Zimní zpravodajství

1. Informace o sněhové pokrývce na území ČR ke dni 21. 2. 2018

V pondělí přecházela přes naše území dále k východu slábnoucí okluzní fronta, za ní se do Čech rozšířil výběžek vyššího tlaku vzduchu. Moravu a Slezsko ovlivňovala tlaková níže nad Balkánem. Další frontální systém ovlivnil počasí u nás od západu v pátek. Frontální vlna nad Alpami ovlivnila v sobotu jižní polovinu území. Během neděle se nad střední Evropu rozšířila oblast vysokého tlaku vzduchu.

 V pondělí a v úterý se srážky vyskytovaly místy, zejména v jižní a jihovýchodní polovině území, zejména v pondělí se místy jednalo o srážky smíšené i mrznoucí. Průměr srážek se v pondělí pohybovaly kolem 0,4 mm a v úterý kolem 0,2 mm. Ve středu se sněžení vyskytovalo zejména na Moravě a ve Slezsku a na severu Čech s republikovým průměrem 0,3 mm. Ve čtvrtek se sněžení začalo vyskytovat až večer s postupující frontou od západu. V pátek a v sobotu se sněžení vyskytovalo místy, v sobotu zejména v jižní polovině území. Průměr srážek se pohyboval od 1 do 2 mm. V neděli bylo beze srážek. Nejvíce srážek bylo naměřeno v sobotu, kdy zejména na jihu území spadlo od 2 do 8 mm.

2. Výška sněhové pokrývky ve vybraných lokalitách – situace ke dni 21. 2. 2018

Oblast

Lokalita

Sníh [cm]

Beskydy

Pustevny

25

Bílá

10

Javorníky

Kohútka

20

ČM Vysočina

Kadov

15

Jeseníky

Praděd – Ovčárna

200

Červenohorské. sedlo

70

Kralický Sněžník

Paprsek

74

3. Zásoby vody ve sněhu ve vybraných povodích ke dni 19. 2. 2018

Povodí řeky Dyje:

Dílčí povodí – tok

Výška vodní hodnoty [mm]

Objem

[mil. m3]

Přírůstek za týden

[mil. m3]

Plocha povodí

[km2]

VD Vranov – Dyje

9,8

21,72

7,75

2211,8

VD Vír – Svratka

22

9,03

3,86

410,5

VD Vír – VD Brno – Svratka

10,1

11,87

6,93

1175,7

VD Letovice – Křetínka

13,1

1,66

0,98

126,3

VD Dalešice – Jihlava

12,6

14,35

6,49

1138,3

VD Mostiště – Oslava

11,9

2,65

1,38

222,9


Povodí řeky Moravy:

Dílčí povodí – tok

Výška vodní hodnoty [mm]

Objem

[mil. m3]

Přírůstek za týden

[mil. m3]

Plocha povodí

[km2]

Moravičany – Morava

44,5

69,38

11,22

1605,8

Val. Meziříčí – Rožn. Bečva

34,3

8,66

2,4

252,4

Vsetín – Vsetínská Bečva

28

14,16

5,82

483,2

Profil Dluhonice – Bečva

22,1

35,77

13,59

1593

Profil Strážnice – Morava

17,1

156,39

50,3

9145,8

Morava pod soutokem s Dyjí

11,8

284,27

113,22

24118,5

Pozn. Údaje poskytuje Český hydrometeorologický ústav

Aktuální situace:

Celkově se sněhová pokrývka mírně zvýšila ve všech polohách. V pondělí 19.2 ráno ležel sníh téměř na celém území republiky, kromě nejnižších poloh.

Odhad celkového množství sněhových zásob na území ČR k 19. 2. 2018 činí cca 01,19 miliardy m³, což představuje v průměru cca 15,1 mm (15,1 litru na jeden metr čtvereční).

Odhad celkového množství sněhových zásob v povodí řeky Moravy a Dyje k 19. 2. 2018 činí cca 0,284 miliardy m³, což představuje v průměru cca 11,8 mm (11,8 litru na jeden metr čtvereční).

Očekávaný vývoj:

Vzhledem k očekávaným nízkým teplotám budou zásoby vody ve sněhu v příštím týdnu setrvalé. Nový sníh přibude jen slabě.

4. Situace na vybraných vodních nádržích ve správě Povodí Moravy, s. p.

Stav ke dni 21. 2. 2017 – 700 hod.

Nádrž

Tok

Zámrz hladiny

[cm]

Výška sněhu

[cm]

Teplota ovzduší

k 7:00 hod. [°C]

Vranov

Dyje

0

5

-2,2

Nové Mlýny-dolní

Dyje

0

0

-1,0

Brno

Svratka

2

2

-3,2

Mostiště

Oslava

9

8

-6,1

Vír

Svratka

0

10

-5,5

Letovice

Křetínka

7

4

-6,0

Jevišovice

Jevišovka

7

2

-2,8

Dalešice

Jihlava

neuvádí se

2

-5,0

Výrovice

Jevišovka

3

2

-3,1

Fryšták

Fryštácký potok

2

3

-3,0

Luhačovice

Luhačovický potok

3

2

-2,4

Slušovice

Dřevnice

0

4

-3,0

Horní Bečva

Rožnovská Bečva

15

12

-5,5

Bystřička

Bystřička

11

16

-3,9

Plumlov

Hloučela

2

1

-2,4

Karolinka

Stanovnice

10

5

-6,1

5. Zámrzy na tocích a vodních nádržích stav ke dni 21. 2. 2018

Zámrzy na většině toků a jezových zdržích jsou pouze lokální.

Pozor! Upozorňujeme, že vstupovat na zamrzlé plochy vodních toků je značně nebezpečné. Ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak i při menším zatížení prolomení ledu.

Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí.

Dále upozorňujeme, že vodní nádrže Bojkovice, Boskovice, Fryšták, Hubenov, Karolinka, Koryčany, Landštejn, Mostiště, Nová Říše, Opatovice, Slušovice, Vír a Znojmo jsou vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy, kde platí zákaz vstupu obecně.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Ondřej Zezula

Vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p.