Zimní zpravodajství

Zimní zpravodajství dne 22. 2. 2017, 14:00 hod

1. Informace o sněhové pokrývce na území ČR ke dni 20. 2. 2017

Počasí v ČR ovlivňovala do čtvrtka tlaková výše nad severovýchodní Evropou, která se postupně přesunovala nad střední Evropu. Ve čtvrtek tlaková výše slábla a od západu přes naše území postupovala studená fronta, za kterou k nám v pátek proudil chladný vzduch od severozápadu. V sobotu v chladném vzduchu postupovala ze západní nad střední Evropu tlaková výše, která v průběhu neděle zeslábla a večer naše území ovlivňovala od západu postupující okluzní fronta.

V první polovině minulého týdne bylo většinou jasno, nejnižší noční teploty byly v pondělí 0 až -4 °C, v úterý -5 až -9 °C, ve středu -3 až -7 °C a ve čtvrtek -2 až -6 °C. Nejvyšší denní teploty se postupně zvyšovaly z pondělních hodnot 2 až 6 °C až na čtvrtečních 7 až 11 °C, ojediněle až 13 °C. Nejnižší noční teploty byly v pátek a sobotu +3 až -1 °C, v neděli +1 až -3°C, ojediněle až -5 °C. Nejvyšší denní teploty se od pátku do neděle pohybovaly většinou od 3 do 7 °C. V 1000 m byly v první polovině týdne nejvyšší denní teploty v rozmezí 0 až 5 °C, ve druhé polovině týdne se v 1000 m ochladilo a teploty se pohybovaly mezi -3 až +1 °C.

Srážky se na území ČR vyskytovaly převážně ve druhé polovině minulého týdne. V pátek spadlo na našem území převážně 2 až 13 mm, od 600 m n. m. byly srážky sněhové, nejvíce sněhu napadlo na Lysé hoře v Beskydech 9 cm. V sobotu se srážky vyskytovaly převážně na horách, od 500 m n. m. byly sněhové.

Sněhová pokrývka přibyla ke konci týdne v horských oblastech, na ostatním území se sesedávala a v nižších polohách pozvolna odtávala v průběhu celého týdne. Vodní hodnota se v nižších polohách snižovala, ve středních a vyšších se slabě kolísala nebo zůstala přibližně na stejně úrovni jako minulý týden.

2. Výška sněhové pokrývky ve vybraných lokalitách – situace ke dni 22. 2. 2017

Oblast

Lokalita

Sníh [cm]

Beskydy

Pustevny

20

Bílá

20

Javorníky

Kohútka

20

ČM Vysočina

Kadov

20

Jeseníky

Praděd – Ovčárna

100

Červenohor. sedlo

40

Kralický Sněžník

Paprsek

49

3. Zásoby vody ve sněhu ve vybraných povodích ke dni 20. 2. 2017

Povodí řeky Dyje:

Dílčí povodí – tok

Výška vodní hodnoty [mm]

Objem

[mil. m3]

Přírůstek za týden

[mil. m3]

Plocha povodí

[km2]

VD Vranov – Dyje

19

42

-20

2211,8

VD Vír – Svratka

46,1

18,9

-2,2

410,5

VD Vír – VD Brno – Svratka

18,8

22,1

-14,2

1175,7

VD Letovice – Křetínka

8,2

1

-1,7

126,3

VD Dalešice – Jihlava

31,3

35,7

-9,9

1138,3

VD Mostiště – Oslava

45,4

10,1

-1,2

222,9

Povodí řeky Moravy:

Dílčí povodí – tok

Výška vodní hodnoty [mm]

Objem

[mil. m3]

Přírůstek za týden

[mil. m3]

Plocha povodí

[km2]

Moravičany – Morava

55,5

86,5

-20,9

1605,8

Val. Meziříčí – Rožn. Bečva

54,3

13,7

-4,0

252,4

Vsetín – Vsetínská Bečva

58,3

29,5

-4,8

483,2

Profil Dluhonice – Bečva

33,7

54,5

-18,3

1593

Profil Strážnice – Morava

20

182,9

-81,4

9145,8

Morava pod soutokem s Dyjí

15,1

363,8

-183,1

24118,5

 Pozn. Údaje poskytuje Český hydrometeorologický ústav

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 20. 2. 2017 činí cca 1,72 miliardy m3, což představuje v průměru cca 21,8 mm (21,8 litru na jeden metr čtvereční).

Očekávaný vývoj:

V následujícím týdnu se budou zásoby vody ve sněhové pokrývce snižovat.

4. Situace na vybraných vodních nádržích ve správě Povodí Moravy, s.p.

Stav ke dni 15. 2. 2017 – 700 hod.

Nádrž

Tok

Zámrz hladiny

[cm]

Výška sněhu

[cm]

Teplota ovzduší

k 7:00 hod. [°C]

Vranov

Dyje

9

-

+1,4

Nové Mlýny-dolní

Dyje

17

-

+2,4

Brno

Svratka

28

-

-1,0

Mostiště

Oslava

20

-

-0,5

Vír

Svratka

24

6

-0,1

Letovice

Křetínka

23

-

-2,5

Jevišovice

Jevišovka

28

-

+0,8

Dalešice

Jihlava

neuvádí se

-

+2,0

Výrovice

Jevišovka

18

-

+0,8

Fryšták

Fryštácký potok

9

-

-1,0

Luhačovice

Luhačovický potok

30

5

+1,8

Slušovice

Dřevnice

25

3

0

Horní Bečva

Rožnovská Bečva

32

35

-1,0

Bystřička

Bystřička

8

28

-1,2

Plumlov

Hloučela

15

-

+3,4

Karolinka

Stanovnice

28

20

-0,2

5. Zámrzy na tocích a vodních nádržích stav ke dni 22. 2. 2017

Z důvodu oteplení a včerejších srážkových úhrnů dochází k samovolnému rozrušování ledových jevů na všech tocích v povodí Moravy a Dyje. Během včerejšího dne a noci začalo postupně docházet k ledochodům a to nejdříve na Vsetínsku. Následně začalo docházet chodu ledových ker také na Uherskohradišťsku, Vysočině a Blanensku. Chod ledových ker se na většině úseků obešel zatím bez problémů. Pomocí techniky musely být ledové kry rozrušovány jen ojediněle např. v Náměšti nad Oslavou, Dalečíně, jezu Tři mosty na Střední Moravě.

V důsledku chodu ledových ker i nadále dochází k ovlivňování vyhodnocování průtoků některými vodoměrnými stanicemi.

Pozor! Upozorňujeme, že vstupovat na zamrzlé plochy vodních toků je značně nebezpečné. Ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak i při menším zatížení prolomení ledu.

Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí.

Dále upozorňujeme, že vodní nádrže Bojkovice, Boskovice, Fryšták, Hubenov, Karolinka, Koryčany, Landštejn, Mostiště, Nová Říše, Opatovice, Slušovice, Vír a Znojmo jsou vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy, kde platí zákaz vstupu obecně.

Ing. Ondřej Zezula

Vodohospodářský dispečink PM