Články označené štítkem „Kvalita povrchové vody“:

ilustrace

Koncentrace fosforu v řekách je překročena u poloviny...

Největší znečištění povrchových vod v povodí Moravy a Dyje stále představuje fosfor. U poloviny sledovaných míst jsou...

23. 10. 2015
ilustrace

Ročenka jakosti povrchových vod v povodí Moravy 2013-2014 

Ročenka jakosti vod 2013-2014

23. 10. 2015
ilustrace

Plány oblastí povodí Moravy a Dyje 2009 – 2015

Na základě evropské směrnice 2000/60/ES vznikaly od roku 2005 – 2009 Plány oblastí povodí Moravy a Dyje s platností na roky 2009...

4. 1. 2012