nádržích jsou uvolňovány i části zásobních prostorů. Operativně jsou předpouštěny nádrže ve Zlínském kraji – VD Bystřička, VD Slušovice.

Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.

publikováno 3. června 2013, 15:44aktualizováno 3. června 2013, 15:44 štítky: povodně, zprvodajství, nádrže,