Články označené štítkem „Povodí“:

ilustrace

Komise pro Plány v dílčích povodí (KPDP) (regionální...

03 1 2020 03 05 KPDP M+D PREZENTACE 03 2 2020 03 05 Hodnocení VÚ POV 2016-2018+2010-2012 PREZENTACE 02.1 2019 02 07 KPDP...

7. 4. 2019
ilustrace

Nadnárodní spolupráce napříč povodím Dunaje

28. září 2018, Bukurešť, Rumunsko TISKOVÁ ZPRÁVA Projekt DANUBE FLOODPLAIN představuje 30ti měsíční etapu intenzivní...

1. 10. 2018
ilustrace

Schválen Národní plán povodí Dunaje a Plán pro zvládání...

Národní plán povodí Dunaje byl schválen Usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1083 o Národním plánu...

10. 2. 2016
ilustrace

Vyhodnocení připomínek podaných k návrhům plánů dílčích...

Oznámení o zveřejnění vyhodnocení připomínek Vyhodnocení připomínek k PDP Moravy Vyhodnocení připomínek k PDP Dyje

19. 8. 2015
ilustrace

Představení plánů povodí odborné veřejnosti v krajích

Povodí Moravy, s.p. zahájilo dne 12. února 2015 na Krajském úřadu Zlínského kraje sérii odborných seminářů pro odbornou...

14. 2. 2015
ilustrace

Zveřejněné návrhy plánů povodí a plánů povodňových rizik

Zveřejněné návrhy plánů povodí a plánů povodňových rizik

17. 12. 2014
ilustrace

Povodí Moravy je nyní i na Facebooku

Povodí Moravy, s.p. je nyní i na Facebooku. Od ledna letošního roku máte možnost sledovat dění podniku i prostřednictvím této...

15. 1. 2014
ilustrace

Zveřejnění předběžného přehledu významných problémů...

Oznámení o zveřejnění Významné vodohospodářské problémy Dunaj Významné vodohospodářské problémy Dunaj – přílohy

12. 8. 2013
ilustrace

Komise pro Plán dílčího povodí Dyje

05 2014 09 16 D PREZENTACE 05 2014 09 16 D ZÁZNAM 05 2014 09 16 D PREZENČNÍ LISTINA 04 2014 05 27 D PREZENTACE...

16. 5. 2012
ilustrace

Komise pro Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu

05 2014 09 16 M PREZENTACE 05 2014 09 16 M ZÁZNAM 05 2014 09 16 M PREZENČNÍ LISTINA 04 2014 05 27 M PREZENTACE...

16. 5. 2012
stránka: 12